Geplaatst op: 11-09-2023
Auteur: Marc Gerlings

Doorfietsroute Utrecht – IJsselstein ligt stil door kabels en wortels

Doorfietsroute Utrecht – IJsselstein ligt stil door kabels en wortels
Kabels en wortels zitten aanleg doorfietsroute dwars.

Een fietsverbinding lijkt eenvoudig aan te leggen maar dat is bij IJsselstein toch net anders. De doorfietsroute die aangelegd wordt, ligt tijdelijk stil. Eerst moeten andere partijen aan de slag met kabels.

Het besluit om de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen heeft te maken met de werkzaamheden aan kabels en leidingen door een externe partij in IJsselstein. Deze werkzaamheden duren langer dan verwacht en vinden plaats op locaties waar ook gewerkt wordt aan de doorfietsroute. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan het fietspad op dit moment niet voortgezet worden.


Daarnaast blijken de bomen die aan de Parallelweg staan lange en dikke wortels te hebben die onder het fietspad doorlopen en schade zouden kunnen aanbrengen aan het asfalt van het vernieuwde fietspad. Op dit gedeelte werkt de aannemer nieuwe werkconstructies uit waarbij zowel de wortels en daarmee de bomen, behouden kunnen blijven als ook het fietspad kan worden aangelegd.

Het is voor IJsselstein een vervelende ervaring. Voor andere gemeenten die fietsroutes ontwerpen is het een extra les om rekening te houden wat er onder de grond van een route aanwezig is.


Herstart werkzaamheden

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden hervat worden en hoe de planning eruit komt te zien. Zodra dat bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de app 'Doorfietsroute IJsselstein'. U kunt deze app gratis downloaden op uw smartphone vanuit de App Store en de Play Store.


Trefwoorden: route, fietsroute,

CELTH

Trendrapport

||| Nieuws |||

11/12/23
Natuurvergunning Schiphol gebaseerd op onvolledig onderzoek?
Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) eist dat de natuurvergunning van Schiphol wordt vernietigd. De vergunning had door inhoudelijke en procedurele gebreken niet verstrekt mogen worden. Dat staat in het beroepschrift dat MOB naar de rechtbank heeft gestuurd.
11/12/23
Kunnen we de opgaven van de leefomgeving aan?
Op 19 december 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’ uit. Of zijn de opgaven té groot geworden?
11/12/23
Exclusief voor leden
Beleid Utrecht recreatie: groen groeit mee
Brede welvaart en bestaanszekerheid is voor iedereen het uitgangspunt. De focus ligt op betaalbare woningen, een gezonde leefomgeving, toekomstbestendige werkgelegenheid en een hoge kwaliteit van leven. Recreatie is aangesloten bij ‘gezonde leefomgeving.’ Probleem, Utrecht kan dat niet doen zonder het Rijk.
07/12/23
Exclusief voor leden
Horeca ondertekent convenant preventie gehoorschade
Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT).
05/12/23
26 miljoen euro voor grote winkelgebieden in negen gemeenten
Negen gemeenten ontvangen in totaal 26 miljoen euro om hun winkelgebied aan te pakken. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekendgemaakt.
01/12/23
Bruine vloot krijgt scherpe controle voor 1 april 2024
Alle zeilende passagiersschepen in de historische zeilvloot worden vóór 1 april 2024 aanvullend ...
30/11/23
Haalbaarheidsonderzoek dataportaal toerisme in Limburg
In opdracht van de gemeenten, Provincie Limburg en branchevertegenwoordigers in toerisme en recreatie, werken de Samenwerkende VVV’s in Limburg aan het inrichten van een dataportaal voor de vrijetijdsector in Limburg.
29/11/23
De wetgeving wat betreft nieuwe online casino’s in Europa en in Nederland
De online casino-industrie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2023 zal de wereldwijde omzet van online gokken ongeveer $92 miljard bedragen, en dit aantal zal naar verwachting in de komende jaren blijven groeien. Daarom is het reguleren van de gokindustrie een steeds belangrijker onderwerp geworden in Europa, en dus ook in Nederland. In dit artikel zullen we de wetgeving rond nieuwe online casino's onder de loep nemen en de verschillen tussen de Europese benadering en die van Nederland verkennen.