Geplaatst op: 23-02-2024

Recreatiesector in adviesorgaan Wijdemeren

Recreatiesector in adviesorgaan Wijdemeren
Een convenant tussen de recreatiesector en gemeente Wijdemeren zal binnenkort getekend gaan worden. Daarin wordt het gezamenlijk streven van partijen -waaronder HISWA-RECRON- naar een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig Wijdemeers Plassengebied.

Belangrijke afspraak in het convenant is het instellen van een Adviesorgaan waarin een vertegenwoordiging uit de recreatiesector. Via dit orgaan kan de sector structureel én in een vroeg stadium voorstellen inbrengen ten aanzien van prioritering van planvorming en besteding van middelen door de gemeenteraad. Het Adviesorgaan heeft ook de mogelijkheid om advies te geven aan de gemeente over de wijze van heffen en invorderen van de verblijfsrecreatiebelastingen. De gemeente zal de adviezen van het Adviesorgaan altijd mee wegen en waar mogelijk over nemen. Indien afgeweken wordt op een advies, zal dit door de gemeente schriftelijk worden gemotiveerd.

HISWA-RECRON vindt de structurele samenwerking met de gemeente middels het Adviesorgaan van groot belang. ‘We hebben er zeer lang op moeten wachten’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager van HISWA-RECRON, ‘want het Adviesorgaan zou eigenlijk al in juli 2022 ingesteld worden. In de tussentijd kregen we (net als in 2021) onverwacht te maken met exorbitante verhogingen van de verblijfsbelastingen. Dat hebben we grotendeels kunnen voorkomen met ‘een last minute reparatie’, maar het was handiger geweest als we tijdig een negatief advies aan de gemeente hadden kunnen geven!

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het convenant ondertekend gaat worden, maar dat zal naar verwachting op korte termijn gaan gebeuren, meldt HISWA-RECRON.
Trefwoorden: Wijdemeren, recreatie, adviesorgaan, beleid

CELTH
 


||| Nieuws |||

23/04/24
Exclusief voor leden
Start vereniging mobiliteit KNV Connected Mobility
De transitie naar een groenere, efficiënter en meer vraaggestuurde mobiliteitsstructuur is in volle gang. Die transitie is hard nodig om als mobiliteitssector door te kunnen groeien en onze maatschappelijke ambities te realiseren. Daarvoor wordt KNV Connected Mobility opgestart.
19/04/24
Onderzoek naar Europees vaarbewijs
De Europese Commissie wil weten wat de voor- en nadelen van een eventueel uniform vaarbewijs of vaar...
17/04/24
ANVR pleit voor flexibiliteit rondom schoolvakanties
De ANVR pleit voor meer flexibiliteit rondom schoolvakanties. Hiermee wordt vakantiedrukte beter gespreid op wegen en luchthavens, maar ook op de bestemmingen zelf, meent ANVR. Frank Oostdam reageert op het gemaakte position paper over de gewenste flexbiliteit.
12/04/24
Bas Maes gedeputeerde Brabant voor vrijetijdseconomie
Bas Maes (SP) is benoemd als gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant. Bas Maes zal zich voor de komende 3 jaar van deze bestuursperiode inzetten voor de portefeuille Energie, Cultuur, Sport, Erfgoed en voor de Vrijetijdseconomie.
11/04/24
Marieke Braber spreker workshop Vakantieparken en trends
Jos van der Sterren heeft bij zijn workshop over vakantieparken een stevige side-kick naast zich in de vorm van Marieke Braber. Het is weer een sterke aanvulling in het programma van Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024.
09/04/24
Campagne Varen doe je samen afgetrapt
Tijdens de Veiligheidsdag aan de Eem heeft gedeputeerde Rob van Muilekom voor de provincie Utrecht d...
05/04/24
Ambitie Utrechts Landschap 10.000 bomen planten
Om de natuur te versterken wil natuur- en beheerorganisatie Utrechts Landschap komend jaar ruim tien...
03/04/24
Exclusief voor leden
Welke bekers mogen op festivals?
Het festivalseizoen is weer begonnen. Met Pasen stonden vele tienduizenden festivalliefhebbers weer in de tent of op de festivalweide. Vaak met een drankje in de hand. Maar hoe zit het ook alweer met die drinkbekers? Is wegwerpplastic helemaal in de ban of zit het genuanceerder?

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...