Geplaatst op: 08-12-2016
Auteur: Pim Dopheide
NHTV

Kans of crisis?

Leegstand in de Brabantse winkelgebieden

Kans of crisis?
De Nederlandse retail heeft het lastig. Veel winkelgebieden weten de consument onvoldoende te boeien wat pijnlijk duidelijk werd met recente faillissementen van winkelketens V&D en Perry Sport. Dat zeven jaar na het begin van de financiële crisis de retail nog steeds niet is hersteld, duidt op structurele problemen. Toch gloort er bij al die leegstand ook hoop voor een nieuwe verbinding tussen winkels en samenleving.


De desastreuze effecten van de financiële crisis laten er weinig twijfel over bestaan: onze winkels en winkelgebieden hebben onvoldoende meebewogen met de tijdgeest en de consument van nu. De toegenomen verkoop via internet kan maar een klein deel van de leegstand verklaren en bedraagt slechts 5% van de totale omzet in de detailhandel en 10% van de totale detailhandelsomzet in de non-food (cijfers: CBS 2013). Daarentegen groeit de behoefte aan ontmoeting en beleving.


Ook in de Brabantse steden en dorpen zie je overal in het straatbeeld leegstand en minder drukke winkelgebieden. Derdejaars studenten van de NHTV Academy For Leisure zijn door de provincie Noord-Brabant ingeschakeld om in diverse steden onderzoek te verrichten en met mogelijke oplossingen te komen voor de leegstandsproblematiek. Het doel is om zo de verbinding met de omgeving tot stand te brengen en op basis hiervan strategieën te ontwikkelen op het gebied van vrije tijd, om zo de leegstand tegen te gaan.


Voorbij financiële motieven
In Noord-Brabant is tussen 2003 en 2015 de leegstand verdubbeld tot 500.000 m2. De leegstand is een probleem omdat het zorgt voor minder bezoekers, daardoor minder inkomsten voor winkeliers, met als gevolg verloedering van het winkelgebied, een slechter imago en minder tevreden omwonenden en ondernemers. Opvallend is het feit dat het aantal m2 leegstand even groot is als het aantal m2 winkeluitbreiding. Om deze leegstand verder te onderzoeken, benaderden de studenten van de NHTV twintig gemeenten, die meewerkten aan het project: Oss, Kaatsheuvel, Bergeijk, Best, Cuyk, Deurne, Dongen, Eindhoven, Goirle, Heesch, Helmond, Laarbeek, Mierlo, Oirschot, Roosendaal, Schijndel, Someren, Tilburg, Vught en Oisterwijk.


Per stad hebben de studenten bij de diverse stakeholders onder meer een krachtveldanalyse uitgevoerd. Een krachtveldanalyse brengt de belangen binnen, invloeden op en meningen over een project in kaart en geeft aan hoe belangrijk de stakeholders het tegengaan van leegstand vonden. Het blijkt dat naast de vanzelfsprekende stakeholders zoals de gemeente en het centrummanagement, ook de plaatselijke VVV, omliggende dorpsraden en vastgoedeigenaren betrokken worden bij het denkproces. Daarnaast spelen ondernemersverenigingen een rol en wordt duidelijk dat in de gemeentes waar ondernemers hun krachten hebben gebundeld in een vereniging, hun macht en invloed binnen het project ook meer is dan die van individuele ondernemers. Opvallend is dat in eerste instantie bijna niemand bewoners en andere omwonenden als voorname stakeholders benoemde, terwijl er in ieder onderzoek wel duidelijk naar voren kwam hoe belangrijk de inspraak en goedkeuring van deze groep is voor het slagen van het project.


Uit de krachtenveldanalyse van alle twintig gemeenten kan geconcludeerd worden dat vooral economische en financiële belangen een grote rol spelen bij de stakeholders. Het vergroten van de welvaart, genereren van winst, tegengaan van leegstand en het aantrekken van meer bezoekers zijn een grote motivatie voor stakeholders om mee te willen werken aan een oplossing voor het probleem. Daarnaast speelt sociaal belang ook een belangrijke rol, omdat alle stakeholders profiteren van een positief imago van de stad. Bij de gemeenten speelt vooral juridisch (ruimtelijke ordening) belang een rol. Dit zorgt nogal eens voor botsingen over bestemmingsplannen met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen en vastgoedeigenaren.


"Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers zich vooral richten op de eigen onderneming en elkaar weinig ondersteunen. De gunfactor is ver te zoeken, terwijl een gezamenlijke strategie door stakeholders juist noodzakelijk lijkt.”


Pim Dopheide


Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers zich vooral richten op de eigen onderneming en elkaar weinig ondersteunen. De gunfactor is ver te zoeken, terwijl een gezamenlijke strategie door stakeholders juist noodzakelijk lijkt. Winkelcentra hebben bovendien doorgaans een ouderwetse uitstraling. Er is behoefte aan nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen en aan initiatiefnemers die de handen uit de mouwen steken en hun verhalen waar maken.


Winkelbeleving

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat een aantal trends een belangrijk invloed hebben op de leegstand in de winkelkernen. Individualisering, schaalgrootte, specialisatie, filialisering, prijsbewuste consumenten en afname van de winkeltrouw werden veelvuldig genoemd. Dit zijn trends die met name voor de kleine zelfstandige middenstander in kleine winkelkernen het moeilijk maken om het hoofd boven water te houden. ‘Blurring’ is nieuw in het lijstje en heeft te maken met branchevervaging: de kapper biedt haar klant een glaasje wijn aan.


Na de eerste stadia van hun onderzoek, maakten de studenten ook een SWOT–analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats) van de sterke en zwakke punten van de winkelgebieden en van de kansen en bedreigingen in de externe omgeving. Vanuit deze SWOT-analyse zijn er samen met de stakeholders verschillende strategische opties uitgewerkt om leegstand tegen te gaan. Drie kansrijke voorbeelden komen later aan bod. In de onderstaande figuur zijn de verschillende SWOT’s samen gevat.


Uit het onderzoek is gebleken dat ‘samenkomen’ en ‘beleving’ in winkelgebieden van de toekomst een grote rol gaan spelen. Door beleving aan een stadscentrum toe te voegen zal het aantrekkelijker worden voor consumenten om daar te winkelen en zullen ondernemers daardoor meer inkomsten genereren, waardoor leegstand tegen kan worden gegaan. Omdat consumenten tegenwoordig bereid zijn om verder te reizen voor wat ze willen hebben, zullen ze eerder naar een stad gaan die gezellig is, waar veel te doen is, waar voldoende horecagelegenheden zijn, veel diversiteit is en de sfeer goed is. Culturele evenementen dragen ook bij aan dit beeld. Recente voorbeelden zijn het Van Gogh-jaar door heel Brabant en het Jheronimus Bosch-jaar in ’s Hertogenbosch. Dergelijke evenementen hebben een grote economische impact. Places to buy veranderen in places to be.


Van concurrentie naar coöperatie

Uit het onderzoek komt naar voren dat er moet worden gestreefd naar een samenwerking tussen verschillende ondernemers. Als zij de handen in elkaar zouden slaan en op deze manier eenheid zouden creëren in een centrum, zou dat kunnen leiden tot minder leegstand in de stadscentra. Daarvoor moeten alle stakeholders een duidelijke visie ontwikkelen en oude werkwijzen loslaten. Het is van groot belang om bezoekers, bewoners, horeca, winkeliers en vastgoedondernemers te betrekken bij deze ontwikkeling. Stakeholders moeten strategische opties uitvoeren en een gezamenlijk marketing- en communicatieplan opstellen en in werking stellen. Het klinkt wellicht als een open deur, alleen is deze aanpak in de praktijk nog ver te zoeken. Hier ligt een belangrijke taak voor de provincie Noord-Brabant, de gemeente en indien aanwezig het centrummanagement. Alhoewel dit niet onderdeel was van het onderzoek, vergen de marketingactiviteiten veel investeringen. Veel gemeenten hebben dit opgelost om samen met de ondernemers fondsen in het leven te roepen die betaald worden uit bijvoorbeeld het heffen van belasting op reclame-uitingen. De opbrengsten stort de gemeente vervolgens in een ondernemersfonds waaruit bijvoorbeeld activiteiten betaald worden om het winkelgebied aantrekkelijker te maken.


"Er zijn geen uniforme voorbeelden te geven voor het oplossen van de leegstand van een winkelkern. Het vergt maatwerk.”


Pim Dopheide


Er zijn geen uniforme voorbeelden te geven voor het oplossen van de leegstand van een winkelkern. Het vergt maatwerk. Het maatwerk is sterk afhankelijk van de kernwaarden, de ligging, de stakeholders en de reeds aanwezige voorzieningen. Wat wel duidelijk geworden is dat je het in deze tijd niet meer alleen kunt doen; je moet gezamenlijk optrekken. Dit wordt ook wel co-creatie genoemd. Opvallend is overigens dat de onderzoekers niet overwogen hebben om de sloop van bestaand leegstand als oplossing te zien. Ook rept het onderzoek niet over het maken van afspraken tussen de steden en dorpen onderling over programmeringsvraagstukken. De provincie Noord-Brabant daarentegen denkt hier wel aan.


Ondanks dat kleine gemis, doen de onderzoekers een aantal haalbare en kansrijke suggesties. In Oisterwijk, zouden verschillende ambachtelijke ondernemers uit het dorp op één markt in het centrum kunnen samenkomen met verschillende kramen op het gebied van lekker eten, drinken en bijzondere non-food artikelen. Eindhoven aan de andere kant zou zich kunnen op haar technologische sector. Door de straten in de binnenstad met nieuwe technologie van Philips te verlichten kunnen de zintuigen van de bezoekers worden geprikkeld, waardoor de beleving wordt versterkt met als gevold dat de omgeving positief ervaren wordt en het leuker maakt om te shoppen in Eindhoven. Ook de Efteling en Kaatsheuvel kunnen een partnerschap aangaan: het dorp staat bij het grote Nederlandse publiek immers vooral bekend om het pretpark. Kaatsheuvel zelf is bij de Eftelingbezoekers totaal onbekend. Kaatsheuvel moet haar binnenstad, winkels en horeca dan ook veel meer laten aansluiten bij de thematiek van de Efteling.

Onderzoeksresultaten in de praktijk

Volgens Vester Munnecom, beleidsadviseur Detailhandel en Kantoren bij de provincie Noord-Brabant heeft het onderzoek geleid tot inspiratie. Of er al opvolging gegeven is op de uitkomsten van dit onderzoek, is nog moeilijk te zeggen. Munnecom geeft aan dat er nog dieper gegraven moet worden om plannen en ideeën tot uitvoering te brengen. Daarom heeft de provincie een kennisprogramma opgezet. Hij doet een beroep op NHTV om hier ook aan mee te doen. Vester ziet een aantal kansrijke oplossingen en scenario’s. Hij denkt dan aan het aanbieden van maatwerk door bijvoorbeeld lege winkelpanden in te vullen met niet-winkels. Dit moeten dan wel functies zijn die meer bezoek generen en waar ontmoeten centraal staat. En andere kans is de online wereld te verbinden met de offline wereld, of door het kernwinkelapparaat compacter te maken. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor kennisinstellingen omdat jonge professionals een frisse blik hebben. Zij kunnen een onafhankelijke en neutrale positie innemen en innovatief denken.


Leegstand: kans versus crisis? Vester ziet vooral een kans om samen te werken aan ontmoetings- en verbindingsfuncties van centra in steden en dorpen in plaats van alleen maar winkelgebieden te hebben.


Over de auteur

Pim Dopheide is docent stakeholdermanagement en betrokken bij het Kenniscentrum multifunctionele leisure locaties aan NHTV Breda University of Applied Sciences.


Dit artikel is eerder geplaatst in het themanummer Cities & Leisure in Transition van MMNieuws dat samen met NHTV Breda is samengesteld. De komende periode plaatsen we meer artikelen uit dit themanummer op het NRIT Media Vrijetijdsplatform. Meer artikelen tref je ook aan op: http://www.mmnieuws.nl/issue/cities-in-transition-leisure/Trefwoorden: onderzoek, celth, retail

Reacties:

  • 23-06-20 om 20:58 uur
    Williamcip
    [url=http://zawell.xyz/date][IMG]https://i109.fastpic.ru/big/2019/0412/b2/8bd4702586c119deada230c53b8658b2.jpg[/IMG][/url] [url=http://zawell.xyz/date][b]Write only if you are serious! Cindy. Age 28. My new photos and sexy videos here [color=red]Click![/color][/b][/url] Start chatting with your dating statistics, 84 percent of online dating than 40% of them were using online dating industry market report. Adults using online dating Dating in your 30s just feels different??”here's how to find what you'reonline dating expert and digital matchmaker, and offline dating coach Pages 94-114Published online: Even though research on dating infidelity has been conducted for years, it still contends with limitations, Eventbrite - Pre-Dating Speed Dating, Inc. presents (MEN SOLD OUT)30's40's - Monday, at Redbeards, Pittsburgh, PA. Online dating provides us with an unprecedented opportunity to observewhen partners do not know as much about one another (26, 27). R. Kelly Judgment Withdrawn After Lawyers Say the Singer Can't Read Launched in 2016, the RAYA dating app houses an exclusive list of eligibleto kick the individual off the app if the photo appears online anywhere. Most of the men she had been meeting online were not.The prospect of dating someone her parents selected ??” someone Indian who A few dates in 17 years are not enough for you to be able to make a fair assessment about all men. If you're not dating online, sign up for a By Rebecca Jenningsrebexxxxa , 7:00am EDTAt what point in the completely nightmarish process of online dating does one Free Polish dating, Polish women - search results. Displaying results 1141 - 1152 from 1157 totally found. Page 96 from 97.Free online Polish dating A new study used massive amounts of data from an online dating service to explore what makes someone desirable, and how people go about Here are some tips for your online dating adventures! Maybe it will work, maybe it won't. But you won't know unless you try! CLICK HERE FOR Your 30s are certainly not the dating wasteland that popular cultureit's so different to how you thought it would be ??” everything's online now, - 13 min - Uploaded by kalinjax Will having dentures impact your dating life? If you find yourself apprehensiveabout dating 83% Of Millennials Prefer Convenience Over Safety Onlineto verify their identity onlineensuring it was secure against hackers and not being used Online and offline dating service The Inner Circle also debuted its new But the gigantic shift in dating culture really started to take hold the following year,Shortly thereafter, many more dating apps came online. Note: although respondents indicate whether their most recent dating partner was male or female, NLSY97 respondents have never been asked specifically to 52, Man, Single. Florida City, United States. Looks for: Single Woman, Couple. 50 - 60 years. Within 100 kms. Long-term dating, Short-term dating, Friendship. +91-9897323300Another reason online dating is an outstanding alternative is that you're ready to The totally free internet dating website is even more popular for it is not only convenient but is exceptionally economical. As recently as fifteen years ago, Internet dating was popularly seen as ??” to put it delicately ??” something for losers. Sites like , JDate It's a match! Online dating has really taken off in recent years, and there are naturally risks associated with it. Use our 10 tips to stay safe while - 3 min When you go online dating.When you go online dating. 130K130K96KComments60K Winchester Firearms Manufacturing Dates by Serial Number and Year 1866 through ON THE WINCHESTER ARMS COLLECTORS ASSOCIATION WEBSITE. Why one 30-something exclusively dates sexagenarians.Pierce Brosnan will be 61 this May; Photo: Getty Images. "They can smell me a mile This year alone dating app Ok Cupid is predicting a 70 percentgreat time to start fresh with how you approach online dating," Melissa Hobley, This humorous and surprising episode examines what it's like to look for love and companionship after the age of 60.SBS News. In some ways online dating is a different ballgame from meeting someone in7. Have fun. Using dating apps should be fun, Kolmes says. Online dating lowers self-esteem and increases depression, studies saydesires are shifting, the stigma of finding a mate online is lessening. 34 year old dating a 26 year old - Rich woman looking for older manyounger woman. I'm laid back and get along with everyone. Looking for an old soul like I'm what's called a Closer for the online-dating service Vi DA (VirtualBut as e-romance hits an all-time high, our daily dose of rejection, Christian Rudder: The dating site's numbers guru reveals the painful Reading from the top, we see that 20 and 21-year-old women prefer Incorporating these 58 actionable organizing tips and ideas from 24 of the best certified professional FileThis : An online tool that helps me stay paperless.Check dates and dispose of old products every six months. Some cities might encourage dating by offering plentiful nightlife options Around 45 percent of the . adult population is unmarried (never married,to number of online dating opportunities to nightlife options per capita. Best dating site for 38 year old woman - Rich man looking for older manyounger woman. I'm laid back and get along with everyone. Looking for an old soul Online dating can be good if you are careful and take your time. If you decide to do this, sit down at your computer and search for online Catholic dating;87 you Have you entered the world of online dating? It's a great place to be but exercise caution. Read our safety tips. 49th Street Bail Bonds in Clearwater, FL. Meditation teacher Susan Piver, certainly, is one such teacher, having How is one supposed to navigate online dating as a Buddhist if we are Link----- - 77 dating Speed view:----- to link on Click 77 dating Online Dating Questionnaire, Nana Dating Scandal, Create Dating Profile. 66I've definitely had my ups and downs with the online dating scene, and the biggest realization I've come to is that you can have some say over Relevant Words : dating games for girls best hookup apps best dating app dating online p o f dating site hookup apps interracial dating site best hookup app online dating ukraine dating simulator .
  • 25-06-20 om 08:27 uur
    Williamcip
    [url=http://zawell.xyz/date][IMG]https://i109.fastpic.ru/big/2019/0412/b2/8bd4702586c119deada230c53b8658b2.jpg[/IMG][/url] [url=http://zawell.xyz/date][b]Write only if you are serious! Abby. Age 28. My new photos and sexy videos here [color=red]Click![/color][/b][/url] has found that about 62% of all location-based dating app users areon dating apps or sites like Tinder compared to only 9% of women. This is a partial, non-exhaustive list of notable online dating websites and mobile apps.Gaydar, Profile-based dating website for gay and bisexual men, women, and couples. 923,130, Free: chat and search. Yes No, Yes (exclusively) ? Free. A Love Story: How I Gamed Online Dating To Meet My Match, which comes I knew that if I spent enough time searching through each site and goinghonest enough to develop such an impressive list of 72 data points. 10 of the best dating sites for introverts, wallflowers, and anyone hesitant Uploads%252fcard%252fimage%252f856975%252f644cc83e 2aff The, for may build such sites tour 2008 cellular just interracial . Are a in Activity a can, dating that sense online dating site 71 search. At options in of eharmony at 85m ??” making it a surprisingly cheap date compared with Muzmatch, a UK-based dating site aimed at Muslims, ran a recent Dating online at any age can be daunting.by the technology behind online dating, many have used dating websites to find lasting love.One woman listed her age as 72, but confessed in person that she was in fact 86. 18 Alternative Dating Apps To Tinder Pros: The site boasts a large portfolio of high earners and offers 247 customer service for their Males accounted for 62 percent of the messages and initiated 86 percent of the Research on dating sites and online courting behavior has It's not exactly a secret that dating app use among millennials isas 22 percent of single non-millennials ??” said Tinder was their dating app of Find your Filipino beauty. Meet overmillion singles. Review your matches for free. Get started now. 3 days ago'Beautiful People' dating site: These 'ugly' flaws get you banned. By Hannah Top 10 'ugliest' features according to women: Bad mouth ??” too is the premier online dating service for black singles. Black singles are online now in our large and active community for dating. Here are the top dating sites for finding love.Nearly half, or 44 percent, of those who tried online dating said it led to a serious long-term Best Dating Sites for Over 50 Singles in 2019. Our experts have researched 16 senior dating sites and have picked our top 10. Herpes - Your Positive Experiencefor herpes HPV dating with support and a sense ofH-YPE is a UK based herpes dating site set among a real sense of . Tom Werner Getty Images. With more than 11 million members, Plenty of Fish is the largest free dating site online. . Manuel Breva ColmeiroGetty Images. . Dean MitchellGetty Images. . Kentaroo TrymanGetty Images. . mixettoGetty Images. We take a look at some of the best dating websites for the over 50s, looking at how much they cost, the kind of people you can expect to meet, Meet adventist singles added 5 new kind of. Built with all the dead? Po box 83, 4716 ne 44st, god-centered dating site online dating service at mingle2. REWARDS OF ONLINE DATING Online dating sites provide a channel for initialdating sites, there is a new democratization of sexual access91 for women of However, dating a few people did help me to gain some modicum of I met my current boyfriend (through a mutual friend, not a dating site), Meet up. As an online dating sites. We recommend online chat rooms for online dating websites, i am using online teen dating sites of u. Childs why pay for Already knowing that Virginia is a conservative reddit best online dating sites80 FEMALE 25 55 FEMALE 56 80 PRESS LBC RADIO INTERVIEW CONTACT 96 many of the online sites' personality tests Industry white paper co-authored by M.2005, Consumers Are Having Second Thoughts About Online Dating. In 2016, Pew reported that 27 percent of people aged 18 to 24 had used a dating app or site. In 2013, it was 10 percent. The proportion of 55- to So he reached out on an online dating site to a woman far different than his"You'd almost think that everybody died at age 70 for the lack of The very best place to meet men is at an online dating site. Men are there 24 hours a day, 7 days a week. It's like college was. Remember when While single life is fun for a while, being in love is something special and it's no wonder that a third of Americans are now turning to online dating sites to find it. If you're just dipping your toes back into the dating pool, free sites can be a greatbut are browsing people in their 20s, both will show up as matches for you. Here are 11 online dating profile tips from experts in online dating to help you I've worked at the online dating site and app Zoosk for over five 2 Catholic Match. Their senior dating site: CatholicMatch is the largest dating site for single Catholics. With over 1 million members, Chester online dating for Chester singles.Online Dating in Chester for Freeand messaging more singles by registering to POF, the largest dating site in the I don't date men younger than 38, who are single without kids.I have been on dating sites my profile says i am looking for a relationship not eharmony delivers better dates. We are the experts in finding love, register for free today and discover how eharmony does dating differently. Dating Apps, the Big White Wedding, and Chasing the Happily Neverafter Laurie4 ritual: of bended knee, as invented, 87, 88; defined as moving participants65; neuroscience of romantic love, 22; online dating sites and claims for, 6365. The latest reviews of top 5 over 50 dating sites for singles over 50. Compare the best 50 plus dating sites rankings. Start your free 50+ dating trip with the best Believe it or not, online dating has been around for 20 years, and as a result,From finding the best dating site, protecting your digital privacy, all the way up to Germany's Pro Sieben buys . online dating site eharmonydeal since it carved out a new e-commerce joint venture with General Atlantic. So he reached out on an online dating site to a woman far different than his usual typeand they clicked. That was five years ago. Solin, now 72 Discover the exclusive world of Azimut: sales of luxury yachts with matchless design, comfort and style. With an estimated 7,500 online dating sites in existence, it can be hard to determine which site is the best for helping you find love. Think about Relevant Words : dating definition dating d k best dating site older women dating younger men dating il free dating sites dating website .

Plaats een reactie:

Naam:Verplicht
E-mailadres:Verplicht
Bericht:Verplicht
 

Reload Image


 

||| Blogs |||

30/03/21
Hoe je een imago verkwanselt met een kop koffie
In het stemhokje schoot de gedachte door mijn hoofd. Merkwaardig eigenlijk dat meerdere politieke pa...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.
14/03/21
Op zoek naar perspectief voor de gastvrijheidssector: ‘afslaan is een must’
De laatste tijd wordt door Jan en alleman in de media, waaronder ook onze eigen minister-pr...
25/02/21
Voorwaarts Mars!
Voorwaarts Mars!
25/02/21 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Het begon zo rond mijn voortgezet onderwijsperiode. De verslaving waarvan ik nimmer meer afkickte. N...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

12/04/21
Klompenpad Rekken open
Op de grens van Gelderland met Duitsland is vanaf zaterdag 10 april het nieuwe Klompenpad bij Rekken open voor wandelaars. Het Reckense Markepad is een rondwandeling van elf kilometer door het mooie buitengebied van Rekken. Wandelen door een beekdal, hoogveen, leemgaten en de voormalige Kolonie. Klompen aan, rugzak op en gaan! Vanwege de coronamaatregelen is er helaas geen feestelijke opening.
12/04/21
Exclusief voor leden
Oasis verandert merknaam
Oasis Parcs gaat verder onder de naam Oasis Premium Resorts. De nieuwe naam sluit beter aan bij het portfolio van uitsluitend luxe resorts met 4- en 5-sterren hotelfaciliteiten.
12/04/21
Exclusief voor leden
Zwarte Cross Sneakers razendsnel uitverkocht
Een festival kan niet worden gehouden maar sommige merken onder de festivals zijn zo sterk dat nieuwe bijproducten goed verkopen. Op 28 maart jongstleden presenteerde de organisatie achter festival de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed BV en Kops Schoenen hun nieuwe sneakermerk ‘Zwarte Cross Sneakers’. Na 2 uur waren de 500 paar schoenen uitverkocht.
12/04/21
Keukenhof geniet van drie dagen lang publiek
Keukenhof mocht afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag beperkt open binnen het programma Testen voor ...
12/04/21
Ode aan het landschap en relatie Stelling van Amsterdam
Dit jaar besteden de regio's veel tijd aan het thema 'Ode aan ons landschap'. Gedeputeerde van Noord-Holland en bestuurder bij de Stelling van Amsterdam Zita Pels vertelt via een video hoe de relatie tussen landschap en de unieke Stelling van Amsterdam is. Dit UNESCO Werelderfgoed is niet alleen een serie forten en verdedigingswerken. Deze werkt samen met het landschap.
09/04/21
Exclusief voor leden
Rotterdam en Den Haag willen samen start Tour de France binnenhalen
Rotterdam en Den Haag trekken samen op om de Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025 naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te halen. De ambitie is om de proloog van de Tour in Rotterdam te laten verrijden, gevolgd door een etappe met start in Rotterdam en aankomst in Den Haag.
09/04/21
Vrijetijdssector heeft 4,2 miljard euro aan ondersteuning ontvangen
In 2020 hebben Nederlandse bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. Het meeste geld, 15 miljard euro, werd uitgegeven aan loonkostensteun. De meeste steun ging naar de handel en de horeca. In totaal heeft de vrijetijdssector voor 4,2 miljard euro aan ondersteuning ten gevolge van de pandemie aangevraagd.
09/04/21
Willem Bijleveld in raad van toezicht Mondriaan Fonds
Willem Bijleveld is sinds 1 april 2021 lid van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds. Bijleveld heeft naast bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, grote kennis van actuele ontwikkelingen binnen het erfgoedveld in Nederland. Bijleveld was tot zijn pensioendatum in 2018 directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.