Geplaatst op: 02-04-2021
Auteur: Redactie
NRIT Media

Uitkomsten enquête kengetallen 2020 Nederlandse - en buitenplaatsmusea

Jaarlijks onderzoek stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen

Uitkomsten enquête kengetallen 2020 Nederlandse - en buitenplaatsmusea

Het jaar 2020 was voor de 71 museaal benutte kastelen en historische buitenplaatsen bewogen. De noodgedwongen sluiting had massaal teruglopende publieksinkomsten tot gevolg. Daarentegen werden digitale mogelijkheden wel meer intensief ingezet en benut. Dit is een conclusie uit het jaarlijkse sKBL-onderzoek naar kerncijfers van de Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea. Doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in bezoekersaantallen en -motivatie en hoe de kastelen en buitenplaatsen marketing- en promotiestrategieën benutten. Dit jaar namen 41 musea deel aan het onderzoek. Uit een panelonderzoek door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat het buitenlands bezoek aan kastelen en buitenplaatsen snel zal terugveren, zodra reizen weer mogelijk is.

 
Van fysiek naar digitaal bezoek

Ten opzichte van 2019 daalde het aantal bezoekers in 2020 met twee-derde. Trokken de kasteelmusea in 2019 ruim 2.5 miljoen bezoekers, in 2020 waren dit er 836.345. Het aandeel buitenlandse bezoekers was nagenoeg nul. Dit in tegenstelling met de vaak overlopen natuurgebieden rond kastelen en buitenplaatsen. Die werden in 2020 intensief door rustzoekers en recreanten benut. Het onderzoek had geen betrekking op deze natuurgebieden. Om aandacht voor het kasteelmuseum te verkrijgen of om deze vast te houden, zette 93% van de respondenten in 2020 meer in op social media (Facebook/ Instagram), uitzendingen via YouTube of Museumtv en digitale presentaties of rondleidingen via de eigen website. Ondanks de positieve ervaringen van zowel de kasteelmusea als het publiek tipt het niet aan een werkelijk bezoek. Voorts konden de kasteelmusea minder of geen beroep doen op hun vrijwilligers. Een derde (33%) van de respondenten kende 25 tot 50% geringere inzet, bij 29% was dit 50 tot 75% en 19% kende zelfs 75 tot 100% minder vrijwillige inzet. Dit levert grote zorgen op omdat de vrijwilligers veel bijdragen aan het voortbestaan van de toegankelijke buitenplaatsen. 

 

Financiële gevolgen

Alle respondenten lopen door de sluiting inkomsten mis, variërend van 0-25% minder inkomsten (37%), 25-50% minder inkomsten (33%) tot 50% en hoger (30%). Oorzaken zijn geen publieksinkomsten, gesloten horeca, geannuleerde evenementen (huwelijken, zakelijk). Om dit te compenseren maakt 74% van de respondenten gebruik van steunmaatregelen van het Rijk of de provincie. Een deel van hen doet steunaanvragen bij fondsen.

 

Focus voor 2021

Opvallend is dat een meerderheid van de respondenten (69%) de toekomst (gematigd) positief inziet. Dit illustreert de veerkracht van deze sector. Door in 2021 te concentreren op de ontwikkeling van het (museale) aanbod binnen de nieuw ontstane werkelijkheid en de bijbehorende inspanningen voor marketing & communicatie hoopt en verwacht men weer bezoekers te kunnen ontvangen en daarmee in financieel opzicht te kunnen aansterken.

 

Naar verwachting zal buitenlands bezoek zich spoedig herstellen 

Het eerder genoemde Panelonderzoek van het NBTC bevestigt wel de potentie voor buitenlands bezoek aan Nederlandse kastelen en buitenplaatsen. Net voor de coronacrisis heeft het NBTC gemeten dat liefst 56% van de inwoners van Nordrijn-Westfalen, 59% van de Britten en 32% van de Vlamingen weet heeft van de schat aan kastelen en buitenplaatsen in ons land. Voor 70% van de Duitsers vormen deze kastelen zelfs een reden om naar Nederland te reizen. Dit draagt eraan bij dat het buitenlands bezoek uit de buurlanden naar verwachting snel zal terugveren na het opheffen van de reisbeperkingen door de coronapandemie.

Link: https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2021/04/Kengetallen-2020-k
Topics:Onderzoek
Trefwoorden: Publieksinkomsten, kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

04/05/21
Nieuwe traptrip meerdaagse fietsroutes voor groeiende doelgroep
Uit marktonderzoek blijkt dat er bij (groot)stedelijke gezinnen veel belangstelling is voor een kort...
23/04/21
Jac Zom overleden
Deze week is een van de oprichters van NRIT, Jac Zom, op 78-jarige leeftijd overleden. Jac was al enige tijd ziek.
23/04/21
Zeeland betrekt Zeeuwen bij toekomstvisie toeristische sector
Hoe zou de toerisme- en vrijetijdssector in Zeeland er in 2030 uit moeten zien? Die vraag pakken Pro...
22/04/21
Te weinig belangstelling voor pilot bij Efteling, wel veel aanmeldingen testvakantie
De testopening van attractiepark de Efteling op zaterdag 24 april gaat niet door. Er hebben zich te weinig mensen aangemeld voor de proef. Met andere fieldlabs in de vrijetijdssector gaat het een stuk beter. De tweede testvakantie is met 68.000 aanmeldingen zwaar overtekend. Het aantal mensen dat zich voor een uitstapje liet testen en positief was, bleek heel erg laag te zijn
20/04/21
MEES verzamelt waardevolle data voor recreatie
De belevingsapp MEES wordt op 18 mei 2021 gepresenteerd op de Atlas Werkconferentie Online. Deze app maakt het mogelijk om de meningen van mensen over een locatie met betrekking tot luchtkwaliteit, drukte, geluid en groen te verzamelen. Deze belevingsdata kan worden gebruikt om bijvoorbeeld fietsroutes te verbeteren.
15/04/21
12 studenten Zadkine en Boijmans maken tentoonstelling
Zadkine en Museum Boijmans Van Beuningen bundelen opnieuw de krachten. Samen met kunstenaar Nilton M...
08/04/21
Exclusief voor leden
Verschuiving in bungalowparken groei boekingen onafhankelijke vakantieparken
Vakantie in eigen land is vanwege de reisbeperkingen door het coronavirus populairder dan ooit. Bungalowparken zijn niet alleen in trek in vakantieperioden, maar ook eromheen. Uit de reserveringen van website Bungalows.nl blijkt dat het coronavirus het boekingsgedrag van de Nederlanders sterk heeft veranderd. We combineren meer werk en vakantie en de onafhankelijke vakantieparken ontvangen meer boekingen.
07/04/21
Kampeerder gaat voor laagseizoen en kleine campings
Kampeerders in heel Europa staan te springen om weer te kamperen. Ondanks dat in veel landen nog str...