Geplaatst op: 16-01-2020
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Stikstofcrisis: Luchvaart op slot

Stikstofcrisis: Luchvaart op slot

De Nederlandse luchtvaart is met het advies voor de luchtvaart van het Adviescollege Stikstofpreblematiek nog meer onder druk komen te staan. De luchtvaart heeft weliswaar maar een heel klein aandeel in de stikstofuitstoot (1%) maar voorzitter Remkes vindt dat alle sectoren moeten bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot. Dat betekent dat Schiphol niet meer kan uitbreiden en Lelystad Airport op korte termijn niet open kan. Althans, als de Nederlandse regering het standpunt van Remkes overneemt. Groei is alleen mogelijk als tegelijkertijd de emissies afnemen. In de politiek ligt dat gevoelig omdat de VVD met de snelheidsgrens van 100 km/u op snelwegen al veel heeft ingeleverd.


Het adviescollege constateert dat de efficiëntie per vliegbeweging is toegenomen, maar door de volumetoename de emissies in absolute zin zijn toegenomen. Oftewel, de toename van het vliegverkeer is groter dan de afname van de emissies.


Groei kan alleen met minder NOx-emissie

Het adviescollege adviseert om als bindende randvoorwaarde aan de luchtvaarsector te stellen dat groei van de sector alleen wordt toegestaan, wanneer sprake is van een vermindering van de huidige NOx-emissies (van de luchtvaartsector als geheel). Hiervoor kan, net als in andere sectoren, gebruik worden gemaakt van de juridische mogelijkheden, zoals intern en extern salderen. De vermindering van de NOx-emissies is dan ook inclusief de daling die uit de eventuele benutting van intern en extern salderen voortvloeit. Daarmee kan de luchtvaart NOx-emissies in andere sectoren helpen verminderen, zodat per saldo de emissies dalen.


Het adviescollege geeft de luchtvaartsector ook een aantal mogelijkheden voor reductie mee:

  • het beperken van grondgebonden emissies door bijvoorbeeld elektrisch taxiën
  • efficientere en lichtere vliegtuigen
  • milieuvriendelijker vervoer van en naar luchthavens

Groot probleem voor Lelystad Airport is dat er nog geen grote vliegtuigen van de luchthaven gebruikmaken. Alle uitstoot moet dus worden gecompenseerd en de te verwachten uitstoot raakt maar liefst 20 Natura 2000 gebieden.


Schiphol wil verantwoordelijkheid nemen

Schiphol omarmt het advies van de commissie en wil bijdragen aan de oplossingen. "Met dit advies geeft de commissie een duidelijke opdracht, maar ook een werkbaar advies. Dit stelt het kabinet in staat de politieke besluitvorming over Lelystad en Schiphol af te ronden”, stelt CEO Dick Benschop. "Schiphol is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wil zich - samen met de sector en in lijn met het advies van de commissie Remkes - inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren.”


Dit betreft onder meer:

  • Het pad naar zero emissie luchthavens in 2030, met de grootste elektrische bus vloot van Europa, elektrisch (openbaar) vervoer van en naar Schiphol, gebruik van walstroom voor vliegtuigen en de ontwikkeling van elektrisch taxiën.
  • Schiphol stimuleert via haar tarieven luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen. Mede hierdoor wordt de vliegtuigvloot verder vernieuwd. Het opschalen van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen is de volgende stap.

Actiegroepen denken dat Lelystad niet meer open gaat

De samenwerkende actiegroepen rond Lelystad Airport omarmen het advies. Zij hopen en verwachten dat hiermee de openstelling niet mogelijk is. Leon Adegeest: "Na jaren van strijd is er eindelijk een commissie die objectief naar de feiten kijkt en werkelijk iets doet met aangeleverde cijfers. Er ligt nu voor de stikstofproblematiek een weloverwogen en fair advies. Als het ministerie zich nu aan de feiten houdt is een snelle opening van Lelystad Airport onwaarschijnlijk” 


Een escape voor Lelystad op dit dossier werd gisterenavond door Corendon-topman Steven van der Heijden aangedragen die voorstelde dat Schiphol de ruimte die Lelystad nodig heeft inlevert. 

Link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/14/advies-luchtvaartsector
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, duurzaam toerisme, stikstof

||| Blogs |||

03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
31/01/20
Reisvirus
Reisvirus
31/01/20 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Nuchter beschouwd – het is tenslotte nog net Dry January – is het zowel bizar als komisch tegeli...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/02/20
Exclusief voor leden
Light Walk Zandvoort helpt Zandvoort met positie jaarrond destinatie
Afgelopen zaterdag stonden 5.000 deelnemers aan de start van de allereerste editie van de Zandvoort ...
24/02/20
Exclusief voor leden
Meer motorliefhebbers naar MOTORbeurs (+11%)
Zin in een tochtje op de motor? Meer liefhebbers zeiden daar 'ja' op en wilden zich eerst goed laten...
21/02/20
Exclusief voor leden
Toerisme levert Vlaanderen meer dan 7 miljard euro op
Toerisme draagt meer dan 7 miljard euro bij aan de Vlaamse economie en is de afgelopen twee jaar met 260 miljoen euro gegroeid.
21/02/20
Green Key voor alle Europese Center Parcs parken
Alle parken van Center Parcs in Europa zijn Green Key gecertificeerd. Wat heeft Center Parcs bereikt?
21/02/20
Exclusief voor leden
Fors omzetverlies luchtvaart voor Coronavirus
De uitbraak van het Cornavirus in China heeft AITA genoopt haar prognose voor de groei van de luchtvaart bij te stellen. Vooral in de regio gaat de omzet van de luchtvaartmaatschappijen scherp omlaag.
21/02/20
Exclusief voor leden
Stedelijk Museum Schiedam voorgedragen voor één miljoen euro subsidie
Het Stedelijk Museum Schiedam wordt vanuit de provincie Zuid-Holland voorgedragen aan het rijk om in...
21/02/20
Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming
Wat zijn de kansen en uitdagingen bij immaterieel erfgoedtoerisme? Dat wordt bekeken tijdens het con...
20/02/20
Stemming en koopbereidheid Nederlandse consument stabiel
De stemming onder Nederlandse consumenten verandert volgens het CBS nauwelijks.