Geplaatst op: 04-01-2022
Auteur: Peter Bekkering
NRIT
Publicatie: R&T 2021-5

Zandvoort wil aandacht voor Grand Prix verzilveren

Interview Lana Lemmens, directeur Zandvoort Marketing

Zandvoort wil aandacht voor Grand Prix verzilveren
Lana Lemmens: “De waarde van het circuit is gestegen.”

Dankzij de Dutch Grand Prix op 5 september 2021 stond Zandvoort drie dagenlang in het middelpunt van de belangstelling. Lana Lemmens, directeur Zandvoort Marketing, ziet het als een uitdaging om die aandacht nu te verzilveren. Ze legt uit wat daarvoor nodig is.

"Wat er nu is gebeurd met de Grand Prix is onbetaalbaar qua aandacht, want de hele wereld heeft Zandvoort gezien. Daar kan geen marketingbudget tegenop. De volgende uitdaging is nu om die aandacht te verzilveren. In die zin begint het nu pas.” Om dat allemaal in goede banen te leiden heeft Lemmens nog wel de nodige wensen: "Ik zou graag zien dat bepaalde plekken in de openbare ruimte worden opgeknapt. Zoals het entreegebied, het deel vanaf station Zandvoort naar de boulevard, en het middelste deel van de boulevard.” Dat het oppakken daarvan lang duurt kan Lemmens deels wel verklaren. "Met 17.000 inwoners zijn we als Zandvoort een dorp en hebben we dus ook het budget van een dorp. Het zou daarom mooi zijn als nu in de flow van de Grand Prix het entreegebied en het middelste deel van de boulevard worden opgeknapt.”

Lana Lemmens over de steden Haarlem en Amsterdam: "Die combi is voor ons goud”

Positieve ontwikkelingen

Lemmens ziet zeker positieve ontwikkelingen. "Zo zijn de werkzaamheden voor het entreegebied inmiddels gepland. Wat ook positief is, is dat er een stuk grond vlak bij het Badhuisplein opnieuw beschikbaar is gekomen. Daar komt nu hotelontwikkeling waardoor het gebied alleen nog maar mooier kan worden. Bovendien zorgt het voor meer logiescapaciteit. En door kwaliteit te bieden, trek je ook mensen in de herfst- en wintermaanden. En dat past weer in onze jaarrond-ambitie. Momenteel beschikt Zandvoort over zo’n 7500 bedden. Ik hoop dat dit aantal de komende jaren toeneemt, in kwantiteit, maar vooral in kwaliteit.”

Lana Lemmens:

Lana Lemmens: "Voor de langere termijn is het effect van de Grand Prix voor alle ondernemers gunstig.”

Voldoende te bieden in herfst en winter

Lemmens, die al haar hele leven in Zandvoort woont, is er bovendien van overtuigd dat Zandvoort ook in de herfst- en wintermaanden voldoende te bieden heeft. "We worden omsloten door twee prachtige natuurgebieden: het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar spelen we ook op in. Bijvoorbeeld met ‘oktober wildmaand’. Dan vertellen we hoe mooi het is om in die periode in de Amsterdamse Waterleidingduinen rond te lopen en de burlende herten te horen of te zien. Dat doen we overigens wel in afstemming met natuurorganisaties, want die willen dat het niet te druk wordt.

En het strand – Zandvoort is na Scheveningen de tweede badplaats van Nederland – trekt altijd aan. Niet iedereen wil namelijk alleen maar in zwembroek of bikini liggen. Mensen vinden het ook heerlijk om bijvoorbeeld te wandelen of te kiten.”

Jeroen Traudes: De Grand Prix als vliegwiel

Jeroen Traudes is projectleider Omgevingsvisie voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Op het moment dat hij met zijn team zo’n 3,5 jaar geleden begon met het opstellen van de Omgevingsvisie was het zeker nog niet duidelijk dat er een Grand Prix in Zandvoort zou komen: "Dat is eigenlijk allemaal in een korte tijd geregeld. Los daarvan is het circuit zelf al heel lang, in 2021 73 jaar, in Zandvoort aanwezig. Het heeft een unieke functie en is onderdeel van het DNA van Zandvoort. Dat zag je ook duidelijk terug in de manier waarop Zandvoort is omgegaan met de komst van de Grand Prix. Dat alles betekent dat je het circuit – los van de vraag of er een Grand Prix plaatsvindt – altijd een plek zult willen geven in je toekomstplannen als een belangrijk anker voor dat deel van Zandvoort. Natuurlijk is zo’n Grand Prix wel een vliegwiel om verder over het circuit na te denken en andere zaken in gang te krijgen. En het heeft enorm bijgedragen aan de zichtbaarheid van zowel circuit als van Zandvoort als geheel.”

En dat laatste sluit volgens Traudes prachtig aan bij een van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvisie: "Daarbij zeggen we dat we niet nog meer toeristen willen op piekdagen, waarop Zandvoort nu al helemaal vol zit, maar dat we inzetten op verbreding en op activiteiten die passen bij het DNA van Zandvoort, waarmee Zandvoort meer het hele jaar rond op de kaart gezet wordt. Bij die activiteiten – bijvoorbeeld het bieden van kwalitatief hoogwaardige verblijfsfuncties en congresfaciliteiten – gebruik je de uitstraling die het circuit heeft om daar andere functies aan te koppelen.” In de Omgevingsvisie zijn vijf dimensies van de leefomgeving gedefinieerd, vertelt Traudes: "Economie, Samenleving, Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit. Aan al die thema’s hebben we de ambitie gekoppeld van ‘365 dagen aantrekkelijk’.”

In de Omgevingsvisie worden ook nadrukkelijk ambities uitgesproken met betrekking tot het circuit. "Een daarvan is het nadrukkelijker verbinden van de Noord Boulevard met het circuit zodat je meer de relatie met het strand legt. Daarnaast zoeken de mensen die aan de Grand Prix werken een bepaalde kwaliteit voor overnachtingsfaciliteiten. Een kwaliteit die prima aansluit bij de kwaliteit die congresgangers zoeken.” Hij wijst ook op het hele mobiliteitsplan rond de Grand Prix: "Dat ging niet zozeer uit van de auto, maar van de trein en de fiets. Je ziet nu dat het spoor een enorme zichtbare spin-off van de Grand Prix is geworden. Het heeft er namelijk toe geleid dat de bovenleiding verzwaard is. Een wens die al langer leefde omdat je dan langere treinen kunt inzetten om het jaar rond meer mensen naar Zandvoort te brengen.” De Grand Prix is in dat opzicht een ideale testcase geweest: "Je gaat namelijk bijna denken: als het op dat moment lukt, lukt het op andere momenten van het jaar zeker ook.”

De Omgevingsvisie spreekt ook over het realiseren van mobiliteitshubs: je parkeert je auto ergens bij een OV-halte en bouwt daar een fietsenstalling, waarna je verder gaat met de fiets. "Tijdens de Grand Prix hebben we daar al in extreme mate ervaring mee opgedaan.” Een andere ambitie uit de Omgevingsvisie is om de doorgaande fietsroutes vanuit het circuit naar het centrum aantrekkelijker te maken. "Daarmee organiseer je het centrum bijna letterlijk dichter op het circuit. En dat geldt eigenlijk ook in brede zin: als je alle onderdelen – strand, natuur, centrum, circuit – nog beter met elkaar verbindt, profiteert iedereen daarvan. Een andere ambitie is daarom ook om het landschap van de twee prachtige natuurgebieden rondom Zandvoort meer het dorp in te trekken. Met al die initiatieven hopen we enerzijds het huidige type toerist dat naar Zandvoort komt te behouden en anderzijds een nieuw type toerist aan te trekken. In die zin is er in Zandvoort wel degelijk ruimte voor meer verblijfstoerisme, alleen niet meer van hetzelfde. Maar wel bijvoorbeeld voor kwalitatief hoogwaardige hotels. En ook in dat opzicht kan een jaarlijkse Grand Prix zeker een aanjager zijn!”

Aantrekkingskracht circuit

Ook het circuit is – misschien op januari na – vrijwel het hele jaar in gebruik. "Voor evenementen, maar vooral ook voor race- en testdagen. En juist voor die doelgroep is de Grand Prix ook geweldig: er zijn heel veel motor- en autoclubs met testdagen en die doen ze het liefste op een circuit waar de Formule 1 heeft gereden. In die zin is de waarde van het circuit gestegen.” En dat is nog niet alles: "Die mensen blijven een paar dagen. Ze slapen in Zandvoort en gaan ook in Zandvoort een hapje eten.” In dat verband juicht Lemmens ook de komst toe van een indoorkinderspeelpaleis, dat Center Parcs in Zandvoort heeft geopend en waarbij zowel kinderen van het park als van buiten welkom zijn.”

Bij de jaarrond ambitie speelt ook de geografische situering een rol. Zandvoort ligt op een steenworp afstand van Amsterdam en Haarlem. "Die situering is een pluspunt dat er het hele jaar is. Mensen vinden het heerlijk om overdag in die steden winkels en musea te bezoeken en dan ’s avonds in een hotel in Zandvoort bij te komen, te eten en een strandwandeling te maken. Die combi is voor ons goud.”

Tijdens de Grand Prix kwamen drie dagen lang 70.000 bezoekers naar het circuit. Slechts één procent daarvan kwam met de auto, de rest met de fiets of de trein. "Dat was mooi. Ten eerste omdat we meteen de duurzaamste Grand Prix waren en ten tweede omdat mensen zich realiseerden: ik hoef niet met de auto naar Zandvoort, het kan ook met de trein of de fiets. Dat besef is voor Zandvoort hartstikke waardevol. Want we willen liever mensen met de trein dan met de auto.”

Een andere uitdaging is om ervoor te zorgen dat de welvaart en de extra omzet als gevolg van de Grand Prix beter over het dorp wordt verdeeld. "Het effect hing tijdens het raceweekeind erg af van de branche – bijvoorbeeld modezaken profiteerden ín het weekend niet of nauwelijks – en in het geval van de horeca speelde de locatie ook een belangrijke rol. Horeca op de looproute had het superdruk. Voor de langere termijn is het effect van de Grand Prix echter voor alle ondernemers gunstig.”

Jeroen Traudes: "er is in Zandvoort wel degelijk ruimte voor meer verblijfstoerisme, alleen niet meer van hetzelfde”

Lessons learned

Hoewel het interview kort na de Grand Prix plaatsvindt, kan Lemmens zeker een aantal lessons learned noemen: "Als eerste de bezetting van mijn eigen organisatie: ik was dat weekeind als enige aan het werk bij Zandvoort Marketing. Dat was niet handig, ook omdat we dat weekeind ook verantwoordelijk waren voor de communicatie. Daarnaast hoop ik het zo te kunnen regelen dat ik volgend jaar er zelf meer van kan genieten. Ik ben namelijk ook een enorme racefan en bezoek in het buitenland ook altijd circuits als ik in de buurt ben.” Een ander punt van aandacht is de aankleding van Zandvoort tijdens het raceweekend. "De citydressing hadden we afgestemd met de Dutch Grand Prix (DGP). Er waren gebieden die vergunningstechnisch onder de DGP vielen en gebieden die onder Zandvoort Beyond (en daarmee Zandvoort Marketing) vielen. Met als gevolg dat belangrijke aanlooproutes nog weinig citydressing hadden. Ook de onderlinge communicatie tussen de vier partners – gemeente Zandvoort, Zandvoort Marketing, DGP en Zandvoort Beyond, het festiviteitenprogramma voor side-events – kan nog beter, al ging er voor de eerste keer ook al best veel goed. Dan kunnen we misschien ervoor zorgen dat de spreiding tijdens het raceweekend nog beter gaat. Nu was het vrijdag te druk in het dorp en was er weinig op het strand te beleven.” Ze wijst ook op de beperkende factor van corona: "Daardoor mochten we dit jaar nog niet veel. De komende jaren is er echter nog voldoende te ontwikkelen.” Zandvoort hoeft dan niet bij nul te beginnen: "Sterker nog, de meeste plannen lagen al klaar, het kon alleen dit jaar nog niet. Daardoor waren ook veel sponsors dit jaar nog afwachtend. We wisten per slot van rekening pas op 13 augustus definitief wat er wel en niet mocht.” Ze vertelt over de plannen die er al lagen: "Onder meer een groot muziekfestival. Daarnaast wilden we de hele boulevard een stuk beleving laten zijn. Al met al een prachtige uitdaging om naartoe te werken. Vorig jaar ging de Grand Prix helemaal niet door, dit jaar met beperkingen, laten we hopen dat in 2022 driemaal scheepsrecht is!”

Trefwoorden: evenementen, marketing, dmo's, sportevenementen

||| Blogs |||

13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...
25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/01/22
Beekdaelen-fietsroute het populairst in 2021
In januari is het traditiegetrouw tijd om terug te kijken naar de resultaten van het afgelopen jaar....
17/01/22
Libelle Zomerweek verhuist dit jaar naar Expo Haarlemmermeer
Libelle Zomerweek, al 25 jaar het grootste buitenevenement voor vrouwen, gaat verhuizen naar Expo Ha...
17/01/22
Vroegboekpiek: vijf keer zoveel vroegboekingen dan in 2021
Met de Omikron-variant en een hoog aantal besmettingen in Nederland is het vroegboekseizoen nog niet...
17/01/22
Exclusief voor leden
EZ over regie nemen voor circulaire economie
De overheid moet regie nemen’ een veelgehoorde zin op televisie, in de krant en op sociale media. ...
17/01/22
Exclusief voor leden
Leisurelands beleeft relatief goed jaar 2021
In 2021 bezochten ruim 3,6 miljoen bezoekers de recreatiegebieden van beheerder Leisurelands. Iets minder dan in 2020, toen de teller 4 miljoen bezoekers uitkwam. De daling in bezoekersaantallen is het gevolg van een zomer met aanzienlijk minder zonnige dagen dan in 2020. Toch is Leisurelands blij dat ze in deze tijd van veel binnen zitten een veilige uitvlucht kan bieden aan bezoekers uit de regio.
16/01/22
ING: 2022 nog zwaar jaar voor de horeca
Hoe is het de Nederlandse horeca in 2021 vergaan en wat is het perspectief? ING gaat in haar nieuwste sectorupdate daarop in.
16/01/22
Onderzoek naar belevingswaarde van bomen met Virtual Reality
Wat is volgens de Nederlander de meest attractieve boom voor de leefomgeving? Wageningen Universiteit onderzocht dat met Virtual Reality.
16/01/22
Bioscopen verliezen meer dan helft van bezoek
Bioscopen hebben een historisch slecht jaar achter de rug. Nog slechter dan het al dramatische 2020. Hoe zien de cijfers eruit en hoe reageert de branche?