Geplaatst op: 03-06-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Snelfietsroutes toeristisch benutten

Snelfietsroutes toeristisch benutten

DMO’s kunnen het snelfietsnetwerk in hun regio benutten om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen. Nu worden snelfietsroutes vooral voor woon-werkverkeer gebruikt maar ook voor de recreant kunnen het aantrekkelijke fietsroutes zijn: Van utilitair naar multipurpose. De provincies Utrecht en Gelderland zijn hiervoor een geschikte proeftuin, omdat deze provincies een actief fietsbeleid voeren en een rijke fietscultuur kennen. Dat schrijven RBT Heuvelrug & Vallei en NBTC Holland Marketing in een gezamenlijke verkenning.


Het bezit van elektrische fietsen in Nederland ontwikkelt zich stormachtig: jaarlijks worden inmiddels meer dan 420.000 nieuwe e-bikes verkocht. Zo’n 42% van de verkochte fietsen was in 2019 elektrisch. Een op de zeven Nederlanders heeft inmiddels een e-bike. rovincies ontwikkelen samen met het rijk en gemeenten tot en met 2023 een 900 km omvattend netwerk van nieuwe snelfietsroutes die steden en kernen gemakkelijker verbinden. De opkomst van het netwerk van snelfietsroutes is uniek in de wereld: er is geen ander land dat een dergelijk netwerk realiseert. Dit past goed bij de sterke internationale positie van Nederland als fietsland en de pioniersrol die Nederland heeft op het vlak van nieuwe fietsinfrastructuur.


Michiel van der Schaaf, directeur van RBT Heuvelrug & Vallei, en Anouk van Eekelen, directeur aanbodinnovatie van NBTC, hebben vandaag op 3 juni op World Bicycle Day de verkenning ‘Snelfietsroutes en toeristische ontwikkeling’ aangeboden aan Arne Schaddelee, gedeputeerde fiets, recreatie en toerisme van de provincie Utrecht die het project ondersteunde.


Investeringen beter benutten

Michiel van der Schaaf ziet in Utrecht veel mogelijkheden om de zeven nieuwe snelfietsroutes ook recreatief in te zetten: "Het netwerk dat hiermee ontstaat is uniek in de wereld en past goed bij Nederland als pioniersland voor fietsen. Omdat de nieuwe routes zo aantrekkelijk en comfortabel worden en bovendien ruimte bieden voor thematische verbindingen, is de recreatieve doelgroep net zo interessant. Overheden doen hier nog nauwelijks iets mee. Als DMO bieden we aan om onze fijnmazige communicatie-instrumenten in te zetten om meerjarig te bouwen aan het profiel, de bekendheid en het gebruik van de snelle fietsroutes. Hierdoor krijgen de investeringen een multipurpose karakter; een win-win als je het mij vraagt.’


Drie stappenplan voor DMO's

DMO’s kunnen in de recreatieve benutting van snelfietsroutes een belangrijke rol spelen. In het rapport wordt daarvoor een drie stappenplan uitgewerkt.


Stap 1: Stel een meerjarig ontwikkelprogramma op

Ontwikkel daarvoor allereerst een fietsnarratief dat past bij het DNA van de regio. Maak vervolgens een driejarig ontwikkelprogramma waarin het basisaanbod in orde wordt gebracht en wordt gewerkt aan reasons to cycle. Organiseer een coalitie van welwillende partners voor financiering, content en uitvoering. Zorg ook dat de utilitaire en toeristische partners zijn verbonden.


Stap 2: Breng basisaanbod voor e-bike op orde

Zorg voor nieuwe verhuurpunten bij toeristische locaties van e-bikes, ontwikkel fietsvriendelijke horeca met fietsfaciliteiten, activeer fiets- en e-bikepartners, bundel bestaande snelfietsroutes en combineer ze met thematische routes.


Stap 3: Ontwikkel een fietsmagneet

Voeg aan het basisaanbod een ‘reason to cycle’ toe als bezoekbare attracties om mensen naar het gebied te trekken rondom het thema e-bike of fiets (fietsmagneet). Goede voorbeelden zijn projecten als 'Fietsen door het water

 en 'Fietsen door de bomen' in Belgisch Limburg.
Inzetten op meerjarige samenwerking

Volgens Anouk Van Eekelen sluiten dergelijke initiatieven goed aan op de duurzame ambities in Perspectief 2030: "De e-bike past hier goed in. We denken dat Utrecht een goede proeftuin kunnen zijn voor de rest van Nederland, net als de provincie Gelderland. Utrecht voert immers een actief fietsbeleid, heeft steden en buitengebied op fietsafstand van elkaar en kent bovendien een rijke fietscultuur. Maar er dient dan wel een meerjarige samenwerking te komen, waarbij het aanbod aan de achterkant goed wordt ontwikkeld. Denk aan het opzetten van een netwerk van verhuurders van e-bikes, fietsvriendelijke hotels en andere horecazaken en mogelijk ook de ontwikkeling van een echte ‘fietsmagneet’. Dat laatste is een publieksvoorziening rondom e-bike of fiets die zelfstandig publiek kan trekken.


Link: https://www.opdeheuvelrug.nl/uploads/media/5ed11959eaf4f/verkenning-snelfietsroutes-en-toeristische-ontwikkeling-def.pdf?token=/uploads/media/5ed11959eaf4f/verkenning-snelfietsroutes-en-toeristische-ontwikkeling-def.pdf
Trefwoorden: dagrecreatie, fietsen, Gelderland, Utrecht, fietsroutes

||| Blogs |||

30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

03/07/20
Corendon stelt vakantievluchten naar Turkije uit
Reisorganisatie Corendon heeft besloten om in ieder geval tot 22 juli geen vakanties naar Turkije ui...
03/07/20
Deense overheid steunt toerisme met kortingen in cultuur en vervoer
Maak de prijs van vervoer en vermaak lager en dan komen de gasten, verwacht de Deense overheid. Vaka...
03/07/20
Tim en Tom Coronel openen nieuwe duo-racer waterglijbaan in Center Parcs De Eemhof
Een leuke en heel toepasselijke openingsactie op Center Parcs de Eemhof. Autocoureurs en tweeling Tim en Tom Coronel openden de nieuwe duo-racer waterglijbaan. Zij werden gevolgd door drie andere tweelingen die op de glijbaan van ruim 85 meter met elkaar raceten om te kijken wie het snelst beneden was.
03/07/20
COVID Risk Model geeft perspectief op evenementen in België
Die slimme Vlamingen van Toerisme Vlaanderen hebben met hulp van diverse partijen het COVID Event Ri...
03/07/20
1,5 miljard euro verlies voor sportsector
De Nederlandse sportsector verliest tot 1 augustus 1,5 miljard euro aan omzet. De inkomstenderving is groter, acuter en directer bij sportondernemers en evenementenorganisatoren, maar ook verenigingen, bonden en het betaald voetbal worden hard getroffen door de coronamaatregelen.
03/07/20
Vinkeveen krijgt nieuw natuurgebied 'Marickenland'
Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuur...
03/07/20
Harde CBS-cijfers: Vakanties in maart al gehalveerd
Dat Nederlanders in de piek van de coronacrisis niet op vakantie gingen, wisten we allang. Vandaag komt het CBS met de harde cijfers over de eerste coronamaand maart.
03/07/20
Exclusief voor leden
Draagkrachtonderzoek voor Giethoorn, Kinderdijk en Zaanse Schans
Hotspots Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans zijn afgelopen week gestart met een draagkrachtonderzoek. De drie gebieden werken samen met NBTC in het project Hotspots. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met professor Jan van der Borg van de Katholieke Universiteit Leuven.