Geplaatst op: 11-07-2022
Auteur: Marc Gerlings

Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van

Gastvrij Nederland: voorbereidingen voor grotere groep bedrijven in de gastvrijheidseconomie

Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van
Minister Adriaansens. Foto: Martijn Beekman / Rijksoverheid

Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. Onder meer 'hotels met restaurant' gaan dan merken, belooft het Kabinet.

Deze maatregel is één van de onderdelen van het nieuwe programma waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, akkoord is gegaan. De bedrijfstakaanpak start in zes sectoren: kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, bouw- of onderhoudsbedrijven en kledingwinkels. 

Dit gebeurt op basis van zogenoemde mkb-indicatorbedrijven waarin vrijwel alle wettelijke verplichtingen voor mkb-bedrijven zich voordoen. Zo brengt het kabinet op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart. Dat leidt daarna tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen.

In de aanloop naar dit besluit van de ministerraad zijn in een jaar tijd meer dan twee derde van de knelpunten in wet- en regelgeving, die ondernemersvertegenwoordigers in juni 2021 aandroegen bij het kabinet, opgelost of opgepakt.

Minister Adriaansens: "Ondernemers willen minder regels. De overheidsaanpak van regeldruk was te ongericht en leidde daardoor nog niet tot het optimale resultaat. Daarom gaan we dus nu gedetailleerder per sector te werk. En we hebben besloten om actiever de ontwikkeling van regeldruk(kosten) bij te houden. Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen. En kunnen bedrijven zich gaan richten op waar ze goed in zijn: ondernemen.”

MKB-toets wordt verbeterd

Het nieuwe programma bestaat naast de sectoraanpak uit diverse andere maatregelen. De toepassing van de MKB-toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal verder worden verbeterd. Bijvoorbeeld door ná de invoering van regels ook terug te gaan kijken naar de werking. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt daarnaast een permanent adviesorgaan van de overheid. Er wordt nog gekeken hoe de taken van het ATR verder worden uitgebreid.

Resultaten in dashboard

Met een online dashboard gaat het kabinet actiever dan voorheen communiceren over de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. Het dashboard geeft bovendien inzage in de feitelijke ontwikkeling van de totale regeldrukkosten in Nederland. Inzage in die kosten zal vooral worden gebruikt om te kijken in welke sectoren of domeinen de regeldruk het hoogst oploopt en te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

Eerlijk speelveld en bescherming consument

De minister moet schaken op meerdere velden. Naast belangen voor ondernemers speelt ook de bescherming van de consument. Met regelgeving creëert de overheid een eerlijker speelveld voor alle ondernemers, nationaal en internationaal, en beschermt het consumenten en werknemers. Veel ondernemers zien regelgeving nog te vaak als lastig, complex en kostbaar, meldt EZK. Tegelijkertijd zijn ze er ook bij gebaat, omdat regelgeving houvast en bescherming biedt tegen marktmacht. Het doel is om de balans te vinden tussen regels die werken en tegelijkertijd de regeldruk beperken.

2023 voortangsrapportages

De Tweede Kamer krijgt vanaf begin 2023 reguliere voortgangsrapportages met informatie over de resultaten van het programma.

Reactie Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland reageert positief op het nieuws. De brancheorganisatie meldt aan NRIT dat het blij is omdat hiermee de minister de mkb-voorstellen volgt. Specifiek de stappen in de groep 'hotel met restaurant' is goed nieuws. Als in deze groep verbeteringen worden aangebracht zijn deze indirect al een voorbereiding voor een grotere groep bedrijven in de gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland herhaalt nog eens dat minder regels meer ruimte geeft om te ondernemen. De boodschap die ook in mei van dit jaar werd afgegeven richting het Kabinet.

 
Trefwoorden: regeldruk, beleid, hotel, restaurant, horeca

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

05/08/22
Tijdelijk buurtpark in Amsterdam
Op de plek van het voormalig afvalpunt aan de Amsterdamse Struisgrasstraat in de wijk Buiksloterham komt een tijdelijk buurtpark.
02/08/22
Exclusief voor leden
Bedrijventerrein wordt ecologische verbinding
Bij de gemeente Brunssum wordt een bedrijventerrein herontwikkeld en dat leidt tot een ecologische verbinding op het terrein tussen twee Natura2000 gebieden.
14/07/22
VeluweWaalpad wordt uitgewerkt
5 Gemeenten, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland gaan de plannen voor het VeluweWaalpad verder uitwerken.
11/07/22
Exclusief voor leden
Zowel werkgevers als overheid aan zet voor een betere arbeidsmarkt
Wat heeft een gezonde Nederlandse arbeidsmarkt nodig? Het Sociaal en Cultureel Planbureau vroeg het de werkgevers.
11/07/22
Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van
Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. Onder meer 'hotels met restaurant' gaan dan merken, belooft het Kabinet.
11/07/22
Exclusief voor leden
ICCA lijst 2021 met opvallende stijger Leiden
Als stad is het niet zo makkelijk om de grote congressteden van Nederland in te halen. Op de jaarlijkse lijst van de ICCA is de top 3 in Nederland onververanderd maar door extra inspanningen stijgt de stad Leiden een plek en bezet de 4 plaats. Wie weet haalt het volgend jaar nog een plek hoger omdat er dit jaar een congresrecord wordt bereikt in Leiden.
08/07/22
Exclusief voor leden
Verkoop elektrische auto's stijgt snel door - subsidiepot particulieren leef
In het eerste half jaar van 2022 lag het aantal nieuw geregistreerde elektrische auto’s 82,9 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021. Consumenten lijken steeds vaker duurzame oplossingen te omarmen. Die snelle groei lijkt voorbij nu de subsidiepot leeg is.
07/07/22
Weer coronasteun voor podia en festivals in Utrecht en Amersfoort
Nu de coronabesmettingen weer oplopen en publieksinkomsten nog steeds achterblijven, wordt de subsidie Programmeringsregeling verlengd en uitgebreid. Nieuw is dat ook festivals aanspraak kunnen maken.