Geplaatst op: 18-05-2022
Auteur: Redactie
Uitgever: NRIT Media

Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een zienswijze over het ontwerp Recreatiezoneringsplan worden ingediend. Dat is 116 maal gedaan, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. 

 

Natuur beschermen én beleven

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. En onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige, Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Gelderland werkt met heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Daarom worden herstelprogramma’s uitgewerkt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken. 

 

Balans

Maar de provincie zoekt ook de balans tussen natuur en recreatie. In samenwerking met terreineigenaren, natuurorganisaties en gemeenten is daarom een Recreatiezoneringsplan gemaakt. Met de constructieve input van tal van bewoners, recreanten en ondernemers op de Veluwe, ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. De zienswijzen laten regelmatig een spanning zien tussen natuur en recreatief gebruik van de Veluwe. Er zijn indieners die zich zorgen maken over toekomstige recreatiemogelijkheden terwijl anderen vinden dat het plan juist niet ver genoeg gaat in natuurbescherming. Alle indieners zullen (persoonlijk) een antwoord ontvangen. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet in beton gegoten. De komende jaren worden naar verwachting nieuwe inzichten opgedaan, die tot aanpassingen van maatregelen kunnen leiden.

 

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: "Fijn dat Gelderland concreet met zoneringsplan aan de slag kan gaan. De natuur verdient het. En de recreant ook. Er ligt nu een breed gedragen zoneringsplan. Ik wil iedereen die daar goed aan heeft willen bijdragen, nogmaals hartelijk bedanken. Het is een andere omgang met de Veluwe. Noodzakelijk, maar wel met een mooi perspectief.” 

 

Evaluatie participatie

Zoals bekend, is er veel geïnvesteerd in participatie. Meer dan 1300 organisaties/betrokkenen zijn daarvoor Veluwe breed benaderd. Via vele verschillende kanalen zijn mensen geattendeerd op bijeenkomsten en inspraakmogelijkheden. Daarin is intensief contact gezocht met bewoners, recreanten en ondernemers. Deze participatie wordt geëvalueerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan onze Staten, die hierom gevraagd hebben. Met de evaluatie kunnen toekomstige participatieprocessen die worden georganiseerd, gaan voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. 

 

Maatregelen

Nu het Recreatiezoneringsplan is vastgesteld, kunnen de daarin beschreven maatregelen worden uitgevoerd. Veel daarvan zijn zogeheten in instandhoudingsmaatregelen, gericht op natuurbescherming. Ook zal er worden geïnvesteerd in recreatiekwaliteit. Denk aan nieuwe uitkijktorens (concentratie recreanten), het aanleggen van hondenspartelvijvers en (nieuwe) paden die afgesloten paden in kwetsbare natuurgebied vervangen.  

Trefwoorden: Herstelprogramma, Veluwe, natuurbescherming, recreatiezoneringsplan

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

27/06/22
Wisselend beeld bij Nederlandse verblijfsrecreatie
Hoe hebben de Nederlandse vakantieparken het in het voorjaar gedaan en wat zijn de vooruitzichten voor de zomer? Stratecht geeft uit haar boekingsmonitor de antwoorden.
24/06/22
Kabinet beperkt Schiphol
Schiphol mag in de nabije toekomst niet meer dan 440.000 vluchten per jaar afhandelen. Het kabinet wil daarmee de geluidsoverlast aanpakken maar tegelijkertijd de economische functie van Schiphol behouden. De beslissing over de opening van Lelystad Airport wordt niet eerder dan in de zomer van 2024 verwacht.
24/06/22
EuroParcs schenkt huuropbrengsten vakantiehuis aan Esther Vergeer Foundation
Met de overhandiging van de symbolische sleutel aan Lotte, gezinslid van de eerste gasten, werd door...
24/06/22
Center Parcs, Van de Valk en Hutten samen met Summa College in nieuwe hospitality-opleiding
Het Summa College in Eindhoven gaat intensief met het bedrijfsleven samenwerken bij het opleiden van...
23/06/22
ZKA en Seinpost treden naar buiten als één merk: Ginder
De afgelopen tien jaar waren ze ‘achter de schermen’ eigenlijk al één organisatie, bureau ZKA en Seinpost. Nu worden de expertises van de twee gespecialiseerde bureaus officieel gebundeld tot één merk.
23/06/22
Exclusief voor leden
 Bezoek aan Floriade valt enorm tegen
Het bezoek aan de Floriade valt enorm tegen. De bezoekersprognose wordt zowat gehalveerd. Dat kost de gemeente Almere weer miljoenen.
23/06/22
Exclusief voor leden
Sunweb kan alle vakanties door laten gaan
Touroperators die normaliter in de zomer via Schiphol hun gasten laten vertrekken, zijn gedwongen om op andere manieren het reisaanbod aan te bieden. Touroperator Sunweb zegt dat het 99% van de geboekte vakanties door kan laten gaan voor 1% wordt een alternatief gezocht. Ook toekomstig aanbod is verzekerd van vertrek.
23/06/22
Martin Maassen aan de slag bij FACET
Martin Maassen, oud-directeur van RECRON, leek van de radar verdwenen maar is helemaal terug.