Geplaatst op: 18-12-2018
Auteur: Redactie
PleisureWorld NRIT

Nederlandse bevolking groeit vooral door immigratie

Nieuwe prognose van CBS

Nederlandse bevolking groeit vooral door immigratie
Photo by Rob Curran on Unsplash
De bevolking van Nederland zal de komende jaren blijven groeien. In 2030 wonen er naar verwachting meer dan 18 miljoen mensen in Nederland. Nu zijn dat er iets meer dan 17 miljoen. Twee derde van de groei wordt veroorzaakt door migratie. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen van 24 procent begin 2019 naar 27 procent in 2030.


Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. Het aantal 20 tot 65- jarigen blijft stabiel. Wel zijn er minder veertigers en vijftigers en meer dertigers. De groep tot 20 blijft in omvang redelijk stabiel, wel zien we minder tieners en meer kinderen tot zeven jaar. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.


De bevolkingsprognose beschrijft het CBS de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting als basis dienen. De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kunnen migratie, levenduur en geboortes zich anders dan verwacht ontwikkelen. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners.Bijna een kwart 65 jaar of ouder

In 2030 zullen er naar verwachting 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland wonen, 920 duizend meer dan nu (begin 2019, voorlopig cijfer). Deze groep zal dan 23 procent van de bevolking vormen, nu is dat 19 procent. Vooral het aantal 80-plussers zal toenemen, van 0,8 miljoen nu tot 1,2 miljoen in 2030. De stijging van het aantal ouderen is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf, als van de toegenomen levensduur, die volgens de prognose verder zal stijgen.


Meer ouderen dan jongeren

In 2030 zal het aantal 0- tot 20-jarigen met 3,8 miljoen inwoners vrijwel niet veranderd zijn. Wel zullen er dan minder tieners en meer kinderen tot zeven jaar zijn. De laatste jaren zijn er relatief weinig baby’s geboren, voor de komende jaren wordt een stijging van het geboortecijfer verwacht. Momenteel wonen er bijna een half miljoen meer 20-minners dan 65-plussers in Nederland. Door de toename van het aantal ouderen zal de verhouding in 2030 andersom zijn, en overtreft het aantal 65-plussers dan het aantal jongeren met bijna een half miljoen.


Minder 20- tot 65-jarigen

Het aantal 20- tot 65-jarigen zal afnemen van 10,1 miljoen nu naar 10 miljoen in 2030. Het aandeel in de bevolking daalt van 59 procent naar 56 procent. De samenstelling van deze groep zal gaan veranderen: er zullen minder veertigers en vijftigers zijn, en meer dertigers. De toename in deze jongere leeftijdsgroep betreft vooral in Nederland geboren personen. Het zijn de kinderen van migranten en kleinkinderen van de babyboomgeneratie. De toename in deze leeftijden zorgt er mede voor dat het aantal geboorten in de toekomst zal stijgen.


Twee derde bevolkingsgroei door migratie

In 2030 zullen er naar verwachting 745 duizend extra mensen zijn. Twee derde van de groei komt door migranten (meer mensen immigreren dan emigreren), een derde doordat meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden). Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen van 24 procent begin 2019 naar 27 procent in 2030. Dit zijn zowel in het buitenland geboren mensen als hun in Nederland geboren kinderen.


De verwachting is dat er tot 2030 jaarlijks gemiddeld 230 duizend immigranten komen en 187 duizend emigranten Nederland verlaten. Dat zijn voor een groot deel voormalige immigranten die weer vertrekken. Het migratiesaldo zou dan uitkomen op gemiddeld 43 duizend per jaar, 5 duizend minder dan in de periode 2010–2018.


Het aantal geboorten zal volgens de prognose tussen 2019 en 2030 gaan toenemen tot gemiddeld 187 duizend per jaar. Door de verouderde bevolking zal ook de sterfte toenemen, tot gemiddeld 162 duizend in deze periode. Door de veranderingen in deze stromen zal de bevolking de komende tien jaar minder sterk groeien.

Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-18-miljoen-inwoners-in-2029
Topics:Onderzoek
Trefwoorden: onderzoek, bevolking, prognoses, bevolkingsprognoses, vergrijzing,

||| Blogs |||

18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...
11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/03/19
Exclusief voor leden
Natuureiland in IJsselmeer door bouw windturbines
Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met Zuiderzeewind, een con...
22/03/19
Fietsbrug zorgt voor betere verbinding kust en achterland Oegstgeest
Een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat fietsers tussen Katwijk, Valkenburg en Oegst...
22/03/19
Exclusief voor leden
Meer buitenlands bezoek aan Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen
De 71 museaal toegankelijke kastelen en historische buitenplaatsen in Nederland trekken in toenemende mate ook buitenlandse bezoekers.
22/03/19
Verbod in onrustige wijken Rotterdam op vuurwerk
Vanaf 2019 wordt het afsteken van vuurwerk verboden in gebieden waar afgelopen jaren grootschalige openbare orde incidenten en ongeregeldheden hebben plaatsgevonden.
22/03/19
Inkomen Nederlanders nauwelijks gestegen
Het inkomen van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat is slecht nieuws voor onze branche.
22/03/19
Pannenkoekenrestaurants vooral populair in natuur- en toeristengebieden
Het aantal pannenkoekenrestaurants is de afgelopen tien jaar in Nederland gegroeid. Pannenkoekenrestaurants zijn sterk vertegenwoordigd in natuur- en toeristengebieden.
22/03/19
Derde, herziene editie van Leisure! komt eraan
Dit voorjaar verschijnt de derde editie van het boek Leisure! Inleiding in de vrije tijd, het Nederl...
22/03/19
Wat moet je doen met de Informatieplicht Energiebesparing?
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken moeten voor 1 juli van dit jaar in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk