Geplaatst op: 10-06-2020
Auteur: Marc Gerlings

Vrees voor onvoldoende ontwikkeling Veluwe door stikstofaanpak

Vrees voor onvoldoende ontwikkeling Veluwe door stikstofaanpak
Uitverkoop Veluwe waardoor ontwikkelruimte té beperkt is?
De Veluwe is de grootste toeristische regio voor vakantievierende Nederlanders in eigen land. Dit grote natuurgebied speelt nationaal een rol om aan de stikstofeisen te voldoen. De provincie Gelderland is bang dat er onvoldoende ontwikkelruimte is voor de Veluwe zelf met de voorgestelde nationale stikstofaanpak en vraagt om maatwerk.

Gelderland wil een maatwerk stikstofaanpak voor de Veluwe, het grootste natuurgebied op land van Noordwest-Europa. De aanpak is van belang om de natuur te herstellen en de bouw en andere economische activiteiten te hervatten. Zonder maatwerk zetten we niet alleen Gelderland, maar grote delen van ons land op slot. Gedeputeerde Staten van Gelderland roepen het Rijk hiertoe op. Komende week debatteert de Tweede Kamer hierover.

Waarom is er onvoldoende ontwikkelruimte voor de Veluwe?

De aanpak van het Kabinet is erop gericht om in 2030 de stikstofnorm voor de helft van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te halen. Zonder een keuze te maken welke gebieden hersteld moeten worden. Deze ‘one size fits all’ benadering levert betere natuur op, maar zet de Veluwse natuur in 2030 nog steeds op een dikke onvoldoende. De stikstofwinst die de landelijke stikstofaanpak oplevert, is voor natuurherstel en een deel daarvan reserveert het rijk voor projecten van nationaal belang. Zo blijft er onvoldoende ruimte voor maatschappelijk en economische ontwikkelingen op de Veluwe, in Gelderland en in een groot deel van Nederland.

Voorkom uitverkoop Veluwe

Ook in andere delen van het land zijn steeds meer initiatiefnemers voor stikstof afhankelijk van de Veluwe. Zo kan het zijn dat voor de aanleg van een grote woonwijk in de Randstad stikstofruimte op de Veluwe nodig is. Of voor een uitbreiding van een trambaan in Utrecht.  Hierdoor shoppen meer en meer initiatiefnemers uit het hele land op de Veluwe voor stikstof. Om ongecontroleerd en ongericht wegkopen van stikstofruimte bij boeren op de Veluwe voor te zijn, is een maatwerkaanpak nodig. Die aanpak moet zorgen voor een eerlijke verdeling van stikstofruimte. 

Verantwoordelijke Gelders gedeputeerde Peter Drenth: "We willen alles op alles zetten om wildwestpraktijken te voorkomen. Ongecontroleerde opkoop zorgt voor verloedering van het buitengebied en kan ondermijning in de hand werken. Als er geen maatwerkaanpak voor de Veluwe komt, is het lukraak opkopen niet tegen te houden. En dit terwijl de natuur er nog steeds slecht voorstaat."

Meer ruimte nodig voor economisch herstel

Juist door de centrale ligging van de Veluwe in Nederland heeft het gebied een sleutelrol in de stikstofaanpak. Een efficiëntere inzet van landelijke bronmaatregelen moet ervoor zorgen dat stikstofruimte eerlijk wordt verdeeld over het land. Ook op de Veluwe. Dat is eerlijker dan het laten aankomen op wildwestpraktijken. Een eerlijke verdeling is nodig voor Nederland én Gelderland om te kunnen blijven wonen, werken en leven. Door de stikstofproblematiek kunnen alleen al dit jaar in Gelderland 3.000 woningen niet worden gebouwd. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de stikstof aanpak het economisch herstel niet remt. Gelderland pleit er ook voor meer te investeren in natuurherstel in dit gebied.

Gelderse stikstofaanpak

De provincie werkt aan een Gelderse stikstofaanpak samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De Gelderse stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. Naast de Veluwe maakt de provincie ook werk van maatregelen voor de Achterhoek en Rijntakken. De maatregelen moeten leiden tot natuurherstel, structurele verlaging van de stikstofneerslag en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland vlot trekken.
Trefwoorden: stikstof, Veluwe, natuur, natuurherstel, beleid

||| Blogs |||

28/07/20
I am the greatest!
I am the greatest!
28/07/20 · Reis & vervoer · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Marcel Baltus wil met zijn blog de nieuwsredacties eens opschudden. Zij kiezen steevast voor de grote bedrijven als de reisbranche in de actualiteit staat. De vele duizenden kleine reisbedrijven krijgen geen aandacht terwijl zij het kloppend hart zijn van de branche.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
06/05/20
De revival van de stacaravan en andere na-Coronaase trends in 2025
Herinnert u zich nog vaag het artikel uit het Algemeen Dagblad in november 2019? "In 2018 gaven...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/09/20
Sterke groei online bestedingen maar niet in vrijetijdssector
De online bestedingen van Nederlandse consumenten groeiden in het tweede kwartaal van 2020 met 12% naar 6,36 miljard euro. De vrijetijdssector had part noch deel in deze groei en moest een dip incasseren
24/09/20
De feiten: uitgaand reisverkeer harder getroffen inkomend toerisme
Dat het internationale reisverkeer van en naar ons land door de coronacrisis sterk geraakt is, mag geen verrassing zijn. Het CBS heeft nu ook cijfers die dat keihard staven.
22/09/20
5 regels voor duurzaamheidsclaims
De ACM wil hiermee bereiken dat bedrijven consumenten goed en volledig voorlichten over de duurzaamheid van hun producten of diensten.
22/09/20
Princess Cruises verkoopt twee schepen
Het gaat om de Sun Princess en Sea Princess.
18/09/20
Europa wil wel belasting heffen op kerosine
Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie wil dat Europa vergaande maatregelen neemt om het klimaat te beschermen.
16/09/20
Exclusief voor leden
Eenvijfde Nederlanders loopt corona op in vrijetijdssector
In hoeverre is de vrijetijdsbranche verantwoordelijk voor het oplopend aantal besmettingen? Met de epidemologische rapporten van het RIVM vanaf 1 juli analyseert de redactie van NRIT de situatie.
15/09/20
Drama voor vakantiemarkt in tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2020 hebben Nederlanders 65% minder vakanties gemaakt dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Het aantal buitenlandse vakanties stortte vrijwel geheel in. Binnenlandse vakanties zaten ook diep in de min maar veel minder en wisten zich in juni deels weer te herstellen.
14/09/20
Snel extra gasten nodig voor zeilvloot
Uit circa 400 authentieke schepen bestaat de Hollandsche Zeilvloot. Deze zijn niet alleen van cultuu...