Geplaatst op: 28-02-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Gedetailleerde regionale cijfers over toerisme beschikbaar

Gedetailleerde regionale cijfers over toerisme beschikbaar
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Hoe ontwikkelt het toerisme zich in de diverse regio’s van Nederland? En wat betekent dat voor drukte in een bepaald gebied? Datavragen die voor beleidsmakers uitermate relevant zijn en waar tot voor kort maar mondjesmaat antwoord op kon worden gegeven.

In het Data Center Toerisme (DCT) zijn nu de CBS-cijfers uit de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) op  COROP niveau beschikbaar gemaakt. Nederland telt 40 COROP-gebieden en dat geeft een fijnere regionale indeling dan provincie of toeristengebied. In de nu beschikbare datasets staan gegevens over gasten en overnachtingen per COROP-gebied naar type accommodatie, herkomst en maand van het jaar.  De onderzoekers hebben ook de toeristische druk berekend. Zowel de intensiteit (aantal overnachtingen per 100 inwoners per dag) als de dichtheid (aantal overnachtingen per dag per km2). Alle gegevens zijn tot en met oktober 2022 bijgewerkt. 

Toeristisch intensiteit

In 2021 was de toeristische intensiteit het hoogst in de COROP-gebieden Overig Zeeland (8,34), Zeeuws-Vlaanderen (6,76), Zuidoost-Drenthe (4,66), Noord-Drenthe (4,20) en Noord-Limburg (4,01). De toeristische intensiteit geeft een verhouding aan tussen de omvang van de bevolking en het aantal overnachtingen van toeristen. De toeristische intensiteit was het laagst in Zuidoost-Zuid-Holland (0,25), Delft en Westland (0,47), Oost-Zuid-Holland (0,54), Utrecht (0,62), Overig Groningen (0,64) en Zuidwest-Gelderland en West-Noord-Brabant (beiden 0,65). 

Toeristische dichtheid

Je kunt ook op een andere manier naar druk op een gebied kijken en dat is de dichtheid van toeristen in aantallen overnachtingen per km2. Dan zien we een heel ander lijstje met aan kop veel meer stedelijke gebieden zoals  Agglomeratie Haarlem (36,46), Groot-Amsterdam (32,88), Agglomeratie 's-Gravenhage (28,07), Overig Zeeland (22,25) en Zuid-Limburg (20,45). Het minst druk is het dan in Overig Groningen (1,97), Zuidwest-Gelderland (2,34), Zuidoost-Friesland (2,46), Zuidoost-Zuid-Holland (2,64 en West-Noord-Brabant (3,41).

Link: https://www.landelijkedataalliantie.nl/nl/home/kennisbank/impact-van-toerisme/actualisatie-regionaal-inzicht-in-toeristische-druk-gasten-en-overnachtingen-.htm
Trefwoorden: toerisme, onderzoek, data, gasten, overnachtingen, logiesaccommodaties, horeca, hotels, verblijfsrecreatie, vakantieparken, huisjesterreinen, campings, kampeerterreinen, groepsaccommodaties, herkomst, bestemming

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/03/23
Trendcongres 2023: Tourism Futures
Na de pandemie gaan we eindelijk weer live met het Trendcongres. Het team van NRIT heeft samen met de hogescholen een mooi programma gemaakt rond het thema Tourism Futures.
17/03/23
Ruim 300 campings doen mee met Nationale Open Camping Dag
Vrijblijvend rondkijken op campings in Nederland. Dat kan op zaterdag 1 april 2023 tijdens de tweede Nationale Open Camping Dag. Er doen al ruim 300 campings mee, van heel groot tot minicamping.
17/03/23
Volop vernieuwingen bij jarig Slagharen
Attractie-en Vakantiepark Slagharen viert haar 60ste verjaardag met veel festiviteiten en nieuwe attracties. Het park ontvangt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. De viering zelf is op 27 mei toen 60 jaar geleden het ponypark voor het eerst open ging.
16/03/23
Terugkijken naar de online inspiratiesessie over toeristische ontwikkelingen in de regio
We hadden een mooie online uitzending over toeristische ontwikkelingen in de regio en de stapsteen naar het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd van 2023 op 20 april.
10/03/23
Exclusief voor leden
Nieuwe doelen en ambities voor Vitale Vakantieparken Veluwe
Op de Veluwe blijven overheden samenwerken aan Vitale Vakantieparken. Deze week hebben de bestuurders van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland het nieuwe programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025. Wat zijn de doelen, ambities en thema's waar de komende periode aan wordt gewerkt.
03/03/23
Exclusief voor leden
Voorzichtig optimisme over lagere prijs gas
Een sauna, vakantieparken met zwembaden, die vragen om veel gas om te verwarmen. De zorgen waren groot afgelopen najaar en winter in de sector. Nu is er voorzichtig optimisme over een lagere gasprijs. Hoe zit dat en is er zicht op een stabilisatie in de lagere prijs? De gascrisis is nog niet voorbij.
03/03/23
Natuurdoelen Brabant Natura 2000 worden niet gehaald en leidt tot bouwstop
De Natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. Dat heeft direct gevolg voor de bouwsector.
01/03/23
Maak de sprong naar energiezuinig en klimaatvriendelijk toerisme
De provincie Noord-Holland verstrekt een ton aan subsidie voor vitale vakantieparken. ‘Omdat ondernemers niet altijd in staat zijn een verduurzamingsslag te maken’. Hoe kan het wel? Op 16 maart zie je dat in de 2e LOTM uitzending.