Geplaatst op: 30-10-2023
Auteur: Marc Gerlings

Hoe houden we reizen betaalbaar en duurzaam?

Hoe houden we reizen betaalbaar en duurzaam?
Mobiliteit en reizen werd fors duurder. Alliantie wil dat verbeterplannen wél doorgaan.

Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035, dat vandaag aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van IenW wordt uitgereikt. Voorzitter Marga de Jager: "Met dit plan dragen we oplossingen aan voor het volgende kabinet om de bereikbaarheid van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie te behouden en verbeteren.”

De Jager: "Samen staan we voor de opdracht om reizen voor iedereen betaalbaar te houden en elke afgelegde kilometer een schone kilometer te maken.”

 De 25 partijen uit de sector waarschuwen dat Nederland stilvalt als het nieuwe kabinet er niet voor kiest Nederland bereikbaar te houden. En zonder stevig beleid voor de verduurzaming van mobiliteit, blijft deze achter bij de doelstellingen. Forse investeringen vanuit het Rijk zijn nodig. 

 

Centrale thema's

Verduurzaming moet mogelijk worden door schone vervoermiddelen aantrekkelijker te maken. Elektrisch rijden moet betaalbaarder worden en het moet aantrekkelijker worden om schone vervoermiddelen te combineren. 
Daarnaast zijn investeringen in de laadcapaciteit voor consumenten en ondernemers nodig, want bij ongewijzigd beleid schiet de capaciteit in 2030 tekort.
De verschraling van het OV in heel Nederland moet stoppen, investeren is juist nodig. 
Betaalbaarheid. De consumentenprijsindex voor vervoer is sinds 2020 fors harder gestegen dan de algemene consumentenprijsindex. Reizen betekent meedoen. De Mobiliteitsalliantie wil voorkomen dat mensen buiten de boot vallen doordat ze hun reis niet kunnen betalen.
Bereikbaarheid. Dit vraagt om extra investeringen in beheer en onderhoud van infrastructuur op het hoofd- en onderliggende netwerk. Geplande investeringen (zoals de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en de doorgeschoven wegprojecten zodra er weer stikstofruimte is) moeten doorgaan. 
Ook het maken van nieuwe uitbreidingsplannen mag niet stoppen. Slimmer benutten van bestaande netwerken en vervoermiddelen met hubs en het spreiden van reizigersstromen, maar ook de nabijheid van voorzieningen, verdienen meer aandacht en zijn buitengewoon actueel in tijden van schaarste.

 

Schaarste vraagt steeds meer om slimme oplossingen

De Jager: "Bij ruimtelijke plannen moeten we beter kijken hoe we voorzieningen dicht bij elkaar plannen en zo onnodig lange reizen voorkomen. Ook slimmer gebruik van mobiliteit wordt belangrijker, onder meer door reizen te spreiden en via goede hubs op elkaar aan te sluiten.” Maar er is niet één oplossing, aldus De Jager. "Omdat de bevolking en economie groeien, blijft uitbreiding ook noodzakelijk.” 

 

Het Deltaplan 2035 bevat tal van initiatieven en voorbeelden voor beleidsmakers en werkgevers. Zo draagt de sector behalve te vragen, ook zelf stevig bij. Als voorbeelden noemt de alliantie:

  • OV-bedrijven benutten hun reststroom en helpen zo netcongestie tegengaan-
  •  Aangesloten partijen zoals de ANWB en Schiphol delen goede voorbeelden van slim en duurzaam beleid voor woon-werkverkeer, zoals een hogere reiskostenvergoeding voor fietsers en lopers 
  • Diverse partijen uit de alliantie dragen bij aan het ontwikkelen van multimodale hubs
  • De alliantie kan meedenken in de slimme programmering van onderhoud, zodat het dagelijks omrijden van duizenden zware vrachtwagens over lokale wegen voorkomen wordt


Mobiliteitsdebat

Voorafgaand aan de overhandiging van het Deltaplan aan de bewindspersonen, organiseert de Mobiliteitsalliantie een debat met Kamerleden. Het debat begint om 15:30 uur en is te volgen via de livestream van Nieuwspoort.

Link naar PDF Deltaplan 20235 van de Mobiliteitsalliantie

Trefwoorden: mobiliteit, politiek, regering, visie, beleid

CELTH
 


||| Nieuws |||

22/07/24
Exclusief voor leden
Boeing verwacht verdubbeling van luchtvaartvloot
Boeing verwacht dat het aantal commerciële vliegtuigen tot 2043 zal verdubbelen. Op dit moment telt de wereld 26.750 vliegtuigen voor commercieel passagiers- en vrachtvervoer. Dat zullen er in 2043 zo’n 50.170 zijn.
14/07/24
Exclusief voor leden
Hoge Raad vernietigt besluit hof: maatregelen om geluidshinder Schiphol te verminderen mogen niet zonder Europese procedure
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de beslissing van het gerechtshof Amsterdam, die de Nederlandse Staat toestond om twee voorgenomen maatregelen ter vermindering van geluidshinder van Schiphol door te voeren, niet in stand blijft. Volgens de Hoge Raad moet voor deze maatregelen de Europese procedure van de "balanced approach" gevolgd worden.
11/07/24
Travel Challenge scoort hoog in samenspel studenten en reisbedrijven
De recente Travel Challenge van Reiswerk scoort gemiddeld een 8,7 bij deelnemende bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen. Reiswerk dat het door die hoge score meteen gemotiveerd is om de Travel Challenge voor 2025 op te zetten.
11/07/24
Exclusief voor leden
FNV ziet werkdruk te hoog worden op Schiphol
Na een jaar van relatieve rust over de drukte op Schiphol trekt vakbond FNV aan de bel voor de zomervakantie. Werknemers van Schiphol maken zich ernstige zorgen over de werkdruk, het ziekteverzuim en de veiligheidsrisico’s voor werknemers op Schiphol tijdens de aankomende zomerdrukte.
08/07/24
Exclusief voor leden
Investeringsbedrijf neemt minderheidsbelang in Flix
Reisbedrijf Flix SE en investeringsbedrijf EQT hebben een overeenkomst bereikt voor EQT Future en Kühne Holding om een ??minderheidsbelang van 35% in Flix te verwerven.
08/07/24
Traditionele luchtvaartmaatschappijen vervuilender dan prijsvechters
Staan de grote traditionele luchtvaartmaatschappijen in een onderzoek van de Consumentenbond mooi in hun hemd. Binnen Europa vliegen budgetmaatschappijen efficiënter en vervuilen daarmee minder dan traditionele luchtvaartmaatschappijen. Dat komt omdat prijsvechters over het algemeen met zuinigere toestellen vliegen, die beter bezet zijn en minder overstappers vervoeren.
08/07/24
Nederlandse vakantiegangers zoeken warmte op en mijden Parijs
Naar welke vakantielanden gaan Nederlanders dit jaar op zomervakantie en welke verschuivingen ziet TUI? Veel bekende landen en streken gaan aan top maar toch wel wat verrassingen.
03/07/24
Last onder dwangsom voor drie reisbedrijven
Drie reisaanbieders krijgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een last onder dwangsom opgelegd. Bij deze reisaanbieders verspringt de prijs tijdens het boeken. Hierdoor kunnen zij hun reis niet boeken tegen de eerst getoonde prijs. Dit mag niet.

||| Agenda |||

Momenteel geen berichten aanwezig.