Geplaatst op: 27-10-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers
Afbeelding van Harry Strauss via Pixabay
De Nederlandse regering heeft vandaag extra steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de recente beperkingen. Zo wordt de TVL-regeling voor alle ondernemers opengesteld zodat ook getroffen toeleveranciers daarvan gebruik kunnen maken, krijgen evenementenorganisatoren en horecaondernemers extra geld uit de TVL-regeling, krijgen vrije theaterproducenten geld  en wordt het zogenaamde time-out-arrangement nader vorm. De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket en beweegt mee met het omzetverlies.  

Het kabinet erkent in de brief aan de Tweede Kamer dat sommige sectoren in het algemeen belang zijn gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daardoor worden bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen,  zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Dat ziet het kabinet ook in de cijfers; horeca en cultuur gebruiken maar liefst 13% van het totale NOW-budget. Het kabinet probeert met omvangrijkere steun aan de hardst getroffen sectoren daar rekenschap aan te geven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren zodat ook indirect getroffen bedrijven, zoals toeleveranciers en transportbedrijven daar gebruik van kunnen maken. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. 

Het kabinet gaat ook rekening houden met seizoensbedrijven. Het omzetverlies wordt vastgesteld door vergelijking van de omzet in de subsidieperiode met de omzet in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Zo wordt rekening gehouden met seizoenfluctuaties en wordt beoogd de subsidie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke omzetderving. Voor het volgende TVL-tijdvak (Q4 2020) is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld op € 90.000 voor drie maanden.

Eenmalige subsidie voor de horeca

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie aan de horeca om onverkoopbare voorraden en coronamaatregelen voor de winter  te compenseren. De bijdrage is circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld 2.500 euro per bedrijf. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is 40 miljoen gereserveerd.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Voorwaarde is wel dat ze gebruik hebben gemaakt van TVL 1.0, niet in aanmerking komen voor TVL in het vierde kwartaal, minimaal 1 festival of evenement te hebben georganiseerd en voor minimaal 70% afhankelijk te zijn voor het organiseren van festivals en evenementen. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n 14.000 euro krijgen. Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. Hiermee hoopt het kabinet de bedrijven door de winter te helpen.

40 miljoen voor theaterproducenten

40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.

Sportpakket opnieuw opengesteld

Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Het gaat om de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Hiermee is een bedrag van 60 miljoen gemoeid. Parallel hieraan wordt gekeken naar de financiële schade bij zwembaden en ijsbanen, die bij uitstek de gevolgen ondervinden van beperkte publieke toegang terwijl de doorlopende kosten gelijk blijven. Het onderzoek naar deze schade looptnog en de definitieve resultaten worden medio november verwacht, maar de eerste resultaten wijzen op significante verliezen bij de zwembaden en ijsbanen.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Kredietfaciliteit koppelen aan vouchers

Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

Tot slot worden de  corona garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C  verlengd tot en met 30 juni 2021. Voor werknemers van sectoren die helemaal stil liggen gaat het kabinet kijken of zij in sectoren die het nu wel druk hebben, aan de slag kunnen.
Trefwoorden: ondernemen, corona, crisis

||| Blogs |||

09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
30/03/21
Hoe je een imago verkwanselt met een kop koffie
In het stemhokje schoot de gedachte door mijn hoofd. Merkwaardig eigenlijk dat meerdere politieke pa...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

30/07/21
Leidende tentoonstelling Fries Museum voor Arcadia bekend
De collectie Franse impressionisten uit Museum Boijmans Van Beuningen komt volgend jaar naar Leeuwarden. Het Fries Museum maakt samen met het Rotterdamse museum een grote tentoonstelling over de invloed van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch.
30/07/21
Exclusief voor leden
Pilot digitaal stoplicht systeem in horeca Dordrecht
Dordrecht krijgt de eerste pilot met een stoplichtsysteem voor de horeca. In een gratis app is dan te zien of er in een bepaalde horecagelegenheid voldoende plek is. Het initiatief wordt ondersteund vanuit de provincie Zuid-Holland.
29/07/21
Slecht en minder slecht nieuws voor evenementen
Maandag neemt het Nederlandse kabinet waarschijnlijk een beslissing over het al of niet doorgaan van eendaagse festivals zonder vaste placering. Het kort geding is daarom aangehouden. Inmiddels is ook meer duidelijk over de recente uitbraken bij festivals en horeca. Vanwege de ontwikkelingen krijgen evenementen 40 miljoen euro extra aan steun.
29/07/21
Visit Zuid-Limburg zoekt na watersnood tijdelijke locatie
Beide locaties in Valkenburg van DMO Visit Zuid-Limburg zijn nog onbruikbaar na de enorme watersnood. Om gasten te helpen is een tijdelijk informatiepunt opgezet bij het station van Valkenburg maar de organisatie heeft nog een locatie nodig.
29/07/21
Fietspad in Project Wierdijk open
Het fietspad Wierdijk in gemeente Hollands Kroon is klaar. De nieuwe fietsroute meandert langs de monumentale dijk en de rijke historie van het voormalige Waddeneiland Wieringen.
29/07/21
Via VR zomaar sprong naar 17e eeuw maken
Kinderen zijn gek op tijdrijzen. Het kan niet maar in het Westfries Museum in Hoorn toch weer wel. In het museum kun je extra tours boeken waardoor je via een virtual reality bril opeens door Batavia loopt in 1627. Het museum verdient ook wat extra met de tours.
26/07/21
Doek valt voor meerdaagse evenementen
De Alliantie van Evenementenbouwers begrijpt het besluit van de Nederlandse regering om meerdaagse evenementen waar kan worden overnacht af te gelasten. Ze roept de regering wel op om snel een besluit te nemen over de andere evenementen.
26/07/21
Norwegian Cruise Line vaart voor het eerst weer na 500 dagen
Norwegian Cruise Line (NCL) heeft gisteren haar cruise comeback officieel ingeluid met een dubbel debuut: Norwegian Jade is niet alleen het eerste schip van de 17 schepen tellende vloot die na 500 dagen weer gasten verwelkomde aan boord, ze schreef ook geschiedenis voor NCL door zich als eerste schip in haar thuishaven Athene (Piraeus) te stationeren. Daar is de Griekse minister van toerisme blij mee.