Geplaatst op: 13-11-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Perspectief 2030: Iedere Nederlander moet profijt hebben van toerisme. Hoe dan!?

Perspectief 2030: Iedere Nederlander moet profijt hebben van toerisme. Hoe dan!?
Afbeelding van Michael de Groot via Pixabay

In Perspectief 2030, de visie voor toeristisch Nederland, staat dat in 2030 iedere Nederlander profijt moet hebben van toerisme. Een hele ambitieuze doelstelling. Grote vraag is hoe we dat precies kunnen realiseren.

Daarvoor moeten we een stapje terug doen en ontrafelen wat ‘profijt’ precies is. Met die vraag is de Koplopersgroep Bewonersprofijt aan de slag gegaan. Zij hebben nu hun eerste tussentijdse rapport gepresenteerd. Daarin wordt bewonersprofijt ontrafeld en dat blijkt nogal gecompliceerd te zijn.

Definitie bewonersprofijt

De definitie van bewonersprofijt die is ontwikkeld luidt: "De aanwezigheid van bezoekers op een plek en de activiteiten die zij hier ondernemen hebben impact op een bestemming. Bewonersprofijt gaat over het deel van die impact dat meerwaarde oplevert voor de bewoners”.

Het gaat daarbij om alle personen die een bezoek aan een plek brengen met recreatieve doeleinden, toeristen van ver weg maar ook bewoners uit de directe omgeving. De onderzoekers benaderen profijt in ruime zin. Het kan gaan over zowel waarde, nut, baat, voordeel, etcetera.

Om misverstanden te voorkomen stellen de schrijvers ook wat profijt juist niet is. Profijt is niet hetzelfde als steun. Maar profijt kan wel bijdragen aan steun, aan draagvlak. Profijt is ook niet hetzelfde als betrokkenheid. Maar betrokkenheid kan wel zorgen voor profijt.

Impact en profijt

Bewonersprofijt wordt gevormd door drie soorten effecten: economische impact, sociale impact en impact op de leefomgeving. Slechts een deel van deze effecten levert meerwaarde op voor de bewoners van een gebied en dat noemen we dan bewonersprofijt.Bewonersprofijt

Feitelijke en gepercipieerde profijt

Om het nog een stapje ingewikkelder te maken is er ook sprake van feitelijke versus gepercipieerde profijt. Bewoners hoeven bepaalde positieve impacts niet feitelijk als profijt te ervaren. Zelfs een ogenschijnlijk universele positieve impact als werkgelegenheid hoeft niet door iedereen als meerwaarde gezien te worden. Zo kan een inwoner ook vinden dat zijn of haar gemeente juist te afhankelijk is van toerisme. Daarbij komt dat bewoners zich niet altijd bewust zijn van de positieve effecten. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner voor wie een deel van het inkomen afhangt van toerisme of die profiteert van de investeringen die vanwege toerisme gedaan worden in de natuurlijke leefomgeving, waarbij deze persoon zich niet bewust is van het bestaan van de impacts en/of de relatie met toerisme. Dat alles heeft tot gevolg dat er sprake kan zijn van feitelijk profijt zonder dat er sprake is van ervaren profijt. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: er kan sprake zijn van ervaren profijt zonder dat er sprake is van feitelijk profijt.

Individuele en collectieve profijt

Bewonersprofijt kan ontstaan op twee niveaus: het niveau van de inwoner (individueel) en het niveau van de gemeenschap (collectief). Bestedingen van toeristen, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een groei van de lokale economie (collectief) en tegelijkertijd tot een hoger inkomen voor specifieke bewoners (individueel).

Sturen op bewonersprofijt

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat sturen op bewonersprofijt al gauw complex en uitdagend is. Bij het ontwikkelen van maatwerkinterventies is het de stem van de bewoners die centraal moet staan. Een goed deel van het gepercipieerde profijt is namelijk terug te voeren op de mate waarin bewoners zich al dan niet gehoord voelen met hun wensen en behoeftes. Voorbeelden van trajecten gericht op bewonersprofijt zijn nog dun gezaaid. Dit maakt het een relatief intui?tief proces van learning by doing. Het eindresultaat is meestal onzeker en vraagt bereidheid om zowel aanpak als doelstellingen gaandeweg aan te passen. De vier cases in de publicatie ‘Hoe bezoek bijdraagt aan bewonersprofijt’ zijn hier mooie voorbeelden van.

Conclusie

De nationale ambitie dat iedere inwoner profiteert van toerisme, moet wat de koplopersgroep betreft niet alleen gelezen worden in het kader van feitelijk collectief profijt, maar juist ook van ervaren individueel profijt. Dat zijn grote ambities die om zowel de juiste interventies maar ook om een goede meetmethodiek vragen. Daarmee gaat de koplopersgroep de komende jaren aan de slag.

Link: https://www.nbtc.nl/nl/site/download/hoe-bezoek-bijdraagt-aan-bewonersprofijt.htm?disposition=inline
Trefwoorden: beleid, onderzoek, Ida, toerisme, profijt, impact

CELTH

Trendrapport


||| Nieuws |||

29/02/24
Exclusief voor leden
Biedt LEV de oplossingen in het nieuwe reizen?
Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) maken tegenwoordig een steeds groter deel uit van het straatbeeld. Denk aan e-scooters, e-steps, e-bikes en micro-auto's. Deze voertuigen bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit: ze zijn nagenoeg emissievrij en vragen minder (parkeer)ruimte. 18 partners gaan alle voordelen opzoeken in het LEVERAGE project.
27/02/24
Exclusief voor leden
Verkoop fietsen voor 80% e-bike
De e-bike verandert de fietsmarkt radicaal. De fietsverkopers ronden voor het eerst de kaap van 80% ...
27/02/24
Exclusief voor leden
Ongekende marktpotentie 9 op de 10 Nederlanders gaat met vakantie
Ongekende marktpotentie 9 op de 10 Nederlanders gaat met vakantie
14/02/24
Exclusief voor leden
Voetganger in ontwerp meer ruimte geven met loopstromenmodel
Waar mensen lopen, waarom en hoe dit te beïnvloeden, is een cruciale vraag voor beleidsmakers. Het Nederlands Loopstromenmodel geeft antwoord op deze hoofdbrekens.
06/02/24
Jongeren kijken niet naar startsalaris baan
Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding. Dat blijkt uit CPB-onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Het is een signaal voor mbo en hbo in toerisme en recreatie dat andere prikkels sterker spelen voor de inschrijving op een studie.
05/02/24
Leefbaarheid 11 Groningse plaatsen onder druk
De provincie Groningen en de Groningse gemeenten hebben samen vastgesteld dat de leefbaarheid in elf plaatsen die een regionale centrumfunctie hebben onder druk staat. Onder meer het aanbod in horeca, groen en cultuur passen niet meer bij de wensen.
31/01/24
Exclusief voor leden
Boekingen mei- en zomervakantie +30% bij Sunweb
Januari en februari zijn misschien wel de grauwste maanden van het jaar maar het boekingsseizoen is volop in beweging. Touroperator Sunweb meldt op basis van onderzoek dat ruim 1 op de 5 personen begint hun vakantiegeluk al bij het zoeken naar de reisbestemming.
30/01/24
PD-kandidaat: Kansen voor hotels door CSRD
In het Professional Doctorate voor Leisure, Tourism & Hospitality traject is Armand Odekerken ingestapt. Odekerken onderzoekt hoe verschillende hotelketens duurzaamheidsstrategieën kunnen ontwikkelen en implementeren die voldoen aan de wetgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

||| Agenda |||

18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
05/06/24 t/m 07-06-24
05/06/24 t/m 07-06-24: THE INC Conference
Van 5 tot en met 7 juni 2024 is de Hotelschool The Hague gastheer van de internationale INC Conferen...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...