Geplaatst op: 19-11-2021
Auteur: Guido Aerts
Breda University of Applied Sciences
Publicatie: R&T 2021-04

Klimaat eist plek op in strategische agenda recreatie

Klimaat eist plek op in strategische agenda recreatie
Guido Aerts, CELTH programmamanager, Breda University

Terugkijkend op een matige zomer voor wat betreft het weer, weinig zon en veel regen bij gematigde temperaturen, komen er verschillende beelden voorbij. Prominent daarbij de beelden van de overstromingen in Valkenburg en de directe omgeving bij onze buren in de Ardennen en de Eifel. Gelukkig waren er aan Nederlandse zijde geen dodelijke slachtoffers te betreuren maar de schade was immens. Andere beelden: de bosbranden in het zuiden van Europa en het westen van de Verenigde Staten en Canada. In Canada een lange periode met 50+ C op de thermometer.

Het weer lijkt steeds extremer te worden, heter, droger, natter. Hoewel er nog steeds een gepolitiseerd debat woedt over de vraag rondom de menselijke invloed op deze veranderingen is iedereen het er wel over eens dat we te maken hebben met klimaatverandering. In iets meer dan een halve eeuw is het klimaatdebat op een kritisch punt aangekomen. Volgens sommige geleerden zijn we inmiddels het "point of no return” al gepasseerd en zijn de ontwikkelingen onomkeerbaar. Dat wil niet zeggen niet beïnvloedbaar of te mitigeren.

Op 9 augustus 2021 werd een begin gemaakt met de publicatie van het zesde rapport (AR6) door het IPCC, het Intergovernmental Panel on Cimate Change. Het betrof daarbij het eerste deelrapport van drie met de titel: The Physical Science Basis of Climate Change. In bestuurlijke kringen sloeg het rapport in als een bom. Het IPCC kreeg, samen met Al Gore, in 2007 de Nobelprijs voor de vrede. Daarmee is een van de iconische namen in dit vraagstukken gevallen. De andere, meer recent, is wellicht Greta Thunberg bekend van een mondiale schoolstaking en haar zeilreis om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Het belangrijkst inzicht van de IPCC publicatie is dat nu wel duidelijk is dat niets doen geen optie meer is. Dit betekent dat iedereen en daarmee ook de recreatie- en toerisme sector zich moet bezinnen op de toekomst en de mogelijke te zetten stappen. De klimaatverandering lijkt zich te uiten in een opwarming van de aarde met desastreuze gevolgen voor de zeespiegel en in de vorm van extreem weer. Beide onderwerpen raken de sector direct. Het is niet ondenkbaar dat binnen een generatie allerhande exotische bestemmingen letterlijk onder water verdwijnen. Maar ook nationaal zal er moeten worden geanticipeerd. Zonder waterwerken zouden we naar het strand in Bergen op Zoom kunnen.

De kern van ieder beleid zal gevormd worden door een mix van fysieke, technische, oplossingen gecombineerd met gedragsverandering. De sector en de individuele ondernemers zullen in hun bestuurlijke, regionale setting moeten samenwerken om tot oplossingen te komen. Denk aan een versnelde energie-transitie, drainage systemen, groene daken, vergroening van de parkeerplaats, verplaatsen van campings en nog meer maatregelen. Wellicht komt de hele buitenrecreatie wel onder druk te staan en zou je als ondernemer alternatieven moeten hebben om bij extreem weer toch je gasten te kunnen ontvangen. Allemaal vragen die snel op tafel zullen komen. De sector, waarbij veel verschillende belangen en waarden een rol spelen, zal deze uitdaging aan moeten gaan. Als je geen onderdeel bent van de oplossing dan word je onderdeel van het probleem.

Trefwoorden: duurzaam toerisme

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/06/22
Studenten bouwen enorme middeleeuwse katapult
Studenten van de afdeling Bouw & Infra van ROC Friese Poort in Sneek maken een nauwgezette recon...
29/06/22
Meer Nederlanders met financiële zorgen
Nederlanders zijn steeds pessimistischer over hun financiële situatie en meer Nederlanders komen slecht rond. Dat is zorgelijk nieuws voor de vrijetijdssector omdat zo de vrijetijdsbestedingen van meer Nederlanders onder druk komen te staan.
28/06/22
ANWB inspecteert dit jaar volop campings in het buitenland
De ANWB-campinginspecteurs gaan ook deze zomer bijna 2000 aangesloten campings inspecteren in binnen...
28/06/22
Vlaanderen ontwikkelt Bestemmingsbarometer
Hoe meet je een florerende bestemming? In Vlaanderen hebben ze al een idee en presenteren dat in een Bestemmingsbarometer.
28/06/22
Sterke Lekdijk met veel recreatie
De werkzaamheden van het infrastructurele project ‘Salmsteke Ontkiemt!’ zijn gestart en duren zeker een jaar. De Lekdijk in de provincie Utrecht wordt over een afstand van 55 km versterkt en dat levert ook veel kansen op voor recreatie.
27/06/22
Wisselend beeld bij Nederlandse verblijfsrecreatie
Hoe hebben de Nederlandse vakantieparken het in het voorjaar gedaan en wat zijn de vooruitzichten voor de zomer? Stratecht geeft uit haar boekingsmonitor de antwoorden.
24/06/22
Kabinet beperkt Schiphol
Schiphol mag in de nabije toekomst niet meer dan 440.000 vluchten per jaar afhandelen. Het kabinet wil daarmee de geluidsoverlast aanpakken maar tegelijkertijd de economische functie van Schiphol behouden. De beslissing over de opening van Lelystad Airport wordt niet eerder dan in de zomer van 2024 verwacht.
24/06/22
EuroParcs schenkt huuropbrengsten vakantiehuis aan Esther Vergeer Foundation
Met de overhandiging van de symbolische sleutel aan Lotte, gezinslid van de eerste gasten, werd door...