Geplaatst op: 08-02-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Drenthe zet stevig perspectief voor 2030 weg

Drenthe zet stevig perspectief voor 2030 weg

Drenthe heeft als eerste provincie, in navolging op het nationale Perspectief 2030 een provinciaal perspectief gelanceerd. Perspectief op bestemming Drenthe 2030 is een initiatief van de Provincie Drenthe, Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Zij hebben samen met de sector dit perspectief ontwikkeld. Nu kunnen ze aan de slag. 

Passend bij het landelijke perspectief en de Drentse ontwikkelingen zet Drenthe in op waardevol toerisme en recreatie voor zowel bewoners, bezoekers en bedrijven. De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie, waarbij ze zuinig omgaan met de bestemming Drenthe en ze het Drentse DNA meer zichtbaar en beleefbaar maken. De positionering als dé oerprovincie van Nederland blijft leidend. 

Bouwen aan een leefbare en veerkrachtige bestemming

In 2030 moet toerisme en recreatie in Drenthe een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, vitaliteit leefomgeving, regionale economie, behoud cultuur en natuur, versterking trots en identiteit. Welvaart en welzijn moeten worden verstrekt door uit te gaan van de unieke waarden van Drenthe waaromheen wordt gebouwd aan een leefbare en veerkrachtige bestemming. 

Ambities, streefbeelden en ontwikkelpotenties

Het Drents perspectief kent drie ambities met bijbehorende streefbeelden en ontwikkelpotenties. 

PerspectiefDrenthe
Ambitie 1: Trots en respect voor onze eigen cultuur en identiteit versterken én uitdragen.

Streefbeeld is bewonerstrots die hun passies, favoriete plekken en verhalen delen met bezoekers. Toerisme en recreatie biedt een podium voor saamhorigheid, sociale contacten en participatie voor bewoners en bezoekers. Ontwikkelpotenties liggen rond het beter verzilveren van de Drentse erfgoedbestemmingen door het bieden van intensere ervaringen en thematische clustering. Een digitaal platform waar bewoners exclusieve Drenthe-avonturen kunnen delen moeten de verblijfservaring van bezoekers verrijken. Ook nieuwe verhalen die meer in de toekomst liggen, moeten een plek krijgen.

Ambitie 2: Natuurlijke waarden optimaal inzetten en Drenthe profileren als dé Oerprovincie.

Hier ziet Drenthe zichzelf als een basecamp te midden van een gestreste wereld waar toerisme en recreatie de stuwende kracht zijn voor de Drentse economie en de kwaliteit van leven. Toeristen zorgen voor het instandhouden van publieke voorzieningen en werkgelegenheid. De provincie zoekt bewust naar toeristen die bij Drenthe passen. Een provincie met een doordachte combinatie van echte donkerte, geen ruis, oorspronkelijke landschappen, lokale voedselvoorziening, toegankelijk erfgoed, authentieke Drentse ervaringen, goede toeristische infrastructuur, aanlokkelijk dagrecreatief aanbod en een jaarrond evenementen programmering. Ontwikkelpotentie zit in gerichte toeristisch-recreatieve productontwikkeling waar  bestaande sfeer- en themagebieden een facelift krijgen en nieuwe themagebieden worden toegevoegd. Verder moeten Drentse Nationale Parken op unieke wijze toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Denk aan een luxueus wildlife resort, schaarse back to basics logies en spectaculaire National Parks-toegangspoorten. Tenslotte moeten natuur, dorpen en agrarische gebieden worden verbonden en beleenbaar worden gemaakt.

Ambitie 3: Een aantrekkelijke bestemming creëren voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen.

Drenthe wordt dé provincie om ongedwongen en buitenaf te wonen, te werken, te verblijven en te recreëren. Bestemming Drenthe heeft aantrekkingskracht voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals de workation, een combinatie van werken en vakantie vieren. Ontwikkelpotenties zitten in experimenten met woon-werk-recreatieconcepten, de ontwikkeling van de Drentse steden tot parkachtige steden met een volwassen pakket leisure-faciliteiten. Denk aan familie amusement centra, Formule-E en weersonafhankelijke vrijetijdsvoorzieningen. Daarnaast moet toerisme en recreatie bijdragen aan Drentse blue zoneprojecten. 

Vitale sector

Met dit perspectief zet Drenthe in op een vitale sector. Bestaande toeristische en recreatieve bedrijven zullen de mogelijkheden moeten krijgen om veerkrachtig en ondernemend om te gaan met de kansen en bedreigingen van de veranderende marktbehoeften. Ze moeten inspelen op een almaar veranderende markt, moeten beschikken over telkens andere vaardigheden waarbij financiers rendementen op recreatie vastgoed steeds rationele beoordelen en de samenleving vraagt om meer toegevoegde waarde van toerisme en recreatie.

Nieuwe doelgroepen

Drenthe zoekt vooral bezoekers die zich voelen aangetrokken tot de kernwaarden van de provincie: oorspronkelijk, ongedwongen en robuust. Momenteel is Drenthe favoriet bij gezinnen met jonge kinderen en stellen van 53 jaar of ouder. Als de ambities worden gerealiseerd kan Drenthe nieuwe doelgroepen aantrekken zoals avontuurzoekers. Ook kan de buitenlandse markt, naast Vlaanderen en Duitsland worden vergroot voor bezoekers die voor de Drentse natuur en cultuurhistorie komen. 

Bestemmingsontwikkeling

Tot slot moet ook de bestemming in balans worden ontwikkeld. Dat betekent een divers aanbod, een fysiek en digitaal verbonden bestemming, inspelen op veranderende eisen van markt en samenleving en overheden en ondernemers die handelen vanuit het lange termijn gebiedsbelang. Drenthe wil deze ontwikkeling samen met alle actoren aanpakken en nodigt iedereen uit ideeën, inspirerende verhalen en mooie praktijkvoorbeelden te delen.

Link: https://www.drenthe.nl/ondernemers/perspectief-2030
Trefwoorden: dmo's, beleid, markting, Drenthe, toekomstverkenningen, toerisme in balans, leefbaarheid, toerisme, recreatie

||| Blogs |||

30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/02/21
Europese reissector doet voorstellen om reizen weer op te starten
Vandaag hebben 60 Europese reis- en toerismeorganisaties, waarin ook de Nederlandse reisbrancheorgan...
25/02/21
VisitBrabant organiseert websessie met tips en tools voor komend seizoen
Op donderdag 11 maart organiseert VisitBrabant de websessie T-Tijd | Tijd voor Toerisme. In deze gratis websessie krijgen Brabantse vrijetijdsondernemers allerlei praktische tips en tools aangereikt waarmee zij direct aan de slag kunnen ter voorbereiding op het toeristische seizoen dat voor de deur staat.
24/02/21
The Rolling Stones – Unzipped kan nog tot 18 april in Nederland zijn
Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april 2021. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in het Franse Marseille.
24/02/21
Sifra Mooren start campingplatform
Waar campingverblijf bij Nederlanders al erg bekend is, gaat de interesse in luxe kampeeraccommodaties (glamping) met eigen faciliteiten omhoog. Een trend die door de specalisten van Groepen.nl is opgepakt.
23/02/21
Perceptie reputatie steden verandert door coronamaatregelen
De perceptie van sterkste reputatie van steden verandert door de invloed van een jaar lang aan coronamaatregelen. Amsterdam was altijd de favoriete stad in de ogen van de Nederlanders maar dat verandert. Utrecht neemt die koppositie over en de hoofdstad daalt zelfs twee plaatsen in een top 1 overzicht.
17/02/21
Luxe vakantiehuizen erg populair in de voorjaarsvakantie
 Luxe vakantiehuizen zijn erg populair tijdens de voorjaarsvakantie. Dat blijkt uit data van he...
15/02/21
ETC hoopvol gestemd over 2021
Waar in 2020 het aantal internationale aankomsten in Europa nog met 70% daalde, is de European Travel Commission (ETC) over 2021 duidelijk positiever gestemd.
12/02/21
Instructie voor toepassen van de kansenkaart Overijssel
MarketingOost ontwikkelde de kansenkaart voor de regio. Om te tonen wat je kunt doen met de kansenka...