Geplaatst op: 23-03-2022
Auteur: Marc Gerlings

Metropoolregio Amsterdam verwacht groei recreatie en toerisme

Inkomend toerisme groeit met 1 miljoen overnachtingen per jaar?

Metropoolregio Amsterdam verwacht groei recreatie en toerisme
Kunnen de accommodaties deze groei aan?


De prognoses tot 2030 voor toerisme en recreatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten opnieuw forse groei zien. Dit blijkt uit het onderzoek naar toeristische en recreatieve omvang en draagkracht in de MRA. 

Met het onderzoek is in kaart gebracht hoe groot de omvang van toerisme en recreatie is in de diverse deelregio’s en gemeenten en hoe deze omvang in relatie staat tot de leefomgeving en de leefbaarheid: de draagkracht. Bureau BUITEN en Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voerden het onderzoek uit.

Dit type onderzoek is op een dergelijke schaal niet eerder uitgevoerd in Nederland. Het vormt de bouwsteen voor een nieuwe uitvoeringsstrategie, waarin aandacht voor de leefkwaliteit van inwoners een belangrijk onderdeel wordt.

Forse groei

Hoe fors is de groei? De groei tot 203 in overnachtingen wordt geschat bij het inkomend toerisme op bijna 8,2 miljoen extra overnachtingen (2019: 21,6 miljoen overnachtingen). De groei van overnachtingen door binnenlands bezoek wordt geschat op 1,7 miljoen overnachtingen (2019: iets meer dan 8 miljoen overnachtingen).

Verschillen tussen deelregio’s in de MRA

Het onderzoek toont met data aan dat de MRA bezoekers en inwoners veel te bieden heeft door de vele (toeristische en recreatieve) voorzieningen die op korte afstand van elkaar te vinden zijn. De verschillende deelregio’s van de MRA bevinden zich in verschillende fases van toeristische en recreatieve ontwikkeling. De deelregio’s Almere-Lelystad, IJmond, Amstelland-Meerlanden en Gooi en Vechtstreek laten vooral ontwikkelkansen zien, terwijl Amsterdam een grenswaarde van het aantal bezoekers heeft bepaald. 

Voor de deelregio’s Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland wordt, gezien de toeristische-recreatieve omvang en de te verwachten groei van het aantal bezoekers en inwoners, geadviseerd om blijvend aandacht te hebben voor een goede balans. Dit alles vraagt samenwerking en leren van en met elkaar.

Ontwikkelrichtingen

Het onderzoek geeft ook een aantal inhoudelijke ontwikkelrichtingen mee voor een nieuwe uitvoeringsstrategie. Zo liggen er in de MRA veel kansen rond cultuur en erfgoed. Recreatie vraagt meer aandacht, want door de verwachte groei van het aantal inwoners in de MRA neemt de behoefte aan recreëren in de nabije omgeving toe. 

Ook ligt er een opgave rond het optimaliseren van (duurzame) mobiliteit. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 38% van alle mobiliteitsbewegingen in de MRA wordt ondernomen met een recreatief of toeristisch motief.

Nieuwe strategie na de zomer

De resultaten van het onderzoek zijn een bouwsteen voor de herijking van de bestaande Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025. De planning is de aangescherpte uitvoeringsstrategie na de zomer van 2022 voor te leggen aan de MRA-bestuurders in het platform Economie. De MRA zoekt in de uitwerking nadrukkelijk de samenwerking met stakeholders in de sector op. 
Naast aandacht voor bestemmingsmanagement, bestemmingsontwikkeling en bestemmingsmarketing, in lijn met het landelijke advies van het NBTC (Perspectief 2030), krijgt duurzaamheid een belangrijke rol in de nieuwe uitvoeringsstrategie.
Trefwoorden: toerisme, groei, economie, leefbaarheid, Amsterdam, regio

CELTHTrendrapport

||| Nieuws |||

22/09/23
Exclusief voor leden
Waarom is het perspectief duurzaam vliegen met waterstof voor Rotterdam zo goed?
Op de startbaan ziet het er nog klein uit maar de drone met waterstof als brandstof kan het pad vrijmaken voor échte vluchten. Waterstof lijkt voor Rotterdam The Hague Airport een snellere optie voor de ontwikkeling van duurzaam vliegen dan een vliegtuig gevuld met zware batterijen.
22/09/23
Exclusief voor leden
Beschikbaar inkomen stijgt
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat lijkt een goed signaal voor de vrijetijdseconomie. Daarmee hebben gezinnen genoeg in de huishoudbeurs om te besteden aan toerisme en recreatie.
21/09/23
Aantrekkelijk rivierpark Tweestromenland door niet baggeren
Het is voor recreatie een aantrekkelijke optie. Stop met het baggeren en laat de natuur meer het werk doen en daarmee ontstaat de basis voor een recreatief aantrekkelijk rivierpark. Het ontwerp voor de Nieuwe Waterweg ontving hiervoor de Eo Wijersprijs. Dit ontwerp kan leiden tot een nationale verandering.
21/09/23
Exclusief voor leden
Zorgen om lager sportgedrag tijdens Nationale Sportweek
Meestal is de Nationale Sportweek het feest voor gemeenten om de sportinitiatieven te vieren maar nu zijn er zorgen over de terugval in het sportgedrag van de Nederlanders. Het lijkt een lastig te keren trend.
21/09/23
Exclusief voor leden
Kloosterveste investeert 1 miljoen euro in hotel De Zon
Het voormalige hotel De Zon in het kleine Friese dorp Oosterwolde wordt in oude luister hersteld en krijgt binnenkort zijn oude functie terug.
21/09/23
Wat te doen bij een Microsoft audit?
Hoe dit precies in z’n werk gaat en wat je moet doen op het moment dat je een brief of mail hebt ontvangen, vertellen we je stap voor stap.
20/09/23
Nieuwe entree en bewegwijzering voor Park Vliegbasis Soesterberg
De wandelroutes en fietspaden op Park Vliegbasis Soesterberg hebben deze week een duidelijke bewegwijzering gekregen. Bovendien heeft het park aan de noordzijde een nieuwe toegang.
20/09/23
Bezoekerscentrum Binnenhof Renovatie open in november
Viel het je gisteren ook op dat de Prinsjesdag rijtoer niet op het Binnenhof kwam? Dat plein is veranderd in een grote bouwput. Voor bezoekers wordt die historische locatie in november veel duidelijker met de opening van het ‘Informatiecentrum Binnenhof Renovatie’.

||| Agenda |||

25/09/23
25/09/23 t/m 25-09-23: Toerisme Top 2023
De Toerisme Top 2023 heeft als thema ruimte en wordt op maandag 25 september 2023 gehouden in d...
27/09/23 t/m 28-09-23
27/09/23 t/m 28-09-23: Vakbeurs Openbare Ruimte 2023
Openbare ruimte is urgenter dan ooit. Duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusiviteit, circu...
28/09/23
28/09/23 t/m 28-09-23: Unesco Werelderfgoed & Klimaat
Ook wel eens gedroomd van zwemmen met schildpadden op de Galápagoseilanden? Of van een tripje naar...
04/10/23
04/10/23 t/m 04-10-23: Duurzaamheidscongres Kampeerbranche
Op woensdag 4 oktober 2023 organiseert HISWA-RECRON samen met NKC, KCI, BOVAG, KCJ en de ANWB het Du...
12/10/23
12/10/23 t/m 12-10-23: Screw up morning: Leisure en toerisme in stedelijke ontwikkeling
Tijdens de Screw Up Morning op donderdag 12 oktober 2023 brengen Sweco, J2Leisure en Expertise Netw...