Geplaatst op: 24-06-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Kabinet beperkt Schiphol

Kabinet beperkt Schiphol
Photo by Pyotr Void on Unsplash

Schiphol mag in de nabije toekomst niet meer dan 440.000 vluchten per jaar afhandelen. Die nieuwe bovengrens wordt naar verwachting in november 2023 ingevoerd. Het kabinet wil daarmee de geluidsoverlast aanpakken maar tegelijkertijd de economische functie van Schiphol behouden. De beslissing over de opening van Lelystad Airport wordt niet eerder dan in de zomer van 2024 verwacht. 

Het kabinet ziet het als opdracht om een evenwicht te vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving. Met 440.000 vluchten kan Schiphol het internationale netwerk aan bestemmingen behouden. Een eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten kunnen daaraan bijdragen. Eerder was het het ontwerp Luchthavenbesluit sprake van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar voor Schiphol.

Geluidsoverlast beperken

De vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen, is nu ingezet om de geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken, maar leidt ook tot minder emissies van CO2, stikstof, (ultra)fijnstof en andere schadelijke stoffen. Dit is volgens het kabinet een noodzakelijke bijdrage vanuit de luchtvaartsector. Met de reductie van het aantal vliegtuigbewegingen wordt een extra stap gezet in de beperking van die uitstoot, naast andere maatregelen die nodig zijn voor het verminderen van de stikstofdepositie en het verkrijgen van een natuurvergunning.

Met 440.000 passagiers hub-functie behouden

Het kabinet realiseert zich dat dit besluit grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector. Een reductie tot een maximum capaciteit van 440.000 vliegtuigbewegingen kan er mogelijk toe leiden dat Schiphol de aansluiting verliest met een aantal van de andere grotere hub-luchthavens in Europa en het Midden-Oosten8 zoals Frankfurt, Parijs Charles de Gaulle, Londen Heathrow en Dubai. Als voor een lager maximum zou worden gekozen, is dit risico waarschijnlijker. Bij 440.000 vliegtuigbewegingen is de verwachting echter dat de belangrijkste bestemmingen voor Nederland onderdeel van het netwerk kunnen blijven.

Besluit Lelystad Airport weer jaren uitgesteld

De eventuele openstelling van Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol wordt tot 2024 uitgesteld omdat nog een aantal zaken moeten worden geregeld. De luchthaven moet beschikken over een stikstofvergunning in de zin van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) en de laagvliegroutes moeten kunnen worden opgelost. 

KLM overvallen door beslissing

De KLM stelt overvallen te zijn door het voornemen van de overheid om Schiphol te laten krimpen. "Het besluit van de Nederlandse overheid om Schiphol te laten krimpen is dramatisch voor KLM en voor de bereikbaarheid van Nederland, terwijl de gewenste impact op klimaat en leefbaarheid niet wordt behaald”, schrijft de luchthaven in een reactie. De KLM maakt zich vooral zorgen om de hub-functie van de luchthaven en de positie van handelsland Nederland. "Het KLM-netwerk valt of staat met het aantal bestemmingen en frequenties dat we kunnen uitvoeren. KLM en partners bieden via een hub-systeem namelijk logische verbindingen tussen bestemmingen aan via Schiphol. Elke vlucht die wordt geschrapt, heeft gevolgen voor de aanvoer van passagiers op aansluitende vluchten. Als KLM slots moet inleveren, dan zal zij van haar kleinste toestellen afstand moeten doen om zich vervolgens met haar grotere toestellen in een lagere frequentie meer op ‘dikkere’ Europese vervoersstromen te richten. Andere bestemmingen verdwijnen dan uit het aanbod. Aan de fijnmazigheid van het netwerk, dat op dit moment zo’n 170 bestemmingen telt, komt dan een einde.”

Schiphol teleurgesteld

Schiphol reageert behoudend teleurgesteld op het besluit van het kabinet. "De plannen van het kabinet zoals nu  gepresenteerd leiden tot grote onzekerheid en veel blijft onduidelijk. We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk. Door terug te gaan naar het oude geluidsstelsel dreigt er een verschuiving van geluidsoverlast die niet goed is voor de omgeving.” De luchthavendirectie hoopt verder dat de beslissing over de openstelling van Lelystad Airport eerder dan 2024 kan plaatsvinden. 

Link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/24/hoofdlijnenbrief-schiphol
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens

||| Blogs |||

31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
14/10/21
Varkens in nood op Lisboa Airport
Claustrofobie. Je vraag er niet om. Dat heb je, of niet. En fijn is het geenszins. Hele kleine liften? Ik neem de trap wel. Al is die 10 verdiepingen hoog. Grote mensenmassa’s? Ik vermijd ze liever. - Marcel Baltus komt terecht in terminal 2 van Lisbon Airport en krijgt veel waardering voor Schiphol.
09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/08/22
Exclusief voor leden
Luchthaven Eindhoven kan door met vliegverkeer ook bij dichte mist
Luchthaven Eindhoven kon bij dichte mist niet door met de dagelijkse operatie door het ontbreken van hogere categorie Instrument Landing System.
12/08/22
Compensatieregeling voor reizigers die vlucht hebben gemist
Schiphol komt met een compensatieregeling voor reizigers die door de drukte op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. Het aanbod van de luchthaven komt na druk van de Consumentenbond en de MAX Ombudsman die een proefproces aankondigden.
05/08/22
Luchtvaart in het voorjaar nog 20% achter op niveau 2019
Vandaag gaf CBS de cijfers over de luchtvaart uit van het tweede kwartaal van 2022. In Nederland kwam toen een einde aan de coronamaatregelen maar internationaal golden nog veel maatregelen en daar had de luchtvaart last van. De vijf Nederlandse luchthavens telden 20% minder passagiers in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Bij de grootste luchthaven, Schiphol, ging het om 22%.
04/08/22
Exclusief voor leden
Ook forse prijsstijgingen in vrijetijdssector
Het CBS komt vandaag met een recordinflatie. Hoe hebben de afgelopen maanden de prijzen zich in de vrijetijdssector ontwikkeld?
02/08/22
Exclusief voor leden
67.500 reizigers kunnen vliegen vanaf Schiphol in september
Voor de maanden september en oktober 2022 stelt luchthaven Schiphol ook een maximum aantal reizigers per dag vast, na overleg met luchtvaartmaatschappijen. In september geldt er een maximum van 67.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag. De herfstvakantie levert een capaciteitsprobleem op.
26/07/22
Symbolische boete voor Tix
Reisbemiddelaar Tix heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een symbolische boete van 1.000 euro gekregen voor het betalen van een annuleringsdienst. Dat is zonder toestemming van de consument niet toegestaan.
21/07/22
Vakantieboekingen in de plus
Hoe hebben de vakantieboekingen zich ontwikkeld? ANVR peilt samen met GfK elke maand de feiten onder de Nederlanders.
14/07/22
Sterke groei transacties in leisure maar wel donkere wolken boven ondernemers
Rabobank ziet in alle leisuresectoren een sterke stijging van het aantal digitale transacties tot ver boven het niveau van 2019. . Maar er hangen ook donkere wolken boven de sector vanwege teruglopende koopkracht van de consumenten, hogere kosten, de belastingschuld en personeelsproblematiek.