Geplaatst op: 30-06-2017
Auteur: Ko Koens
CELTH
Publicatie: Recreatie & Toerisme juni 2017

Academische wereld en praktijk verbonden in jaarcongres European Cities Marketing

Noodzaak voor duurzame stedelijke toerismeontwikkeling

Academische wereld en praktijk verbonden in jaarcongres European Cities Marketing

Ieder jaar organiseert ‘European Cities Marketing’ (ECM), een bijna 30 jaar bestaand netwerk van grote stedendestinaties, tijdens hun jaarvergadering een conferentie. Hier komen Europese steden samen om kennis te delen over de trends en ontwikkelingen binnen toerisme en wordt gekeken hoe bestemmingen hiermee om kunnen gaan. Dubrovnik was de locatie van de conferentie die dit jaar van 31 mei tot en met 2 juni gehouden werd.


Het thema dit jaar was "DistUrbance in Urban Tourism” plaats. De steeds sneller gaande ontwikkelingen in de reisindustrie kunnen een bedreig vormen voor bestemmingen in de toekomst, maar tegelijkertijd bieden ze ook enorme kansen. Om te kunnen anticiperen op deze kansen is het nodig om zoveel mogelijk kennis samen te brengen. Mede om deze reden nam CELTH het initiatief om met European Tourism Futures Institute en MODUL Privat University gezamenlijk een zogenaamd ‘Academic Track’ te organiseren. Door deze samenwerking kon kennis uit de academische wereld en de industrie worden gedeeld met de kennis van bestemmingen. Academici werden uitgenodigd in het hoofdprogramma en konden hun kennis ook delen voor een kleiner publiek in zogenaamde ‘Academic Conversations’ sessies.


Verstoring van de markt

Meer dan 20 vooraanstaande academici gaven acte de presence. Onder anderen Dianne Dredge van Aalborg Universeit, Jürgen Schmude van de Ludwig-Maximilians University in München, Albert Postma van Stenden/ETFI en Paulo Russo van de Rovira Universiteit in Tarragona presenteerden resultaten van hun onderzoek. John Kester van UNWTO was op verzoek van CELTH gekomen om zijn kennis te delen van over huidige en toekomstige verstoringen op basis van hun jarenlange monitoring en ervaring in vele destinaties. In samenwerking met de European Tour Operators Association (ETOA) had CELTH tevens Viljam Kvelic , CEO van een grote touroperator in Slovenië uitgenodigd om het perspectief van touroperators op verstoringen in de markt te geven.


New Normal Manifesto

De tijd dat DMO’s succes uitsluitend relateerden aan groei, lijkt voorgoed voorbij. Dit kwam al naar voren in de eerste presentatie waarin Peter Rømme Hansen en Manolis Psorros (CEO Toposophy ) het ‘New Normal Manifesto’ van ECM presenteerden , waarin opgeroepen wordt tot een nieuwe rol van DMO’s in het vinden van nieuwe waarden in steden in relatie tot bezoekersstromen in een sterk veranderde markt. In plaats van een nadruk op economische groeifactoren, werd in meerdere presentaties op het behouden van het sociale welzijn in steden, met name ook voor de bewoners, en een duurzame stedelijke toerismeontwikkeling.


Sociaal welzijn in steden met name ook voor de bewoners

Dit betekent overigens niet dat groei voorbij is. Fabrice Valentin van Airbus blies de zaal omver met zijn dynamische presentatie met gerichte voorspellingen over de grote groei van het internationale toerisme, mede door de opkomst van long-haul low cost carriers en de opkomst van nieuwe groepen toeristen. Fazal Bahadeen van CrescentRating scheen zijn licht over een van deze nieuwe groepen - de Halal reizigers. Deze groei van deze markt is zeer groot. In 2000 waren er nog maar 25 miljoen Halal toeristen, terwijl dit in er in 2016 al 121 miljoen waren, waarvan de gemiddelde leeftijd bovendien een stuk lager ligt dan vergelijkende groepen.


Big data stuurt festival

Om een duurzame groei te bereiken kan technologie en big data mogelijk helpen. Per Ostergaard Jacobsen besprak het gebruik van Big Data bij Roskilde Festival – een tijdelijke stad van 120.000 inwoners. Door het gebruik van big data konden zij vraag en aanbod beter sturen en het festival beter schoon houden. Door GPS informatie en sociale media te combineren, wordt een goed inzicht verkregen in de activiteiten van mensen. Dit kan helpen bij het voorkomen van sociale problemen door toerisme. Echter, hij gaf de uitdrukkelijke waarschuwing dat je de gegevens uit big data goed moet gebruiken. Uit zichzelf doen ze namelijk niets. Dit sloot aan bij de presentatie van Jessika Weber (NHTV) , die besprak hoe binnen het internationale CELTH project ‘Smart City Hospitality’ serious gaming wordt gebruikt om abstracte data bruikbaar te maken om verschillen belanghebbenden bij stedelijk toerisme bij elkaar te brengen.


Data brengt verschillen belanghebbenden bij elkaar

Uiteraard kwamen ook de deeleconomie aan bod en de grote internationale boekingplatforms aan bod. Joanna Bunker vertelde over AirBnB Trips, waarmee bewoners niet alleen hun huis aan bieden, maar ook zelf informatie over activiteiten kunnen delen, of zelfs als gids kunnen dienen voor toeristen. Gaat de organisatie hiermee de markt voor lokale tour operators en gidsen net zo opschudden als de accommodatiemarkt?


Professor Dianne Dredge gaf een breder overzicht van de deeleconomie. Hoewel de grote commerciële platforms vaak de meeste aandacht krijgen, is het mogelijk ook nuttig om te focussen op lokale, non-commerciële initiatieven die net even iets minder makkelijk te vinden zijn, maar veel gebruikt worden door studenten en anderen die langer in een destinatie verblijven. Ook wees zij op het bestaan van zogenaamde ‘eco-tribes’ - mensen die virtueel een gezamenlijke interesse delen, op basis hiervan hun bestemming kiezen en vaak bij elkaar verblijven. Deze vormen van de deeleconomie lenen zich sterk voor een versterkte integratie tussen toerist en bewoner en kunnen en kunnen zo mogelijk problemen met te hoge bezoekersdruk voorkomen.


Een ander thema, wat helaas alleen maar actueler wordt, was dat van terrorisme en veiligheid. Zowel Professor Jürgen Schmude als Peter Singleton (Stenden University) gaven krachtige presentaties over dit onderwerp en hoe hier mee om te gaan als destinaties. Geopolitieke ontwikkelingen en veiligheidspercepties hebben een grote invloed op de aantrekkelijkheid van bestemmingen, maar zijn zeer moeilijk te voorspellen. Dit is een uitgelezen plek waar onderzoekers van verschillende achtergronden samen zouden kunnen werken om te komen tot oplossingen van deze zeer moeilijke problematiek.


Bundeling perspectieven leidden tot interessante discussies

Volgens vele deelnemers kan worden gezegd dat het inbrengen van academici in de jaarlijkse conferentie van European Cities Marketing zeker een succes was. Het slaan van bruggen tussen deze werelden is zeker niet altijd gemakkelijk en vereist begrip tussen beide werelden, maar kan wel leiden wel tot nieuwe inzichten en oplossingen. Met name de academische sessies van het hoofdprogramma werden goed bezocht en met name de vragen aan het einde van de presentaties, waar de verschillende perspectieven samen kwamen, leidden tot zeer interessante discussies.

Ook tijdens het avondprogramma, traditioneel een sterk punt van de jaarlijkse ECM conferenties, werd uitgebreid genetwerkt en ontstonden nieuwe connecties tussen mensen uit de praktijk en academici.


Trefwoorden: stedelijk toerisme, duurzaam toerisme

||| Blogs |||

30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

09/07/20
Talkshow naar wijnlounge van Fletcher
Vanaf zondag 19 juli 2020 is de nieuwe zakelijke talkshow Ondernemerslounge te zien op RTL7 en dat g...
09/07/20
ING: Omzet in horeca -30% tot -40% in 2020
ING verwacht dat de omzet in de Nederlandse horeca vanwege de coronacrisis in 2020 met 30 tot 40% zal krimpen. Een combinatie van van beperkende maatregelen, veranderde consumentenvoorkeuren en een krimpende economie zorgt er voor dat de horecaomzet in de rest van 2020 en 2021 nog niet volledig zal kunnen herstellen.
08/07/20
Exclusief voor leden
Toenemend vertrouwen maar ook veel onzekerheid in branche
Het vertrouwen van ondernemers in de vrijetijdsbranche is in een maand tijd omhoog geschoten. Maar de onzekerheid in de branche is nog groot. Hoe pakt dat voor de verschillende deelbranches uit?
08/07/20
Eerste vakbeurs in MECC over anderhalvemeter inrichting
De Anderhalve meter Expo is de beurs over oplossingen voor uitdagingen uit de anderhalvemeter maatschappij.
08/07/20
Bedrijfssucces zorgt voor snel bereik mijlpaal 1 miljoen geplante bomen
Website Natuurhuisje.nl startte in 2018 met de missie om één miljoen bomen te planten in ontwikkelingslanden. Die mijlpaal is bereikt. Het bedrijf wil nu meer doen voor de natuur in eigen land.
08/07/20
Prijzen in de branche lopen op, niet zo sterk als vorig jaar
De prijzen voor consumentengoederen en -diensten lopen langzaam weer op. Ook in onze branche lopen de prijzen weer op.
08/07/20
Rijksmuseum biedt volledig programma zomer
Vanaf 11 juli zijn er weer dagelijks programma's te volgen bij Rijksmuseum in Amsterdam, uiteraard met inachtneming van de laatste richtlijnen van het RIVM.
07/07/20
75% meer pakketreizen verkocht in vergelijking met een week eerder
Er is een stijging te zien van 75% op boekingen van pakketreizen vergeleken met afgelopen week, dat ...