Geplaatst op: 11-12-2023
Auteur: Marc Gerlings

Kunnen we de opgaven van de leefomgeving aan?

Kunnen we de opgaven van de leefomgeving aan?
De vraagstukken voor de leefomgving worden alsmaar complexer.

Op 19 december 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’ uit. Of zijn de opgaven té groot geworden?

Nederland staat voor grote opgaven in het domein van de leefomgeving. Sommige van deze opgaven spelen al decennia. En ze worden urgenter; het woord crisis valt dan ook steeds vaker. Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd. Zo blijven de grote maatschappelijke vragen van vandaag voortduren, om over het begin van een antwoord op de opgaven van morgen nog maar te zwijgen.

De beleidsuitvoering hapert op steeds meer terreinen, met als gevolg dat de doelen en ambities van de overheid de laatste jaren maar heel beperkt worden gerealiseerd. Over dat gebleken gebrek aan uitvoering gaat dit advies. Dit advies richt zijn vizier op het (on)vermogen van de overheid en andere betrokken partijen om in de praktijk te realiseren wat beleidsmatig wordt afgesproken.


Het advies behelst een oproep om de beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk beter met elkaar in balans te brengen. Het advies wordt aangeboden aan de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie.


De raad doet in zijn advies aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de door vele partijen besproken en gewenste ‘nieuwe bestuurscultuur’.

Op verzoek van de Rli heeft adviesbureau BMC voor het adviestraject tien case-studies uitgevoerd. Deze cases zijn: Anti-verdrogingsbeleid, Energiebesparingsplicht, Huishoudelijk afval, Natuurnetwerk Nederland, Mobility as a Service (MaaS), Programma aardgasvrije wijken, Programma hoogfrequent spoorvervoer, Slib- en speciebeleid, Stedelijke verdichting en Wind op Land.


Op basis van een analyse van de tien casestudies heeft de raad besloten om in de tweede fase van het adviestraject vijf aspecten van uitvoeringskracht nader te analyseren: structurele schaarste, stapeling van beleid, ongelijke verdeling van lasten en baten, gebrekkige gebiedsgerichte organisatie en 'angst, zelfcensuur en handelingsverlegenheid'.

Topics:Beleid, Natuur
Trefwoorden: leefomgeving, beleid, natuur

CELTH
 

||| Nieuws |||

29/02/24
Marieke Frank wordt directeur Routebureau Veluwe
Marieke Frank wordt de nieuwe directeur van Routebureau Veluwe. Met ingang van 1 maart zal zij officieel starten in deze functie. In samenwerking met de oud-directeur Henk Mogezomp is het overdrachtsproces ingezet.
12/02/24
Via grondruil bijzondere natuur mogelijk langs de Lek
In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de gemeente Vijfheerenlanden, heeft het Zuid-Hollands Landschap 15,5 hectare aangekocht. Dat werd mogelijk door grond te ruilen en tegelijkertijd recreatie te behouden.
07/02/24
Start herstel natuur in Haagse duinen
Om achteruitgang van de natuur in de duinen te stoppen, is gemeente Den Haag begin dit jaar begonnen met herstelwerk in het Westduinpark. Ook recreanten worden gevraagd rekening te houden met het landschap.
05/02/24
Utrechts Landschap krijgt POM-status
Utrechts Landschap is zeer verheugd en trots op het krijgen van de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).
30/01/24
Gebrekkige financiering Staatsbosbeheer gaat ten koste van recreatie
Het gebrek aan financiering bij Staatsbosbeheer - de grootste terreinbeheerder van ons land - zet het onderhoud van recreatieve voorzieningen in de natuur onder druk. De ANWB waarschuwt ervoor dat deze ontwikkeling er op termijn toe zal leiden dat natuurgebieden worden afgesloten voor bezoekers.
26/01/24
Exclusief voor leden
Voorlopig geen herontwikkeling Paleis Soestdijk
Het bestemmingsplan van de gemeente Baarn voor de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk en woningbouw in het aangrenzende Alexanderkwartier is vernietigd door de Raad van State.
26/01/24
Meewandelen met Marin Goossen in Nationale Parken
Voorpret speelt een belangrijke rol in vakantie- en vrijetijdsbeleving. Een leuk YouTube-kanaal voor wandelaars is @walksinnationalparks. Daar kun je meelopen met Martin Goossen die wereldwijd de mooiste wandelingen maakt.
22/01/24
Exclusief voor leden
Natuurmonumenten vraagt om meer recreatieruimte
Natuurmonumenten pleit voor een natuurrijker Nederland en tegelijkertijd voor meer recreatieruimte. Om de natuur te beschermen komt Natuurmonumenten ook met aanvullende regels voor mensen die bijzondere activiteiten in de natuur willen organiseren.