Geplaatst op: 17-12-2020
Auteur: Marc Gerlings

Reissector leert veel bij

Reissector leert veel bij
Meer medewerkers in de reissector volgen modules.

Net als in de horeca blijkt dat de vakgenoten in de reissector massaal bijleren sinds de start van de coronacrisis. Dit blijkt uit cijfers van arbeidsmarktfonds Reiswerk en haar online leerplatform Travel College. Recente cijfers laten zien dat het aantal gebruikers is verdubbeld en de activiteiten op Travel College zijn verdrievoudigd ten opzichte van de periode vóór 1 maart 2020.

Bij Reiswerk zien ze dan ook een duidelijk groeiende vraag naar online leermodules voor de reissector. "Werknemers werken momenteel veel thuis en zien steeds meer het belang om continu te blijven leren. Mede vanwege mogelijke reorganisaties besluiten zij zichzelf alvast breder te gaan ontwikkelen,” zegt Esther Gathier, manager van Reiswerk. 

Travel College (www.travelcollege.nl) is het online leerplatform voor alle medewerkers in de reisbranche. Onlangs vierde het platform nog haar tweejarig bestaan. Daarbij werd Reiswerk extra in het zonnetje gezet door SkillsTown, aangezien Travel College een van de meest succesvolle branche-gerichte leerplatformen is in Nederland.

Ook reisondernemers zijn bezig met een transformatie voor de toekomst en zien het belang van medewerkers die flexibel op die veranderingen kunnen inspelen. Ook vanuit hen is er veel vraag naar leerplatform Travel College.

Verschuiving naar leermodules

Daar waar er vóór de coronacrisis vooral een focus lag op korte cursussen om je huidige baan beter te doen, zie je nu duidelijk een verschuiving naar meer algemene online leermodules. Populaire onderwerpen bij Travel College zijn loopbaanontwikkeling, taal en klantcontact. "Daarin zien we duidelijk dat de actualiteit rondom de coronacrisis ook meespeelt in de keuze voor de modules,” aldus Gathier.

Online ontwikkeling

Ook Hans Schuurmans, CEO bij SkillsTown, de ontwikkelaar van Travel College, ziet deze trend: "We merken dat er momenteel door veel organisaties extra aandacht wordt gegeven aan online opleiding en ontwikkeling. Ik ben enorm blij om te zien dat medewerkers binnen de reisbranche actief hun kans grijpen om zichzelf te ontwikkelen en dat wij hier een essentiële bijdrage in kunnen leveren.”

Trefwoorden: leren, online, reis, beroep

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

15/01/21
Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 2020
Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Maar net in de gastvrijheidsbranche en recreatie stoppen veel bedrijven.
07/01/21
Rli werkt aan advies natuurbeleid
Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur? De kwaliteit van de natuur raakt ook de mogelijkheden voor recreatie.
07/01/21
Kerk wordt Kijkdepot voor Stedelijk Museum
Half maart opent in de recent gerestaureerde Havenkerk in Schiedam het Kijkdepot Schiedam. Daar nemen medewerkers van het Stedelijk Museum Schiedam samen met experts en publiek de historische collectie onder de loep. ‘We hopen dat mensen straks – coronaproof – komen kijken en hun verhaal over de voorwerpen vertellen’, zegt conservator stadsgeschiedenis Merel van der Vaart.
06/01/21
Exclusief voor leden
Professionaliseringsslag register mobiel erfgoed
De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), de koepelorganisatie van en voor al het mobiel erfgoed in Nederland, begint in 2021 met een grote professionaliseringsslag. De bestaande database met mobiel erfgoed wordt gemoderniseerd naar versie 2.0 zodat zowel particulieren, als overheden en tal van organisaties makkelijk gebruik kunnen maken van dat register.
06/01/21
Slechts 17% van de geprognotiseerde festivals gehouden in 2020
Op basis van festivalcijfers 2019 en de geprognotiseerde groei van de sector was de verwachting dat 2020 zou uitkomen op bijna 1200 kunst- en cultuurfestivals die gezamenlijk 27,4 miljoen bezoeken zouden generen.
28/12/20
Trend: combineer stad en strand
Weet je als ondernemer of regio bezoek aan stad en strand mogelijk te maken? Dit zijn de favoriete locaties voor toeristen blijkt uit een van de trends uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020.
24/12/20
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021
De vrijetijdssector heeft een ongekend jaar achter de rug. De COVID-19-pandemie is na de Tweede Wereldoorlog de meest ingrijpende gebeurtenis die we met z’n allen meemaken. Een jaar met vrijheidsbeperkingen, naasten die we niet konden zien of ons zijn ontvallen, ongelofelijk veel psychisch en medisch leed, maar ook hoop, veerkracht en saamhorigheid.
17/12/20
Reissector leert veel bij
Net als in de horeca blijkt dat de vakgenoten in de reissector massaal bijleren sinds de start van d...