Geplaatst op: 30-07-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Subjectief welzijn van Nederlanders onder druk

Subjectief welzijn van Nederlanders onder druk
Afbeelding van Matan Ray Vizel via Pixabay
Door de coronacrisis is de brede welvaart van Nederlanders nauwelijks veranderd. Wel  zijn Nederlanders er op drie dimensies van de brede welvaart op achteruit gegaan. Daarbij staat het subjectief welzijn het meest onder druk. Dat stelt Rabobank die in mei en juni van dit jaar zo’n 10.000 Nederlanders heeft ondervraagd. 

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om inkomen en gezondheid, maar ook om milieu, veiligheid, subjectief welzijn, baanzekerheid, maatschappelijke betrokkenheid, de balans tussen werk en privé, sociale contacten, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling.Brede welvaart nauwelijks lager

In 2020 ligt de brede welvaart gemiddeld genomen tussen de 0,2 tot 0,5 procentpunt lager dan in 2019. De brede welvaart wijkt daarmee dit jaar vooralsnog niet tot nauwelijks significant af van vorig jaar. We zien hierbij bovendien nauwelijks verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo zijn lager opgeleiden in hun algehele brede welvaart vooralsnog niet harder geraakt dan hoger opgeleiden, zijn mensen met een flexibel contract niet harder geraakt dan mensen met een vast contract en zijn ouderen niet harder geraakt dan jongeren.

Verschillen tussen bevolkingsgroepen

Hoewel we geen verschillen zien in de welvaartsontwikkeling, bestaan er tussen bevolkingsgroepen wel grote verschillen in de niveaus van hun welvaart. Mensen met een hoger-onderwijsdiploma (universiteit of hogeschool) beschikken doorgaans over een aanzienlijk grotere brede welvaart dan mensen zonder hoger-onderwijsdiploma. En mensen met een vast arbeidscontract en ondernemers beschikken over aanzienlijk meer brede welvaart dan mensen met een flexibel arbeidscontract; die laatste beschikken op hun beurt weer over meer brede welvaart dan mensen die werkloos zijn. Ook zien we verschillen in leeftijd. Jongvolwassenen tot 31 jaar en ouderen vanaf 68 jaar beschikken over het algemeen over meer brede welvaart dan de groep van 31 tot 68 jaar oud. 

Brede welvaart op drie dimensies omlaag

Alhoewel de algehele brede welvaart nauwelijks daalt zien we wel ontwikkelingen in de onderliggende dimensies. Op ten minste drie dimensies van brede welvaart zijn we er gemiddeld genomen het afgelopen jaar op achteruit gegaan. Dat betreft subjectief welzijn, huisvesting en sociale contacten waarbij we de grootste afname zien bij sociale contacten. 29 procent van de respondenten geeft zichzelf hierbij een lagere score dan vorig jaar ten opzichte van 23 procent dat zichzelf een hogere score geeft en 48 procent dat zichzelf dezelfde score geeft als vorig jaar. Daarmee heeft er een significante achteruitgang opgetreden in het subjectieve welzijn van mensen. Op een schaal van 1 tot 7 geven op dit moment bovendien aanmerkelijk minder mensen (58,3 procent) zichzelf een 6 of een 7 op de vraag of ze daadwerkelijk gelukkig zijn dan vorig jaar (60,5 procent). Opvallend is dat op dit moment meer mensen dan vorig jaar aangeven over voldoende inkomen te beschikken. 55,9 procent van de respondenten geeft dit jaar op een schaal van 1 tot 7 aan een 6 of hoger te scoren op de vraag in hoeverre ze over voldoende inkomen beschikken, ten opzichte van 52,7 procent van dezelfde respondenten vorig jaar. Dat kan volgend jaar natuurlijk heel anders zijn als grote groepen hun baan vanwege de crisis verliezen. Uit eerdere crises weten we dat de brede welvaart pas veel later wordt geraakt. 
Link: https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/juli/de-eerste-haarscheurtjes-in-brede-welvaart-worden-zichtbaar/
Topics:Onderzoek
Trefwoorden: welvaart, brede welvaart, welzijn, onderzoek

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/10/20
Consument is pessimistisch maar niet zo erg als in maart
De stemming onder consumenten is in oktober 2020 iets verslechterd, meldt het CBS.
19/10/20
Exclusief voor leden
Steden zijn onderschatte factor in herstel biodiversiteit
Steden kunnen met haar afwisselende landschap en dynamiek een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit.
05/10/20
Exclusief voor leden
Rijke kasteelverleden Drenthe en Overijssel weer terug
Er stonden minstens 134 burchten, adellijke huizen en versterkingen, zo blijkt uit promotieonderzoek van archeologe en landschapshistorica Diana Spiekhout.
02/10/20
Exclusief voor leden
Kernkwaliteiten van Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Laagraven bepaald
De analyse maakt duidelijk wat de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in het ge...
30/09/20
Onderzoek: Chatbots zijn handig maar helpen niet altijd
Wat vinden consumenten van chatbots? Die vraag stond centraal in onderzoek van Thomas More.
23/09/20
 2e kwartaal sterk gedaalde consumptie huishoudens 8,5%
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwarta...
15/09/20
Drama voor vakantiemarkt in tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2020 hebben Nederlanders 65% minder vakanties gemaakt dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Het aantal buitenlandse vakanties stortte vrijwel geheel in. Binnenlandse vakanties zaten ook diep in de min maar veel minder en wisten zich in juni deels weer te herstellen.
08/09/20
Grote verandering bij toeristisch onderzoek: NBTC-NIPO Research stopt
NBTC en Kantar beëindigen hun joint venture rond toeristisch onderzoek in NBTC-NIPO Research (NNR).