Geplaatst op: 05-04-2024
Auteur: Marc Gerlings

Ambitie Utrechts Landschap 10.000 bomen planten

Ambitie Utrechts Landschap 10.000 bomen planten
Om de natuur te versterken wil natuur- en beheerorganisatie Utrechts Landschap komend jaar ruim tienduizend bomen planten. 

Dat klinkt als heel veel, maar boswachter Maarten den Hartigh legt uit dat veel jonge aanplant klein is; struikachtig, op kniehoogte. Want hoe kleiner de aanplant, hoe groter de kans dat zo’n boom goed aanslaat. De bomen en struiken worden aangeplant in maar liefst 25 natuurgebieden. Bomen planten en onderhouden is kostbaar. Helaas zijn de middelen van Utrechts Landschap ontoereikend voor voldoende nieuwe aanplant. Daarom wordt financiële hulp gevraagd van recreanten en publiek. "Ieder is bedrag welkom",  via www.utrechtslandschap.nl/doneer.

Klimaat- en toekomstbestendig

Met de donaties worden ook solitaire bomen geplant op buitenplaatsen en heesters om een mooie bosrand te creëren tussen akkerland en bos. Daar bloeit de biodiversiteit enorm van op. Ook worden oude lanen verjongd en klimaatbestendig gemaakt. Maarten den Hartigh: "Veel oudere beuken lijden zwaar onder de lange, droge zomers. Lindes kunnen beter tegen droogte, dus nu vervangen we beuken soms door lindes of kastanjes. Zo ben je met een grotere soortenrijkdom klimaat- én toekomstbestendig."

Nieuwe natuur

Utrechts Landschap brengt soorten terug die nu op veel plekken niet aanwezig zijn, zoals de winterlinde, ratelpopulier en haagbeuk. Het voordeel van deze boomsoorten is dat hun bladeren goed verteren en daarmee de bodem verbeteren. Daarnaast plant de natuurorganisatie bomen aan om historische parkbossen in ere te herstellen en om bos te realiseren op voormalige landbouwgronden. Tenslotte worden twee boomgaarden aangeplant met fruitbomen; de oogst dient als voedsel voor insecten en vogels.

Al in 2021 voerde Utrechts Landschap een grote campagne voor het aanplanten van nieuwe bomen in de gebieden. Toen werden er dankzij donateurs duizend nieuwe bomen aangeplant. Utrechts Landschap beheert ruim 5.800 hectare natuur en bijzonder erfgoed, waaronder meer dan 20 buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot, militair erfgoed en Steenfabriek Bosscherwaarden.


Trefwoorden: Utreccht, natuur, beheer, recreatie

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/05/24
Exclusief voor leden
Grote zorgen bij natuur en cultuur over coalitieakkoord
De trein die Nederland, Blegië en Duitsland verbindt, zal vanaf zondag 9 juni officieel gaan rijden voor reizigers conform dienstregeling.
17/05/24
Exclusief voor leden
Eerste doorfietsroute Utrecht is meteen ook aantrekkelijk voor toerisme
Staatssecretaris Fleur Gräper, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam een kleine replica van een ijzeren Romeins masker in ontvangst tijdens een bezoek aan Gelderland. Ze kreeg het masker van gedeputeerde Peter Drenth. Gemeente Ede stond centraal, met de aansluiting op cultuur en erfgoed in de Foodvalley.
17/05/24
Exclusief voor leden
Eerste doorfietsroute Utrecht is meteen ook aantrekkelijk voor toerisme
Veiliger en prettiger fietsen over een breed fietspad met zoveel mogelijk voorrang op kruisingen: dat is het idee achter het concept doorfietsroutes. De doorfietsroute F199 tussen Amersfoort en Bunschoten is de eerste in de provincie Utrecht die volledig gerealiseerd is.
16/05/24
Minister benoemt bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken
Vooralsnog komen zo’n 85 vakantieparken in aanmerking voor transformatie naar wonen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer die ook een bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken benoemd.
15/05/24
Brede welvaart hoog maar minder goed voor volgende generaties
De brede welvaart is op dit moment heel hoog maar gaat al jarenlang steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Vooral natuurlijk kapitaal daalt in omvang en kwaliteit, meldt CBS.
14/05/24
Exclusief voor leden
Rekening mobiliteit en reizen niet makkelijk bij gebruiker te leggen
Mobiliteit leidt naast het voordeel van bereikbaarheid ook tot negatieve gevolgen voor de samenleving, zoals luchtvervuiling, geluidshinder, files en klimaatverandering. De (rijks)overheid kan de kosten van deze negatieve gevolgen doorberekenen aan de reiziger en goederenvervoerders, waardoor ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet zo makkelijk te bepalen.
13/05/24
Exclusief voor leden
Hilversum openingsstad Open Monumentendag 2024
Mediastad Hilversum is dit jaar de openingsstad van de VriendenLoterij Open Monumentendag. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle (openingsstad van vorig jaar) overhandigde daarom de Open Monumentendag sleutel aan burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum.
26/04/24
Provincie Groningen investeert in veilig en aantrekkelijk lopen
In de loopagenda 2024-2027 staat hoe de provincie de komende vier jaar met onderzoek, samenwerking en subsidies gaat bijdragen aan een veilige en aantrekkelijke provincie voor de voetganger.

||| Agenda |||

06/06/24
06/06/24 t/m 06-06-24: Nationaal Congres Citymarketing
Het Nationaal Congres Citymarketing heeft dit jaar als thema: Talent & Impacts. Gaststad is dit ...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...