Geplaatst op: 20-09-2022
Auteur: Marc Gerlings & Ton Vermeulen
NRIT

De miljoenennota voor de vrijetijdssector

De miljoenennota voor de vrijetijdssector

De Nederlandse regering heeft de plannen voor 2023 gepresenteerd. De Miljoenennota 2023 start met veel onzekerheden maar biedt ook perspectief. Traditioneel is toerisme en recreatie geen issue. Toch zijn de plannen van de overheid voorwaardenscheppend voor een florerende vrijetijdssector. Dit artikel wordt de komende dagen nog geactualiseerd.

Volgens de regering leven we in een uitdagende tijd met veel onzekerheden rond veiligheid, energie, inflatie en arbeidsmarkt. Ondanks al die problemen en onzekerheden presteert de economie als geheel goed waarbij als gevolg van de eerder genoemde uitdagingen de groei wel zal vertragen. 

Koopkrachtherstel

Om de koopkracht te ondersteunen komt de regering met diverse concrete maatregelen om die te ondersteunen. Belangrijkste daarvan zijn de verhoging van het minimumloon met 10%, een lagere belasting op arbeid, verhoging van de toeslagen en ondersteuning van huishoudens met de energienota. Dat alles moet maar liefst 17,2 miljard euro aan de koopkracht toevoegen. Voor de laagste inkomens wordt het koopkrachtverlies van 13,2% met maatregelen tot 11,9% bijna goedgemaakt. Andere inkomensgroepen krijgen ook compensatie maar naarmate het inkomen stijgt steeds minder.

X

Zeven nieuwe prioriteiten

Maar welvaart gaat over meer dan alleen harde euro’s. Daarom investeert de regering ook in gezondheid, onderwijs, milieu en hoe we samenleven. Daartoe zijn zeven prioriteiten voor een brede welvaart benoemd rond economie, democratische rechtsorde, internationale samenwerking, gezondheid, gelijke kansen, veiligheid en een sterke samenleving en een duurzaam land. 

Klimaatfonds

Bovenop bestaande investeringen en subsidies komt er een klimaatfonds met 35 miljard euro voor de komende tien jaar. Ook wordt het belastingsysteem verder vergroeid. Voor de transitie van het landelijk gebied is 24 miljard euro beschikbaar. 

Toerisme

De bijdrage aan de gastvrijheidssector steekt - in de vorm van subsidie aan het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) - met 9,5 miljoen euro per jaar daar wat schamel bij af. Gelukkig blijft de bijdrage conform de meerjarige afspraken wel op niveau. 

Ondernemen

Hoewel belastingmaatregelen voor bedrijven, zoals winstbelasting, worden versoberd, staat daar een pakket tegenover om de lasten voor mkb-ondernemers op onderdelen te verlagen. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode 500 miljoen euro per jaar voor uit, en vanaf 2028 jaarlijks 600 miljoen euro structureel. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten verlaagd, extra subsidies versterkt zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers. Voor energie-intensieve mkb-bedrijven komt er in november een plan voor aanvullende steun. 

Cultuur structureel beter in 2023 170 miljoen euro

De culturele en creatieve sector heeft onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor forse uitdagingen. Het kabinet onderschrijft de noodzaak om een aantal zaken nu structureel te verbeteren en investeert daarom vanaf volgend jaar €170 miljoen extra per jaar. Versterking van de arbeidsmarktpositie voor makers en werkenden staat centraal; door meer opdrachten voor zzp’ers, betere arbeidsvoorwaarden en speciale aandacht voor jongeren en startende makers. Daarnaast zet het kabinet in op toegankelijkheid, innovatie en cultuur voor iedereen. We hebben een sterke, goed functionerende en voor iedereen aantrekkelijke culturele en creatieve sector nodig. Want cultuur daagt uit, verbindt en geeft kleur en zin aan ons leven.

Speerpunt gezonde leefomgeving

Het kabinet zet zich daarom volop in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland door het stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Daar begint het voorkomen van veel gezondheidsproblemen mee. Een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is sporten en bewegen. Het woord 'recreatie' wordt niet genoemd. Daarom is het noodzakelijk dat meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoen. Om dit te bereiken wordt de Beweegalliantie in 2023 verder uitgebouwd, wordt het Sportakkoord doorgezet en worden de lokale coalities verbreed met het thema ‘Bewegen’.

Zorgen om kostenstijging bij ondernemers

Hoewel belastingmaatregelen voor bedrijven, zoals winstbelasting, worden versoberd, staat daar een pakket tegenover om de lasten voor mkb-ondernemers op onderdelen te verlagen. Het grootste deel van het bedrijfsleven in de gastvrijheidssector valt in de categorie mkb. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode 500 miljoen euro per jaar voor uit, en vanaf 2028 jaarlijks 600 miljoen euro structureel. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten verlaagd, extra subsidies versterkt zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers.

Aanpak stijgende energiekosten

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag. De verlaging van de accijns op brandstof verlengen we tot juli 2023, hier trekt het kabinet in totaal 1,2 miljard euro voor uit.

Versnelling Natuurnetwerk Nederland

Het ministerie van LNV werkt in 2023 samen met veel andere partijen verder aan het beschermen, herstellen en versterken van de natuur. Dit gebeurt door versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en door realisatie van het Programma Natuur voor natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Voor het Programma Natuur is in 2023 300 miljoen euro vrijgemaakt. Onderdeel daarvan is de Agenda Natuurinclusief, om natuur niet alleen een plek te geven in het landelijk gebied, maar ook in de stad en de gehele samenleving.

Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, Nederland, miljoenennota

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/09/22
Exclusief voor leden
Beste steden voor generatie Z
DMO's opgelet, de gangbare generaties hebben allemaal hun eigen wensen. Generatie Z kijkt heel anders naar vrijetijd doorbrengen in een stad dan de babyboomers.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
28/09/22
Bodemprocedure volledige vergoeding voor horeca na coronamaatregelen
Vandaag diende de zitting in de bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) namens acht individuele horecaondernemers tegen de Staat heeft aangespannen. Zij vorderen volledige compensatie van het door hen onevenredig geleden nadeel als gevolg van de coronamaatregelen.
28/09/22
De dagrecreatie in Overijssel is vitale sector
Het gaat goed met de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van het ...
27/09/22
Datatool Limburg Marketing geeft uniek inzicht in bezoeker regio
Limburg Marketing heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een unieke datatool ontwikkel...
27/09/22
Bekende Haagse locaties opnieuw beleven met blow up art
Vaak lopen we bijna achteloos langs de vele monumentale plekken die de Haagse binnenstad rijk is. Maar dat gaat de komende weken veranderen.
26/09/22
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert bezoekersinformatie monitor
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag de Bezoekers Informatie Monitor. Het is de eerste t...
26/09/22
Twentse campings enorm gestegen in populariteit
Uit onderzoek van de RekreaVakkrant (augustus 2022) blijkt dat de regio Twente een bovengemiddelde g...