Geplaatst op: 16-05-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Nieuw kabinet grijpt in op BTW vrijetijdsdiensten

Nieuw kabinet grijpt in op BTW vrijetijdsdiensten
https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten

De vier formerende partijen hebben een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet gesloten. In het akkoord zelf geen aandacht voor de vrijetijdssector. Het explosieve nieuws zit in de budgettaire bijlage.

BTW in 2026 voor vrijetijdsdiensten omhoog

De nieuwe rechtse coalitie gaat voor grote delen van de vrijetijdssector activiteiten verplaatsen van het lage (9%) naar het hoge BTW-tarief (21%). Dat betreft allereerst de logiessector waar vanaf 2026 het hoge BTW-tarief moet worden afgedragen. Alleen kampeerterreinen zijn uitgezonderd. Dat moet de schatkist jaarlijks 1,2 miljard euro opleveren. Slecht nieuws voor de concurrentiepositie van de Nederlandse hotels en vakantieparken. 

Ook culturele goederen en diensten gaan van het lage naar het hoge BTW-tarief. Het nieuwe kabinet gaat een uitzondering maken voor bioscopen en dagrecreatie. Deze maatregel moet vanaf 2026 jaarlijks 953 miljoen euro richting schatkist leiden.

HISWA-RECRON: Zorgen om betaalbaarheid van vakanties

Voor HISWA-RECRON is de aangekondigde verhoging van de BTW voor logies geen verrassing. "Afgelopen jaar hebben we meerdere keren moties en amendementen met voorstellen tot het verhogen van de BTW voor logies tegen kunnen houden. We wisten inmiddels dat een verhoging op de onderhandelingstafel lag als serieuze optie om door te voeren en dat zien we in het hoofdlijnenakkoord ook bevestigd.” De brancheorganisatie is blij dat dagrecreatie en kampeerterreinen onder het lage btw-tarief blijven vallen. "Het voor ons onbegrijpelijk dat andere vormen van logies, zoals groepsaccommodaties en bungalows mogelijk wel onder het hoge tarief gaan vallen. Afbakening van begrippen is hierbij cruciaal en daarmee ook complex voor onze sector, gezien de vele gemengde bedrijven. Bij deze uitwerking zal HISWA-RECRON worden betrokken.” HISWA-RECRON maakt zich ook zorgen om de betaalbaarheid van schoolvakanties en vakanties voor Nederlanders met een smalle beurs. Voor de leden komt de concurrentiepositie onder druk te staan.

VVEM: Nederlandse evenementenindustrie op achterstand

De aangekondigde btw-verhoging voor (onder meer) de evenementenbranche, heeft tot grote zorgen geleid bij de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Het aangekondigde verhoogde tarief maakt een bezoek aan festival of concert minder bereikbaar voor een grote groep Nederlanders. Daardoor wordt ons land minder aantrekkelijk voor grootschalige (internationale) producties en komt het ondernemersklimaat in deze branche onder grote druk komt te staan. Met dit beleid wordt de Nederlandse evenementenindustrie, die wereldwijd toonaangevend is, op grote achterstand gezet. Ook de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het in het nieuwe regeerakkoord aangekondigde afschaffen van het verlaagde btw-tarief op tickets in de live muzieksector. 

KHN: Grote zorgen om internationale concurrentiepositie

Ook KHN vindt de verschuiving van BTW-categorie voor logies en culturele diensten en goederen een slecht idee. Volgens de brancheorganisatie worstelt de hotelsector nog steeds met de gevolgen van de pandemie en ook de flink gestegen arbeids-, huur-, inkoop- en energiekosten. "De kwetsbare marges staan al onder druk en ondernemers kunnen niet alle kosten doorberekenen aan hun gasten. Verhoging van het btw-tarief op logies gaat voor een groep ondernemers de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het zal leiden tot bedrijfsbeëindigingen, faillissementen en verminderde werkgelegenheid.” KHN is ook bang voor weglekeffecten naar de buurlanden waar op logies aanzienlijk lagere BTW-tarieven worden gehanteerd: "In Duitsland 7%, België 6% en Luxemburg 3%. Een btw-verhoging zal dan ook de concurrentiepositie van de Nederlandse hotelsector in het buitenland schaden.” Ook wordt het verschil met niet belaste aanbieders zoals particulieren en kleine aanbieders die de KOR kunnen toepassen, erg groot.

Club van Elf: Veel onduidelijkheid

Voor de Club van Elf is het nog onduidelijk wat er precies onder dagrecreatie in aangekondigde belastingmaatregel valt. Dagrecreatie is namelijk uitgesloten van de verhoging van de BTW. Dat betekent dat sommige leden van de Club van Elf wel met een BTW-verhoging krijgen te maken, zoals musea en anderen zoals attractieparken wellicht niet. Directeur Karin Kuiper noemt de maatregel ‘erg kort door de bocht’ zonder gedegen onderzoek naar zogenaamde ‘tweede orde effecten’ waarmee ze doelt op artikel 22 van de Grondwet waarin staat dat de overheid voorwaarden schep voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Kuiper wil voor een definitieve reactie alles in zijn totaliteit bezien.

Gedifferentieerde vliegbelasting

De luchtvaart krijgt te maken met een gedifferentieerde vliegbelasting naar afstand. Vluchten over lange afstanden worden meer belast omdat deze meer uitstoot hebben. Deze maatregel levert 248 miljoen euro op en wordt ingevoerd per 2027. Maar er is ook relatief goed nieuws voor de luchtvaart en dan met name Schiphol. De komende jaren zet het nieuwe kabinet in op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden, met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen. Internationaal spoorvervoer wordt bevorderd door barrières voor nieuwe toetreders weg te nemen.

Verbetering vestigingsklimaat en vermindering regeldruk

Voor ondernemers in het algemeen staat een verbetering van het vestigingsklimaat voorop. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid. Ook is er (wederom) aandacht voor regeldruk. Regeldruk wordt tegengegaan door het adviescollege toetsing regeldruk en de uitvoeringsinstanties van meet af aan te betrekken bij het bedenken van beleid en wetgeving. Regels rond zzp-ers en buitenlandse werknemers worden aangescherpt.

Het nieuwe kabinet gaat bedrijven helpen bij de energietransitie en met het oplossen van netcongestie. Verder krijgt de beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en (digitale) infrastructuur prioriteit.

Natuurherstel geen prioriteit

Voor het herstel van de natuur gaat dit kabinet niet het uiterste uit de kast halen. Het belang van land- en tuinbouw staat voorop. Er komen geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt. In het natuurbeleid wordt de daadwerkelijk gemeten staat van de natuur leidend. En vindt stikstofreductie plaats daar waar dat aantoonbaar nodig is voor de instandhouding van de natuur en andere drukfactoren ook worden aangepakt. Er wordt ingezet op een herijking van Natura2000 gebieden, gericht op een hoofdstructuur van robuuste natuurgebieden en geen ‘snippernatuur’. Agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten worden beloond met langjarige marktconforme financiële zekerheid.

Link: https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten
Trefwoorden: beleid, horeca, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, cultuur, luchtvaart, natuur

CELTH
 


||| Nieuws |||

16/07/24
Volop initiatieven om overtoerisme juist wél aan te pakken
Er wordt wél professioneel gewerkt aan overtoerisme in de toeristische sector, zegt Anneke van Mispelaar van adviesbureau Bureau BUITEN. Er zijn volop initiatieven, waarbij beleidsmakers de omgeving, de bezoekers én de bewoners weer met elkaar in balans brengen.
15/07/24
Exclusief voor leden
Hoogste punt bereikt bouw Chimpanseevallei Dierenpark Amersfoort
Dierenpark Amersfoort heeft het hoogste punt in de bouw van de nieuwe Chimpanseevallei bereikt. Tot twaalf meter hoogte wordt de grootste netconstructie van het park met de hand vastgezet.
11/07/24
Exclusief voor leden
FNV ziet werkdruk te hoog worden op Schiphol
Na een jaar van relatieve rust over de drukte op Schiphol trekt vakbond FNV aan de bel voor de zomervakantie. Werknemers van Schiphol maken zich ernstige zorgen over de werkdruk, het ziekteverzuim en de veiligheidsrisico’s voor werknemers op Schiphol tijdens de aankomende zomerdrukte.
10/07/24
Op Texel fiets je over water
In het gebied Schettersweid op het Waddeneiland Texel is een nieuw drie meter breed fietspad aangelegd dat deels over het water van het natuurgebied gaat.
10/07/24
Advies: gebruik geen openbaar wifi netwerk
Recent is een Australische man gearresteerd nadat hij in een vliegtuig een nep wifinetwerk had opgezet om gegevens van medepassagiers te stelen. Dit bewijst dat mensen helaas zelfs tijdens hun vakantie moeten oppassen voor oplichters. Cindy Wubben van software maker Visma geeft advies aan reizigers.
09/07/24
Exclusief voor leden
Nederlanders meer naar buitenland op vakantie, koele vakantielanden in trek
Nederlanders gingen in 2023 meer naar het buitenland op vakantie. Vooral meer koele vakantielanden konden op een toenemende belangstelling van Nederlanders rekenen. De vakantiebestedingen groeiden fors.
08/07/24
Nederlandse vakantiegangers zoeken warmte op en mijden Parijs
Naar welke vakantielanden gaan Nederlanders dit jaar op zomervakantie en welke verschuivingen ziet TUI? Veel bekende landen en streken gaan aan top maar toch wel wat verrassingen.
04/07/24
Exclusief voor leden
Wat moet de toerist doen bij extreem weer?
Het Rode Kruis roept voor het eerst Nederlanders op om stil te staan bij mogelijke noodsituaties tijdens hun vakantie, zoals bijvoorbeeld de bosbranden die we begin deze week zagen op de Griekse eilanden Kos en Chios.