Geplaatst op: 16-05-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Nieuw kabinet grijpt in op BTW vrijetijdsdiensten

Nieuw kabinet grijpt in op BTW vrijetijdsdiensten
https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten

De vier formerende partijen hebben een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet gesloten. In het akkoord zelf geen aandacht voor de vrijetijdssector. Het explosieve nieuws zit in de budgettaire bijlage.

BTW in 2026 voor vrijetijdsdiensten omhoog

De nieuwe rechtse coalitie gaat voor grote delen van de vrijetijdssector activiteiten verplaatsen van het lage (9%) naar het hoge BTW-tarief (21%). Dat betreft allereerst de logiessector waar vanaf 2026 het hoge BTW-tarief moet worden afgedragen. Alleen kampeerterreinen zijn uitgezonderd. Dat moet de schatkist jaarlijks 1,2 miljard euro opleveren. Slecht nieuws voor de concurrentiepositie van de Nederlandse hotels en vakantieparken. 

Ook culturele goederen en diensten gaan van het lage naar het hoge BTW-tarief. Het nieuwe kabinet gaat een uitzondering maken voor bioscopen en dagrecreatie. Deze maatregel moet vanaf 2026 jaarlijks 953 miljoen euro richting schatkist leiden.

HISWA-RECRON: Zorgen om betaalbaarheid van vakanties

Voor HISWA-RECRON is de aangekondigde verhoging van de BTW voor logies geen verrassing. "Afgelopen jaar hebben we meerdere keren moties en amendementen met voorstellen tot het verhogen van de BTW voor logies tegen kunnen houden. We wisten inmiddels dat een verhoging op de onderhandelingstafel lag als serieuze optie om door te voeren en dat zien we in het hoofdlijnenakkoord ook bevestigd.” De brancheorganisatie is blij dat dagrecreatie en kampeerterreinen onder het lage btw-tarief blijven vallen. "Het voor ons onbegrijpelijk dat andere vormen van logies, zoals groepsaccommodaties en bungalows mogelijk wel onder het hoge tarief gaan vallen. Afbakening van begrippen is hierbij cruciaal en daarmee ook complex voor onze sector, gezien de vele gemengde bedrijven. Bij deze uitwerking zal HISWA-RECRON worden betrokken.” HISWA-RECRON maakt zich ook zorgen om de betaalbaarheid van schoolvakanties en vakanties voor Nederlanders met een smalle beurs. Voor de leden komt de concurrentiepositie onder druk te staan.

VVEM: Nederlandse evenementenindustrie op achterstand

De aangekondigde btw-verhoging voor (onder meer) de evenementenbranche, heeft tot grote zorgen geleid bij de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Het aangekondigde verhoogde tarief maakt een bezoek aan festival of concert minder bereikbaar voor een grote groep Nederlanders. Daardoor wordt ons land minder aantrekkelijk voor grootschalige (internationale) producties en komt het ondernemersklimaat in deze branche onder grote druk komt te staan. Met dit beleid wordt de Nederlandse evenementenindustrie, die wereldwijd toonaangevend is, op grote achterstand gezet. Ook de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het in het nieuwe regeerakkoord aangekondigde afschaffen van het verlaagde btw-tarief op tickets in de live muzieksector. 

KHN: Grote zorgen om internationale concurrentiepositie

Ook KHN vindt de verschuiving van BTW-categorie voor logies en culturele diensten en goederen een slecht idee. Volgens de brancheorganisatie worstelt de hotelsector nog steeds met de gevolgen van de pandemie en ook de flink gestegen arbeids-, huur-, inkoop- en energiekosten. "De kwetsbare marges staan al onder druk en ondernemers kunnen niet alle kosten doorberekenen aan hun gasten. Verhoging van het btw-tarief op logies gaat voor een groep ondernemers de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het zal leiden tot bedrijfsbeëindigingen, faillissementen en verminderde werkgelegenheid.” KHN is ook bang voor weglekeffecten naar de buurlanden waar op logies aanzienlijk lagere BTW-tarieven worden gehanteerd: "In Duitsland 7%, België 6% en Luxemburg 3%. Een btw-verhoging zal dan ook de concurrentiepositie van de Nederlandse hotelsector in het buitenland schaden.” Ook wordt het verschil met niet belaste aanbieders zoals particulieren en kleine aanbieders die de KOR kunnen toepassen, erg groot.

Club van Elf: Veel onduidelijkheid

Voor de Club van Elf is het nog onduidelijk wat er precies onder dagrecreatie in aangekondigde belastingmaatregel valt. Dagrecreatie is namelijk uitgesloten van de verhoging van de BTW. Dat betekent dat sommige leden van de Club van Elf wel met een BTW-verhoging krijgen te maken, zoals musea en anderen zoals attractieparken wellicht niet. Directeur Karin Kuiper noemt de maatregel ‘erg kort door de bocht’ zonder gedegen onderzoek naar zogenaamde ‘tweede orde effecten’ waarmee ze doelt op artikel 22 van de Grondwet waarin staat dat de overheid voorwaarden schep voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Kuiper wil voor een definitieve reactie alles in zijn totaliteit bezien.

Gedifferentieerde vliegbelasting

De luchtvaart krijgt te maken met een gedifferentieerde vliegbelasting naar afstand. Vluchten over lange afstanden worden meer belast omdat deze meer uitstoot hebben. Deze maatregel levert 248 miljoen euro op en wordt ingevoerd per 2027. Maar er is ook relatief goed nieuws voor de luchtvaart en dan met name Schiphol. De komende jaren zet het nieuwe kabinet in op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden, met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen. Internationaal spoorvervoer wordt bevorderd door barrières voor nieuwe toetreders weg te nemen.

Verbetering vestigingsklimaat en vermindering regeldruk

Voor ondernemers in het algemeen staat een verbetering van het vestigingsklimaat voorop. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid. Ook is er (wederom) aandacht voor regeldruk. Regeldruk wordt tegengegaan door het adviescollege toetsing regeldruk en de uitvoeringsinstanties van meet af aan te betrekken bij het bedenken van beleid en wetgeving. Regels rond zzp-ers en buitenlandse werknemers worden aangescherpt.

Het nieuwe kabinet gaat bedrijven helpen bij de energietransitie en met het oplossen van netcongestie. Verder krijgt de beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en (digitale) infrastructuur prioriteit.

Natuurherstel geen prioriteit

Voor het herstel van de natuur gaat dit kabinet niet het uiterste uit de kast halen. Het belang van land- en tuinbouw staat voorop. Er komen geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt. In het natuurbeleid wordt de daadwerkelijk gemeten staat van de natuur leidend. En vindt stikstofreductie plaats daar waar dat aantoonbaar nodig is voor de instandhouding van de natuur en andere drukfactoren ook worden aangepakt. Er wordt ingezet op een herijking van Natura2000 gebieden, gericht op een hoofdstructuur van robuuste natuurgebieden en geen ‘snippernatuur’. Agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten worden beloond met langjarige marktconforme financiële zekerheid.

Link: https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten
Trefwoorden: beleid, horeca, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, cultuur, luchtvaart, natuur

CELTH
 


||| Nieuws |||

12/06/24
Prijsvrij Vakanties D-reizen en TUI Nederland breiden samenwerking uit
Sinds begin juni worden TUI pakketreizen niet alleen aangeboden via de winkels van D-reizen en D-reizen.nl maar ook bij Prijsvrij Vakanties.
12/06/24
Exclusief voor leden
Riksja Travel maakt drastische keuze voor klimaat
Riksja Travel gaat korte verre vliegvakanties niet meer actief promoten. Dat doet de touroperator om minder impact op het klimaat te maken.
11/06/24
Exclusief voor leden
Amsterdam aantrekkelijk voor hotelinvesteringen maar Utrecht maakt inhaalslag
Amsterdam is in 2024 de meest aantrekkelijke stad voor hotelinvesteringen. Dit blijkt uit de Dutch Hotel City Index, die tijdens de PROVADA 2024 wordt gepresenteerd door Horwath HTL en ABN AMRO. Amsterdam blijft op plaats één maar let op Utrecht en Rotterdam.
10/06/24
Pitches gehouden voor eerste F&B Jan Vlasman Award
Deze nieuwe prijs is dit jaar in het leven geroepen door de Hospitality Synergy Group om Vlasman nalatenschap te eren. Een derde- of vierdejaars hotelschoolstudent die zich tijdens zijn hotelschool carrière op een bijzondere manier heeft ontwikkeld, maakt kans op deze titel van F&B talent van het jaar.
10/06/24
Nationaal Fietscongres 2025 in Utrecht
Samen met de Fietsersbond verwelkomt gastheer provincie Utrecht in 2025 fietsprofessionals uit Nederland en België in de regio Utrecht. Dit werd tijdens het Nationaal Fietscongres op 5 en 6 juni bekendgemaakt.
10/06/24
Exclusief voor leden
Ankie van Wersch directeur MVO Nederland
Ankie van Wersch (47) is de nieuwe directeur-bestuurder van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland.
10/06/24
Exclusief voor leden
Eerste energy hub geplaatst
Tijdens het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024 bleek dat bij ondernemers grote zorgen zijn over de krapte op het elektriciteitsnet. Het kan plannen voor extra faciliteiten naar gasten in de weg zitten. In Tholen is vandaag een extra energy hub geplaatst om het net te ontlasten.
07/06/24
Hoe tevreden zijn Nederlanders met hoeveelheid vrije tijd?
Binnen de Europese Unie scoort Nederland hoog als het gaat om de zogenaamde Brede Welvaart in het hier en nu. Dan staan we na Zweden op de tweede plek. Als we kijken naar de tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd, dan doen we het niet zo sterk.

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...
24/09/24 t/m 26-09-24
24/09/24 t/m 26-09-24: IAAPA EXPO EUROPE 2024
The leisure industry’s premier event in Europe arrives to Amsterdam, the Netherlands in 2024. Get...
12/11/24 t/m 14-11-24
12/11/24 t/m 14-11-24: Recreatie Vakbeurs 2024
Op 12, 13 & 14 november 2024 vindt de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs plaats in Evenementenhal Har...