Geplaatst op: 08-02-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Drenthe zet stevig perspectief voor 2030 weg

Drenthe zet stevig perspectief voor 2030 weg

Drenthe heeft als eerste provincie, in navolging op het nationale Perspectief 2030 een provinciaal perspectief gelanceerd. Perspectief op bestemming Drenthe 2030 is een initiatief van de Provincie Drenthe, Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Zij hebben samen met de sector dit perspectief ontwikkeld. Nu kunnen ze aan de slag. 

Passend bij het landelijke perspectief en de Drentse ontwikkelingen zet Drenthe in op waardevol toerisme en recreatie voor zowel bewoners, bezoekers en bedrijven. De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie, waarbij ze zuinig omgaan met de bestemming Drenthe en ze het Drentse DNA meer zichtbaar en beleefbaar maken. De positionering als dé oerprovincie van Nederland blijft leidend. 

Bouwen aan een leefbare en veerkrachtige bestemming

In 2030 moet toerisme en recreatie in Drenthe een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, vitaliteit leefomgeving, regionale economie, behoud cultuur en natuur, versterking trots en identiteit. Welvaart en welzijn moeten worden verstrekt door uit te gaan van de unieke waarden van Drenthe waaromheen wordt gebouwd aan een leefbare en veerkrachtige bestemming. 

Ambities, streefbeelden en ontwikkelpotenties

Het Drents perspectief kent drie ambities met bijbehorende streefbeelden en ontwikkelpotenties. 

PerspectiefDrenthe
Ambitie 1: Trots en respect voor onze eigen cultuur en identiteit versterken én uitdragen.

Streefbeeld is bewonerstrots die hun passies, favoriete plekken en verhalen delen met bezoekers. Toerisme en recreatie biedt een podium voor saamhorigheid, sociale contacten en participatie voor bewoners en bezoekers. Ontwikkelpotenties liggen rond het beter verzilveren van de Drentse erfgoedbestemmingen door het bieden van intensere ervaringen en thematische clustering. Een digitaal platform waar bewoners exclusieve Drenthe-avonturen kunnen delen moeten de verblijfservaring van bezoekers verrijken. Ook nieuwe verhalen die meer in de toekomst liggen, moeten een plek krijgen.

Ambitie 2: Natuurlijke waarden optimaal inzetten en Drenthe profileren als dé Oerprovincie.

Hier ziet Drenthe zichzelf als een basecamp te midden van een gestreste wereld waar toerisme en recreatie de stuwende kracht zijn voor de Drentse economie en de kwaliteit van leven. Toeristen zorgen voor het instandhouden van publieke voorzieningen en werkgelegenheid. De provincie zoekt bewust naar toeristen die bij Drenthe passen. Een provincie met een doordachte combinatie van echte donkerte, geen ruis, oorspronkelijke landschappen, lokale voedselvoorziening, toegankelijk erfgoed, authentieke Drentse ervaringen, goede toeristische infrastructuur, aanlokkelijk dagrecreatief aanbod en een jaarrond evenementen programmering. Ontwikkelpotentie zit in gerichte toeristisch-recreatieve productontwikkeling waar  bestaande sfeer- en themagebieden een facelift krijgen en nieuwe themagebieden worden toegevoegd. Verder moeten Drentse Nationale Parken op unieke wijze toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Denk aan een luxueus wildlife resort, schaarse back to basics logies en spectaculaire National Parks-toegangspoorten. Tenslotte moeten natuur, dorpen en agrarische gebieden worden verbonden en beleenbaar worden gemaakt.

Ambitie 3: Een aantrekkelijke bestemming creëren voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen.

Drenthe wordt dé provincie om ongedwongen en buitenaf te wonen, te werken, te verblijven en te recreëren. Bestemming Drenthe heeft aantrekkingskracht voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals de workation, een combinatie van werken en vakantie vieren. Ontwikkelpotenties zitten in experimenten met woon-werk-recreatieconcepten, de ontwikkeling van de Drentse steden tot parkachtige steden met een volwassen pakket leisure-faciliteiten. Denk aan familie amusement centra, Formule-E en weersonafhankelijke vrijetijdsvoorzieningen. Daarnaast moet toerisme en recreatie bijdragen aan Drentse blue zoneprojecten. 

Vitale sector

Met dit perspectief zet Drenthe in op een vitale sector. Bestaande toeristische en recreatieve bedrijven zullen de mogelijkheden moeten krijgen om veerkrachtig en ondernemend om te gaan met de kansen en bedreigingen van de veranderende marktbehoeften. Ze moeten inspelen op een almaar veranderende markt, moeten beschikken over telkens andere vaardigheden waarbij financiers rendementen op recreatie vastgoed steeds rationele beoordelen en de samenleving vraagt om meer toegevoegde waarde van toerisme en recreatie.

Nieuwe doelgroepen

Drenthe zoekt vooral bezoekers die zich voelen aangetrokken tot de kernwaarden van de provincie: oorspronkelijk, ongedwongen en robuust. Momenteel is Drenthe favoriet bij gezinnen met jonge kinderen en stellen van 53 jaar of ouder. Als de ambities worden gerealiseerd kan Drenthe nieuwe doelgroepen aantrekken zoals avontuurzoekers. Ook kan de buitenlandse markt, naast Vlaanderen en Duitsland worden vergroot voor bezoekers die voor de Drentse natuur en cultuurhistorie komen. 

Bestemmingsontwikkeling

Tot slot moet ook de bestemming in balans worden ontwikkeld. Dat betekent een divers aanbod, een fysiek en digitaal verbonden bestemming, inspelen op veranderende eisen van markt en samenleving en overheden en ondernemers die handelen vanuit het lange termijn gebiedsbelang. Drenthe wil deze ontwikkeling samen met alle actoren aanpakken en nodigt iedereen uit ideeën, inspirerende verhalen en mooie praktijkvoorbeelden te delen.

Link: https://www.drenthe.nl/ondernemers/perspectief-2030
Trefwoorden: dmo's, beleid, markting, Drenthe, toekomstverkenningen, toerisme in balans, leefbaarheid, toerisme, recreatie

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
06/09/19
Drie misvattingen bij het opzetten van een actie
Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een totale beleving en willen hun vrije tijd optimaal be...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

07/04/21
Keukenhof toch beperkt open als testlocatie
Het was heel zuur dat voorjaarspark Keukenhof niet open kon. De attractie diende een plan in om als wandelpark open te gaan maar dat paste ook niet binnen de huidige coronaregels. Nu veel locaties in leisure een testlocatie worden, kunnen ook de deuren van Keukenhof drie dagen in april open.
31/03/21
Exclusief voor leden
Groot Rotterdams industrieel erfgoed wordt leisuregebied
Het plan van consortium Team Crossing Keileweg voor de voormalige fabriek aan de Rotterdamse Keileweg 26-28, beter bekend als ‘Kunst & Complex’, is als beste uit de bus gekomen in de openbare verkoopprocedure. Met kunts, cultuur, horeca en wonen zet leisure een duidelijk stempel op dit grote gebied dat behouden wordt als indistrieel erfgoed. Roel Willems van het Team voorspelt al: "we never sleep"
29/03/21
Organisatoren van sportevenementen vrezen financiële klap
Door de coronapandemie worden er al een jaar geen of aangepaste sportevenementen gehouden. Organisatoren verwachten dat dit sporen zal nalaten in de sector. Ze vrezen afnemende sponsorbijdragen en verminderde publieke belangstelling. Slechts een kwart denkt dan hun evenement op de oorspronkelijke datum zal plaatsvinden.
19/03/21
Qatar geeft geen 5 miljoen euro aan Floriade Expo
Floriade Expo in Lelystad zou als compensatie een bedrag van 5 miljoen euro ontvangen van Qatar. De Golfstaat zou dit bedrag verdelen in twee delen. Dat heeft waarschijnlijk door minder deelnemers in Lelystad.
19/03/21
Overheid komt met garantieregeling voor evenementen
Evenementenorganisatoren kunnen aan de slag met het organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. De overheid staat garant voor de gemaakte kosten mocht het evenement onverhoopt niet doorgaan. Dat heeft het Nederlandse kabinet vanmorgen besloten. De evenementenbranche reageert gematigd positief.
15/03/21
Oproep MBO’s toerisme, horeca en evenementen: kies anticyclisch je opleiding
Gisteren deden in Nieuwsuur diverse MBO’s een oproep aan jongeren om hun hart te volgen en ondanks corona voor een opleiding in horeca, evenementen of toerisme te kiezen. Opleidingen zien de aanmeldingen halveren. Directe aanleiding is het sombere perspectief op een baan in die sectoren op dit moment. Maar de verwachting is dat over een paar jaar, als deze studenten op de arbeidsmarkt komen, juist heel veel personeel nodig is.
12/03/21
Festivalsector toont veerkracht
De festivalsector verwacht de coronacrisis in grote mate te overleven. Zelfs als hun festivals dit jaar worden geschrapt, dan nog denken ze in 2022 toch weer te gaan organiseren. Toch zijn er ook grote zorgen, vooral rond sponsoring. Tot maart zijn er al 450 evenementen afgelast.
09/03/21
Met testbewijzen kan sport, cultuur, evenementen en horeca gedeeltelijk open
Het kabinet is een consultatie gestart om testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden. Dit zet de deur open voor veel activiteiten in de gastvrijheidssector.