Geplaatst op: 29-10-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Prima zomer voor Nederlandse logiesaccommodatie, pandemieschade nog niet ingelopen

Prima zomer voor Nederlandse logiesaccommodatie, pandemieschade nog niet ingelopen
Afbeelding van Valdas Miskinis via Pixabay

Nederlandse logiesaccommodaties hebben een prima zomer achter de rug. Ten opzichte van 2020 groeide zowel het aantal gasten als overnachtingen. De verschillen tussen de typen accommodaties zijn evenwel groot en ook niet in alle provincies kon de vlag uit. Daarnaast is de schade van de pandemie nog lang niet hersteld.

In de maanden juli en augustus groeide het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties met 1% ten opzichte van 2020. Het aantal overnachtingen groeide met 0,8%. In vergelijking met precorona 2019 lopen de aantallen gasten nog 8,4% achter maar in het aantal overnachtingen zit al wel groei (+2,5%). 

Meer afhankelijk van binnenlands toerisme

Tussen de  2019 en 2021 is toeristisch Nederland veel afhankelijker geworden van het binnenlands toerisme. In 2019 was 55% van de gasten afkomstig uit Nederland, in 2021 is dat opgelopen naar 80%. Inmiddels komen vrijwel alle buitenlandse toeristen in Nederlandse logiesaccommodaties uit Europa (98%). Voor de pandemie was dat 80%. Illustratief in dit verband zijn de gasten uit het werelddeel Amerika. Voor de pandemie waren dat er in de zomermaanden 439.000. Daarvan zijn er dit jaar nog maar 91.000 over. En daarmee is Amerika nog het best scorende continent. 

Figuur 1: Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar herkomst, juli-augustus 2019-2021

ToerismeZomer2021
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties
NB: 2021, voorlopige cijfers

Hotels: +4%

Hotels, pensions en jeugdaccommodaties hebben zich deze zomermaanden ten opzichte van 2020 enigszins hersteld. Het aantal gasten groeide met 4,1%, de overnachtingen met 3,5%. Ze zijn daarmee nog bij lange na niet hersteld van de pandemie want ten opzichte van 2019 loopt het aantal gasten nog 19% achter en het aantal overnachtingen nog 21%. Tussen 2020 en 2021 groeide het aantal binnenlandse gasten in hotels en vergelijkbare accommodaties met 16% maar kreeg het aantal gasten uit het buitenland nog een extra tik (-20%). Ten opzichte van 2019 verloren hotels 62% van hun buitenlandse gasten. De groei van het aantal Nederlandse gasten (+28%) kon dat verlies niet goedmaken. 

Kampeerterreinen: -7%

In de maanden juli en augustus moesten Nederlandse kampeerterreinen de forse winst van 2020 weer wat inleveren en ontvingen 7,4% minder gasten. Ten opzichte van 2019 was de groei nog altijd 9,9%. Het aantal Nederlandse gasten bleef in 2021 min of meer stabiel met een klein verlies (-1,2%). Het aantal buitenlandse gasten liep nog verder terug (-35%) ten opzichte van 2020. In vergelijking met 2019 verloren Nederlandse kampeerterreinen de helft van de buitenlandse gasten. In de zomer van 2021 bleef het aantal overnachtingen op kampeerterreinen met een kleine min (-1,5%) redelijk stabiel. Nederlandse gasten realiseerden zelfs meer overnachtingen (+3,7%). 

Huisjesterreinen: +1%

Huisjesterreinen groeiden na een goed 2020 in de zomer van 2021 verder door en wisten 0,9% extra gasten te trekken. Ten opzichte van 2019 groeide het aantal gasten met 7,5%; het aantal overnachtingen groeide met eenzelfde percentage. Ook hier zien we tussen 2019 en 2021 veel meer Nederlandse gasten (+45%) en veel minder buitenlandse gasten (-50%).

Groepsaccommodaties: +21%

Nederlandse groepsaccommodaties wisten zich in juli en augustus flink te herstellen. Het aantal gasten groeide met 21%, het aantal overnachtingen zelfs met 25%. Ondanks die mooie cijfers lopen groepsaccommodaties qua aantallen gasten nog 18% achter op 2019.

Figuur 2: Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar type accommodatie, juli-augustus 2019-2021ToerismeZomer2021

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties
NB: 2021, voorlopige cijfers

Provincies

Van de twaalf Nederlandse provincies realiseerden er 5 een groei van het aantal gasten ten opzichte van 2020 en noteerden er 7 minder toeristen. Sterk in de min zat Groningen (-16%) dat ten opzichte van 2019 nog verder wegzakte (-8%). Deze provincie is daarmee met Noord-Holland en Zuid-Holland de enige die ten opzichte van 2019 gasten verloor. Noord-Holland verloor tussen 2019 en 2021 in de zomermaanden 44% van haar gasten en zakte in 2021 met -4,5% nog verder weg. Zuid-Holland wist zich in de zomer van 2021 weer grotendeels te herstellen met een groei van 8,5%. Het verlies ten opzichte van 2019 bedraagt daarmee nog maar 3,9%. Alle andere provincies zitten ten opzichte van 2019 nog in de plus. Varierend van +0,9% (Limburg) tot +28%  (Utrecht).

Figuur 3: Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar bestemmingsprovincie, juli-augustus 2019-2021

ToerismeZomer2021
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties
NB: 2021, voorlopige cijfers
Link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82059NED/table?dl=5B487
Trefwoorden: onderzoek, toerisme, statistieken, horeca, verblijfsrecreatie, gasten, overnachtingen, hotels, campings, kampeerterreinen, vakantieparken, bungalowparken, groepsaccommodaties

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/05/22
Exclusief voor leden
De schuldenberg is hoog bij horeca en recreatie
Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de corona-crisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de sector cultuur, sport en recreatie (41,7%) geven aan dat de schuldenlast hoger is dan voor de crisis. Er is ook uitgezocht hoeveel tijd de bedrijven nodig hebben om de schuld af te lossen.
19/05/22
KHN kritisch over voorbereiding overheid op nieuwe coronacrisis
Horecaorganisatie KHN pleit ervoor dat de overheid concrete plannen maakt om een mogelijk nieuwe coronacrisis goed op te vangen. Het is van mening dat de overheid niet kan verwachten dat alleen bedrijven zich voorbereiden. Daarbij moet duidelijk zijn welke maatregelen effectief zijn.
18/05/22
Ondernemersvertrouwen neemt toe maar ruim 46% heeft zorgen om prijsstijgingen
Het is een bijzondere tijd met aan de ene kant stijgend ondernemersvertrouwen maar er zijn grote zorgen om prijsstijgingen voor materialen en dienstverlening.
17/05/22
Krapte op de arbeidsmarkt met nationaal record vacaturegraad in horeca
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. De vacaturegraad in de horeca heeft het landelijk record te pakken. Voor het eerst is de vacaturgraad in de horeca op 112 uitgekomen in het eerste kwartaal van 2022.
12/05/22
Exclusief voor leden
Snel herstel horeca maar volledig herstel in 2023
Gedurende 2022 vindt er in de horeca een grote inhaalslag plaats met een verwachte volumegroei van 30% tot 35%. Ondanks de forse groei zal de horecasector naar verwachting pas in 2023 volledig zijn hersteld van de coronapandemie, verwacht bank ING. Deze bank legt ook het gunstige verband tussen evenementen en volumegroei van de horeca.
11/05/22
Feel the kick - passievideo over fietsen in Nederland
De vrijheid op de pedalen ervaren. Maar dan wel gefilmd dat je niet blijft kijken maar ook de trip naar Nederland boekt om het in de Lage landen mee te maken.
11/05/22
Dormio start huizenverkoop Resort De Hondsrug
De verkoop van vakantiewoningen op het nieuwe Dormio Resort De Hondsrug is gestart. Het gaat om een 70-tal vakantiewoningen. Dormio bouwt verschillende woningen voor specifieke doelgroepen.
10/05/22
Flinke prijsstijgingen in vrijetijdssector
Het inflatiespook is weer helemaal terug. Wat betekent dat voor prijzen in de vrijetijdssector?