Geplaatst op: 18-12-2018
Auteur: Redactie
PleisureWorld NRIT

Nederlandse bevolking groeit vooral door immigratie

Nieuwe prognose van CBS

Nederlandse bevolking groeit vooral door immigratie
Photo by Rob Curran on Unsplash
De bevolking van Nederland zal de komende jaren blijven groeien. In 2030 wonen er naar verwachting meer dan 18 miljoen mensen in Nederland. Nu zijn dat er iets meer dan 17 miljoen. Twee derde van de groei wordt veroorzaakt door migratie. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen van 24 procent begin 2019 naar 27 procent in 2030.


Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. Het aantal 20 tot 65- jarigen blijft stabiel. Wel zijn er minder veertigers en vijftigers en meer dertigers. De groep tot 20 blijft in omvang redelijk stabiel, wel zien we minder tieners en meer kinderen tot zeven jaar. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.


De bevolkingsprognose beschrijft het CBS de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting als basis dienen. De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kunnen migratie, levenduur en geboortes zich anders dan verwacht ontwikkelen. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners.Bijna een kwart 65 jaar of ouder

In 2030 zullen er naar verwachting 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland wonen, 920 duizend meer dan nu (begin 2019, voorlopig cijfer). Deze groep zal dan 23 procent van de bevolking vormen, nu is dat 19 procent. Vooral het aantal 80-plussers zal toenemen, van 0,8 miljoen nu tot 1,2 miljoen in 2030. De stijging van het aantal ouderen is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf, als van de toegenomen levensduur, die volgens de prognose verder zal stijgen.


Meer ouderen dan jongeren

In 2030 zal het aantal 0- tot 20-jarigen met 3,8 miljoen inwoners vrijwel niet veranderd zijn. Wel zullen er dan minder tieners en meer kinderen tot zeven jaar zijn. De laatste jaren zijn er relatief weinig baby’s geboren, voor de komende jaren wordt een stijging van het geboortecijfer verwacht. Momenteel wonen er bijna een half miljoen meer 20-minners dan 65-plussers in Nederland. Door de toename van het aantal ouderen zal de verhouding in 2030 andersom zijn, en overtreft het aantal 65-plussers dan het aantal jongeren met bijna een half miljoen.


Minder 20- tot 65-jarigen

Het aantal 20- tot 65-jarigen zal afnemen van 10,1 miljoen nu naar 10 miljoen in 2030. Het aandeel in de bevolking daalt van 59 procent naar 56 procent. De samenstelling van deze groep zal gaan veranderen: er zullen minder veertigers en vijftigers zijn, en meer dertigers. De toename in deze jongere leeftijdsgroep betreft vooral in Nederland geboren personen. Het zijn de kinderen van migranten en kleinkinderen van de babyboomgeneratie. De toename in deze leeftijden zorgt er mede voor dat het aantal geboorten in de toekomst zal stijgen.


Twee derde bevolkingsgroei door migratie

In 2030 zullen er naar verwachting 745 duizend extra mensen zijn. Twee derde van de groei komt door migranten (meer mensen immigreren dan emigreren), een derde doordat meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden). Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen van 24 procent begin 2019 naar 27 procent in 2030. Dit zijn zowel in het buitenland geboren mensen als hun in Nederland geboren kinderen.


De verwachting is dat er tot 2030 jaarlijks gemiddeld 230 duizend immigranten komen en 187 duizend emigranten Nederland verlaten. Dat zijn voor een groot deel voormalige immigranten die weer vertrekken. Het migratiesaldo zou dan uitkomen op gemiddeld 43 duizend per jaar, 5 duizend minder dan in de periode 2010–2018.


Het aantal geboorten zal volgens de prognose tussen 2019 en 2030 gaan toenemen tot gemiddeld 187 duizend per jaar. Door de verouderde bevolking zal ook de sterfte toenemen, tot gemiddeld 162 duizend in deze periode. Door de veranderingen in deze stromen zal de bevolking de komende tien jaar minder sterk groeien.

Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-18-miljoen-inwoners-in-2029
Topics:Onderzoek
Trefwoorden: onderzoek, bevolking, prognoses, bevolkingsprognoses, vergrijzing,
Vacature


||| Blogs |||

12/06/19
Slapen in een gevangenis over de grens!
Slapen in een gevangenis over de grens!
12/06/19 · Horeca · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag deel 2 van mijn vijfdaags avontuur bij onze Oosterburen. We laten ons vermaken en slapen bij het Road Stop Motel in Dortmund.
11/06/19
Ik google, jij googlet en wij googlen
Ik google, jij googlet en wij googlen
11/06/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Afgelopen week bracht ik een bezoek aan Google in Amsterdam. Ik was altijd al nieuwsgierig naar de m...
28/05/19
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
28/05/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Horeca · Toerisme · Vakanties · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag start ik met een vijfdaags avontuur voor de ultieme short stay-bestemming bij onze Oosterburen in Noordrijn-Westfalen, een economisch zeer sterke regio met veel inwoners en unieke toeristische hot spots!
08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/06/19
RECRON benoemt vier leden van verdienste
Op de Algemene Ledenvergadering zijn vier RECRON-leden benoemd tot Lid van Verdienste. Toon Wijenborg, Jan Hagedoorn, Pim Meijkamp en Edwin Bomers kregen van RECRON-voorzitter Cees Slager het gouden speltje opgeprikt.
16/06/19
Ondernemers beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms
Ondernemers in de EU hebben voortaan meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores.
16/06/19
Flevoland anderhalf uur centraal in Duits reisprogramma
Zondagavond 16 juni om 20.15 uur zendt de Duitse tv-zender WDR het reisprogramma ‘Wunderschön’ uit waarin Flevoland centraal staat. ‘Wunderschön’ is het best bekeken reisprogramma op de Duitse televisie.
14/06/19
Eerste caravan met energielabel
Als eerste caravan ooit heeft het model Shelter van Kip een energielabel gekregen.
14/06/19
Nieuwe sluis Kornwerderzand enorme opsteker voor superjachtbouw
De superjachtbouw in Noord-Nederland krijgt een enorme impuls nu de financiering voor de nieuwe sluis bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk rond is.
12/06/19
Waterspel & de attractiewaarde van De Krim
Hoe kun je als sport- en recreatiebedrijf aantrekkelijk en relevant blijven voor bezoekers en proactief, jaarrond, bezoekersaantallen te beïnvloeden.
12/06/19
TUI zet Escape Room in voor laatboekers
Om laatboekers te helpen bij hun vakantiekeuze heeft TUI een pop-up Escape Room gemaakt die de in juni op tour door Nederland gaat.
11/06/19
Directie Eijsink verwelkomt CTO Hans Gringhuis
Het voorheen driekoppige directieteam van automatiseringsspecialist Eijsink is vanaf vandaag uitgebr...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk