Geplaatst op: 27-11-2019

Concrete maatregelen om zwemveiligheid te vergroten met Nationaal Plan Zwemveiligheid

Concrete maatregelen om zwemveiligheid te vergroten met Nationaal Plan Zwemveiligheid

Vandaag heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020 – 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid, waarin een groot aantal partijen uit de zwembranche samenwerkt. Doel van het plan is dat iedereen waterveilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’. Dit willen de betrokken partijen bereiken door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking.


Marriët Mittendorff, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid, is blij met het Nationaal Plan Zwemveiligheid: "De afgelopen jaren is hard gewerkt om meer kennis over zwemveiligheid te verzamelen binnen het kennisproject NL Zwemveilig. Met deze nieuwe kennis kunnen we nog betere maatregelen nemen om veilig te genieten bij en in het water. Om het aantal verdrinkingen te beperken, gaan we samenwerken met alle betrokkenen. Dus met de partners in de zwembranche en met overheden. En laten we dan niet vergeten dat ieder mens kan helpen, en wij kunnen hen daar meer bewust van maken.”

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid bevat drie inhoudelijke pijlers waaronder meerdere thema’s zijn uitgewerkt:

  1. Leren en blijven zwemmen: meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (niveau van Nationaal Zwemdiploma C), stimuleren dat kinderen na de zwemlessen regelmatig blijven zwemmen, goede informatievoorziening naar ouders, scholen activeren en vergroten zwemvaardigheid van kinderen uit arme gezinnen.
  2. Omgevingen veiliger maken: vergroten veiligheid bij plekken met (zwem)water (met name bij open water), ondersteunen van lifeguards.
  3. Meer risicobewustzijn: voorlichting over risico’s bij specifieke omstandigheden en het juist inschatten van de eigen zwemvaardigheid (met nadruk op groepen mensen met verhoogd risico op verdrinking).

Aan elk thema zijn organisaties gekoppeld die dat thema samen kunnen oppakken. Zo neemt de Nationale Raad Zwemveiligheid het voortouw bij het thema ‘kwaliteit van het zwemonderwijs’, de KNZB bij ‘blijven zwemmen’ en Reddingsbrigade Nederland bij ‘open water’. De partijen in de zwembranche nemen hiermee het initiatief om de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger plan te krijgen. Maandag 2 december 2019 vindt een wetgevingsoverleg plaats in de Tweede Kamer waar het plan op de agenda staat. De partijen hopen begin 2020, met ondersteuning van de overheid, te starten met de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid.

Link: https://www.nlzwemveilig.nl/kennisbank-zwemonderwijs/kennisbank/25059/nationaal-plan-zwemveiligheid-2020-2024
Trefwoorden: zwemveilig, zwemvaardig, waterveilig, nationaal plan

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

04/08/20
Druktemonitor voor stad en regio Utrecht van start
Inwoners en bezoekers die er in de provincie Utrecht veilig op uit willen, kunnen vanaf vandaag tere...
27/07/20
Exclusief voor leden
Achterhoek heeft nieuwe vrijetijdsagenda
Acht Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie te continueren en hierdoor het toeristisch product van de Achterhoek verder te versterken. Wat gaan ze in de Achterhoek allemaal doen?
21/07/20
Aanjaagprogramma voor de vrijetijdssector Zeeland van start
Economische Impuls Zeeland gaat vanaf vandaag in opdracht van Provincie Zeeland van start met een aanjaagprogramma voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma is voor ondernemers in de vrijetijdssector en helpt hen op een innovatieve en duurzame manier met de doorontwikkeling van hun bedrijf.
20/07/20
Regiodeal Zuid-Hollandse Delta
In de Zuid-Hollandse Delta hebben het Rijk en zes gemeenten een regiodeal gesloten. Samen stoppen ze 15 miljoen euro in het ontwikkelen van de regio tot een duurzame en innovatieve koploper.
17/07/20
60% vindt duurzaamheid belangrijk daarom extra controle op keurmerken en claims door ACM
Mensen en bedrijven vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken. Keurmerken, claims e...
16/07/20
Exclusief voor leden
27 Utrechtse festivals ontvangen subsidie 2021 - 2024
27 festivals ontvangen in principe een bijdrage voor de periode 2021-2024. Spreiding is een belangrijk punt en de adviescommissie introduceerde een ontwikkelbudget. Het totale subsidiebedrag stijgt met 38% in vergelijking met de vorige periode.
15/07/20
Gelderland en Rijk investeren 25 miljoen in balans toerisme en natuur op de Veluwe
Het Rijk en de provincie Gelderland steken samen 25 miljoen euro in de Regio Deal Veluwe.
14/07/20
Vakbonden vinden dat overheid niet om loonoffer KLM personeel mag vragen
Vakbonden FNV, CNV en VNC willen dat minister Hoekstra van Financiën in een gesprek opheldering gee...