Geplaatst op: 27-10-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers
Afbeelding van Harry Strauss via Pixabay
De Nederlandse regering heeft vandaag extra steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de recente beperkingen. Zo wordt de TVL-regeling voor alle ondernemers opengesteld zodat ook getroffen toeleveranciers daarvan gebruik kunnen maken, krijgen evenementenorganisatoren en horecaondernemers extra geld uit de TVL-regeling, krijgen vrije theaterproducenten geld  en wordt het zogenaamde time-out-arrangement nader vorm. De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket en beweegt mee met het omzetverlies.  

Het kabinet erkent in de brief aan de Tweede Kamer dat sommige sectoren in het algemeen belang zijn gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daardoor worden bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen,  zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Dat ziet het kabinet ook in de cijfers; horeca en cultuur gebruiken maar liefst 13% van het totale NOW-budget. Het kabinet probeert met omvangrijkere steun aan de hardst getroffen sectoren daar rekenschap aan te geven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren zodat ook indirect getroffen bedrijven, zoals toeleveranciers en transportbedrijven daar gebruik van kunnen maken. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. 

Het kabinet gaat ook rekening houden met seizoensbedrijven. Het omzetverlies wordt vastgesteld door vergelijking van de omzet in de subsidieperiode met de omzet in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Zo wordt rekening gehouden met seizoenfluctuaties en wordt beoogd de subsidie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke omzetderving. Voor het volgende TVL-tijdvak (Q4 2020) is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld op € 90.000 voor drie maanden.

Eenmalige subsidie voor de horeca

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie aan de horeca om onverkoopbare voorraden en coronamaatregelen voor de winter  te compenseren. De bijdrage is circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld 2.500 euro per bedrijf. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is 40 miljoen gereserveerd.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Voorwaarde is wel dat ze gebruik hebben gemaakt van TVL 1.0, niet in aanmerking komen voor TVL in het vierde kwartaal, minimaal 1 festival of evenement te hebben georganiseerd en voor minimaal 70% afhankelijk te zijn voor het organiseren van festivals en evenementen. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n 14.000 euro krijgen. Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. Hiermee hoopt het kabinet de bedrijven door de winter te helpen.

40 miljoen voor theaterproducenten

40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.

Sportpakket opnieuw opengesteld

Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Het gaat om de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Hiermee is een bedrag van 60 miljoen gemoeid. Parallel hieraan wordt gekeken naar de financiële schade bij zwembaden en ijsbanen, die bij uitstek de gevolgen ondervinden van beperkte publieke toegang terwijl de doorlopende kosten gelijk blijven. Het onderzoek naar deze schade looptnog en de definitieve resultaten worden medio november verwacht, maar de eerste resultaten wijzen op significante verliezen bij de zwembaden en ijsbanen.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Kredietfaciliteit koppelen aan vouchers

Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

Tot slot worden de  corona garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C  verlengd tot en met 30 juni 2021. Voor werknemers van sectoren die helemaal stil liggen gaat het kabinet kijken of zij in sectoren die het nu wel druk hebben, aan de slag kunnen.
Trefwoorden: ondernemen, corona, crisis

||| Blogs |||

29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/01/21
Wat kunnen dagattracties ondernemen om gasten gezondere keuzes in hun horeca te laten maken?
Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk dat hun (klein)kinderen ook op een dagje uit gezond eten. Maar wat kunnen dagattracties ondernemen om gasten gezondere keuzes in hun horeca te laten maken? Ondanks het ruime beschikbare eet- en drinkbudget bij veel bezoekers blijkt een aantrekkelijke prijsstelling van gezond eten een belangrijke driver.
19/01/21
MBO hospitality heeft stageplaatsen hard nodig
Onder meer via www.stage010.nl een campagne waarin bedrijven in de regio Rijnmond worden opgeroepen stageplekken aan te bieden aan mbo-studenten. Veel stageplekken zijn door de coronacrisis in de afgelopen tijd weggevallen: ruim 4.000 mbo-studenten zijn momenteel dringend opzoek naar een stageplek.
18/01/21
Nederlandse hotelmarkt volgend jaar hersteld, omzetten nog langer onder druk
De Nederlandse hotelmarkt zal in 2022 weer hersteld zijn en op het niveau van 2019 liggen. Alleen voor Amsterdam zal het herstel een jaar later komen. De omzet is dan evenwel nog niet op niveau.
15/01/21
Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 2020
Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Maar net in de gastvrijheidsbranche en recreatie stoppen veel bedrijven.
14/01/21
Meer faillissementen in vrijetijdssector
In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16% minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar. In de vrijetijdssector gingen juist meer bedrijven failliet.
12/01/21
Prijzen vrijetijdsbesteding stijgen sterker dan gemiddeld
Vorig jaar bedroeg de inflatie in Nederland gemiddeld 1,3%. Dat was een stuk minder dan in 2019 toen de prijzen nog met 2,6% stegen. In de vrijetijdssector stegen de prijzen over het algemeen sterker dan gemiddeld. Dat maakt het CBS bekend.
12/01/21
Bezorgmarkt maaltijden groeit met 37%
In 2020 groeide de omzet van bezorging van maaltijden met maar liefst 37% naar ruim 2,7 miljard euro. Dat maakt het FoodService Instituut Nederland vandaag bekend.
07/01/21
BUNK Hotels wint prestigieuze award
BUNK Hotels is verkozen tot winnaar van de Travel & Hospitality Awards 2021 in de categorie European Travel Awards. Hierdoor mag BUNK zich een jaar lang het meest unieke hotel van Nederland noemen. Het hotelconcept met vestigingen in Utrecht en Amsterdam onderscheidde zich van maar liefst 4.000 inzendingen.