Topics
Topics
31/10/23   ·
Ruimte voor Recreatie en Toerisme; een leidraad voor een betere integratie van recreatie en toerisme in ruimtelijk beleid, plannen en projecten.
De vrijetijdsbehoefte in Nederland is enorm. Elk jaar ondernemen Nederlanders zo’n 3,6 miljard vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, zoals uit eten gaan, sporten, buitenrecreatie en winkelen. Ruim 40% van deze activiteiten vindt plaats in de eigen gemeente. Voor deze vrijetijdsactiviteiten die inwoners in hun eigen woonomgeving ondernemen, is het Nederlandse landschap de belangrijkste basis. Bovendien heeft het Nederlandse landschap naast de groeiende recreatiebehoefte vanuit eigen inwoners, ook te maken met een groeiende toeristische vraag.
31/10/23   ·
Enhancing Community Participation in Amsterdam’s Tourist Rental Policy: An Exploratory Case Study for Future Decision-Making
Nikkie Visser, masterstudent “Tourism, Society & Environment (MTO)” aan “Wageningen University & Research”, heeft in maart 2023 haar onderzoek afgerond met als titel: “Enhancing Community Participation in Amsterdam’s Tourist Rental Policy: An Exploratory Case Study for Future Decision-Making”. Het onderwerp van haar scriptie komt voort uit haar persoonlijke interesse in het besluitvormingsproces van de gemeente Amsterdam. Samen met haar ouders verhuurde ze een appartement aan toeristen in het centrum van Amsterdam, maar sinds 2021 is dit niet meer mogelijk door nieuwe wet- en regelgeving van de gemeente. Daarnaast worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die een fout maken door bijvoorbeeld te vergeten een verblijf te melden van toeristen.
31/10/23 · Beleid · Horeca | Lees meer
31/10/23   ·
De feestende stad
Boekbespreking van Festivals & the City
31/10/23 · Beleid · Evenementen | Lees meer
30/10/23   ·
Hoe houden we reizen betaalbaar en duurzaam?
Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035, dat vandaag aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van IenW wordt uitgereikt.
27/10/23   ·
Ondergrens open landschap Zuid-Holland is bereikt
In het Ruimtelijk Voorstel komt het provinciebestuur van Zuid-Holland met afwegingen voor de toekomst van de provincie. Dat betekent een ondergrens aan beschikbare open ruimte. Daarmee wordt de grond die beschikbaar is voor zowel werken als wonen niet verder vergroot.
26/10/23   ·
HISWA-RECRON pleit voor behoud laag tarief btw op verblijfsaccommodaties
Vandaag staat een amendement over de afschaffing van het lage btw-tarief op logies en vakantieverblijven op de agenda van de Tweede Kamer. HISWA-RECRON roept alle Kamerleden op om tegen dit amendement te stemmen.
25/10/23   ·
Exclusief voor leden
Hotels kunnen btw-verhoging naar 21% niet dragen
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om het huidige btw-tarief voor logies te behouden op 9% en niet naar het hoge tarief van 21% aan te passen.
25/10/23 · Beleid · Horeca | Lees meer
23/10/23   ·
53.000 handtekeningen tegen verdubbeling motorrijtuigenbelasting campers
Ruim 53.000 camperaars hebben de petitie tegen de de voorgenomen verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor campers getekend. Deze worden dinsdag 24 oktober aangeboden aan de commissie Financien van de Tweede Kamer.
23/10/23   ·
Forumdiscussie: Ensut Screw Up - Leisure in Stedelijke Gebiedsontwikkeling
Het Expertise Network Sustainable Urban Tourism (ENSUT), Sweco en J2Leisure organiseerden met ondersteuning van CELTH en ABN AMRO een interessante paneldiscussie over leisure en stedelijke gebiedsontwikkeling.
23/10/23 · Beleid · CELTH | Lees meer
23/10/23   ·
Exclusief voor leden
Overheid subsidieert bedrijfsleven voor technologie Einstein Telescoop
Waarschijnlijk valt pas in 2026 de beslissing of de Einstein Telescoop echt naar Nederland komt. De overheid wil er helemaal klaar voor zijn en moedigt het bedrijfsleven aan om de technologie te ontwikkelen. 12 miljoen euro aan subsidie staat klaar. Ondertussen wordt gewerkt aan een educatie en bezoekfunctie over de telescoop in het Discovery Museum.
23/10/23 · Beleid · Leisure | Lees meer
20/10/23   ·
Doorfietsroute Utrecht – Hilversum af in 2028
Twee provincies en drie gemeenten ondertekenen op dinsdag 31 oktober in het oude seinwachtershuis bij station Overvecht een overeenkomst voor de realisatie van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum, de F27.
20/10/23   ·
Kanteling rol toerisme en recreatie in coalitieakkoorden
In 11 van de 12 Nederlandse provincies zijn de coalitieakkoorden getekend. Alleen Noord-Brabant laat nog op zich wachten. Sinds de decentralisatie van het ruimtelijk-economisch beleid zijn provincies verantwoordelijk voor het toeristisch-recreatief beleid. Hoe komt ons beleidsterrein naar voren in die coalitieakkoorden? We nemen 467 pagina’s door op zoek naar het vrijetijdsbeleid. We worden niet teleurgesteld.
19/10/23   ·
Noord-Holland natuurnetwerk bijna af
Provincie Noord-Holland werkt samen met partners aan de afronding van het Natuurnetwerk. In totaal is al bijna 52.500 hectare van het Natuurnetwerk klaar en moet nog maar 4.257 hectare worden omgevormd naar natuur.
19/10/23 · Beleid · Natuur | Lees meer
19/10/23   ·
Exclusief voor leden
Op weg naar een natuurinclusieve vrijetijdseconomie
De vrijetijdseconomie is een van de negen domeinen van de Agenda Natuurinclusief. Deze beweging wil voor Nederland een koers uitzetten naar een natuurinclusieve samenleving. De gastvrijheidseconomie kwam begin juli bijeen voor een startcongres waar domeinleider Geert Dijks met zijn trekkers Angelique Vermeulen en Tinco Lycklama de 100 aanwezigen inspireerden op 4 juli met persoonlijke verhalen en vooral veel hoop. Keynote Mathijs Schouten inspireerde de zaal met een bijzonder perspectief op de natuur. Die we overigens geen natuur meer mogen noemen.
18/10/23   ·
Exclusief voor leden
Hoeveel Europese vluchten kun je inruilen voor de trein?
In 2030 kunnen naar verwachting per jaar ongeveer 5.600 vluchten van en naar 13 Europese steden vervangen worden door de trein, becijfert Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Mooie getallen op het eerste gezicht maar het is marginaal in vergelijking met het totaal aantal vluchten.
18/10/23   ·
Jan Brands-Leever van Cultuurconnectie naar Idea
Jan Brands-Leever vertrekt op 1 december 2023 als directeur van brancheorganisatie Cultuurconnectie. Hij bekleedde deze functie sinds juni 2010 bij rechtsvoorganger Kunstconnectie, dat in 2015 onder zijn leiding fuseerde met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, resulterend in Cultuurconnectie.
18/10/23 · Beleid · Cultuur | Lees meer
17/10/23   ·
Exclusief voor leden
Veerverbinding fiets- en wandelen bij Hoek van Holland borgen in visie
De veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte is een onmisbare schakel binnen zowel het landelijke fietsnetwerk als het landelijke wandelnetwerk, meldt Fietsplatform als partner van de Veerpontcoalitie. De coalitie komt in actie omdat de verbinding dreigt te verdwijnen.
13/10/23   ·
Opening Wijenburgsepad
Rond het Gelderse Echteld heeft een groep vrijwilligers samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland het Klompenpad ontwikkeld: het Wijenburgsepad. Zaterdag 28 oktober vindt de feestelijke opening plaats.
13/10/23 · Beleid · Cultuur · Natuur | Lees meer
31/10/23   ·
Ruimte voor Recreatie en Toerisme; een leidraad voor een betere integratie van recreatie en toerisme in ruimtelijk beleid, plannen en projecten.
De vrijetijdsbehoefte in Nederland is enorm. Elk jaar ondernemen Nederlanders zo’n 3,6 miljard vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, zoals uit eten gaan, sporten, buitenrecreatie en winkelen. Ruim 40% van deze activiteiten vindt plaats in de eigen gemeente. Voor deze vrijetijdsactiviteiten die inwoners in hun eigen woonomgeving ondernemen, is het Nederlandse landschap de belangrijkste basis. Bovendien heeft het Nederlandse landschap naast de groeiende recreatiebehoefte vanuit eigen inwoners, ook te maken met een groeiende toeristische vraag.
31/10/23   ·
De feestende stad
Boekbespreking van Festivals & the City
31/10/23 · Beleid · Evenementen | Lees meer
27/10/23   ·
Ondergrens open landschap Zuid-Holland is bereikt
In het Ruimtelijk Voorstel komt het provinciebestuur van Zuid-Holland met afwegingen voor de toekomst van de provincie. Dat betekent een ondergrens aan beschikbare open ruimte. Daarmee wordt de grond die beschikbaar is voor zowel werken als wonen niet verder vergroot.
25/10/23   ·
Exclusief voor leden
Hotels kunnen btw-verhoging naar 21% niet dragen
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om het huidige btw-tarief voor logies te behouden op 9% en niet naar het hoge tarief van 21% aan te passen.
25/10/23 · Beleid · Horeca | Lees meer
23/10/23   ·
Forumdiscussie: Ensut Screw Up - Leisure in Stedelijke Gebiedsontwikkeling
Het Expertise Network Sustainable Urban Tourism (ENSUT), Sweco en J2Leisure organiseerden met ondersteuning van CELTH en ABN AMRO een interessante paneldiscussie over leisure en stedelijke gebiedsontwikkeling.
23/10/23 · Beleid · CELTH | Lees meer
20/10/23   ·
Doorfietsroute Utrecht – Hilversum af in 2028
Twee provincies en drie gemeenten ondertekenen op dinsdag 31 oktober in het oude seinwachtershuis bij station Overvecht een overeenkomst voor de realisatie van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum, de F27.
19/10/23   ·
Noord-Holland natuurnetwerk bijna af
Provincie Noord-Holland werkt samen met partners aan de afronding van het Natuurnetwerk. In totaal is al bijna 52.500 hectare van het Natuurnetwerk klaar en moet nog maar 4.257 hectare worden omgevormd naar natuur.
19/10/23 · Beleid · Natuur | Lees meer
18/10/23   ·
Exclusief voor leden
Hoeveel Europese vluchten kun je inruilen voor de trein?
In 2030 kunnen naar verwachting per jaar ongeveer 5.600 vluchten van en naar 13 Europese steden vervangen worden door de trein, becijfert Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Mooie getallen op het eerste gezicht maar het is marginaal in vergelijking met het totaal aantal vluchten.
17/10/23   ·
Exclusief voor leden
Veerverbinding fiets- en wandelen bij Hoek van Holland borgen in visie
De veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte is een onmisbare schakel binnen zowel het landelijke fietsnetwerk als het landelijke wandelnetwerk, meldt Fietsplatform als partner van de Veerpontcoalitie. De coalitie komt in actie omdat de verbinding dreigt te verdwijnen.
31/10/23   ·
Enhancing Community Participation in Amsterdam’s Tourist Rental Policy: An Exploratory Case Study for Future Decision-Making
Nikkie Visser, masterstudent “Tourism, Society & Environment (MTO)” aan “Wageningen University & Research”, heeft in maart 2023 haar onderzoek afgerond met als titel: “Enhancing Community Participation in Amsterdam’s Tourist Rental Policy: An Exploratory Case Study for Future Decision-Making”. Het onderwerp van haar scriptie komt voort uit haar persoonlijke interesse in het besluitvormingsproces van de gemeente Amsterdam. Samen met haar ouders verhuurde ze een appartement aan toeristen in het centrum van Amsterdam, maar sinds 2021 is dit niet meer mogelijk door nieuwe wet- en regelgeving van de gemeente. Daarnaast worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die een fout maken door bijvoorbeeld te vergeten een verblijf te melden van toeristen.
31/10/23 · Beleid · Horeca | Lees meer
30/10/23   ·
Hoe houden we reizen betaalbaar en duurzaam?
Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035, dat vandaag aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van IenW wordt uitgereikt.
26/10/23   ·
HISWA-RECRON pleit voor behoud laag tarief btw op verblijfsaccommodaties
Vandaag staat een amendement over de afschaffing van het lage btw-tarief op logies en vakantieverblijven op de agenda van de Tweede Kamer. HISWA-RECRON roept alle Kamerleden op om tegen dit amendement te stemmen.
23/10/23   ·
53.000 handtekeningen tegen verdubbeling motorrijtuigenbelasting campers
Ruim 53.000 camperaars hebben de petitie tegen de de voorgenomen verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor campers getekend. Deze worden dinsdag 24 oktober aangeboden aan de commissie Financien van de Tweede Kamer.
23/10/23   ·
Exclusief voor leden
Overheid subsidieert bedrijfsleven voor technologie Einstein Telescoop
Waarschijnlijk valt pas in 2026 de beslissing of de Einstein Telescoop echt naar Nederland komt. De overheid wil er helemaal klaar voor zijn en moedigt het bedrijfsleven aan om de technologie te ontwikkelen. 12 miljoen euro aan subsidie staat klaar. Ondertussen wordt gewerkt aan een educatie en bezoekfunctie over de telescoop in het Discovery Museum.
23/10/23 · Beleid · Leisure | Lees meer
20/10/23   ·
Kanteling rol toerisme en recreatie in coalitieakkoorden
In 11 van de 12 Nederlandse provincies zijn de coalitieakkoorden getekend. Alleen Noord-Brabant laat nog op zich wachten. Sinds de decentralisatie van het ruimtelijk-economisch beleid zijn provincies verantwoordelijk voor het toeristisch-recreatief beleid. Hoe komt ons beleidsterrein naar voren in die coalitieakkoorden? We nemen 467 pagina’s door op zoek naar het vrijetijdsbeleid. We worden niet teleurgesteld.
19/10/23   ·
Exclusief voor leden
Op weg naar een natuurinclusieve vrijetijdseconomie
De vrijetijdseconomie is een van de negen domeinen van de Agenda Natuurinclusief. Deze beweging wil voor Nederland een koers uitzetten naar een natuurinclusieve samenleving. De gastvrijheidseconomie kwam begin juli bijeen voor een startcongres waar domeinleider Geert Dijks met zijn trekkers Angelique Vermeulen en Tinco Lycklama de 100 aanwezigen inspireerden op 4 juli met persoonlijke verhalen en vooral veel hoop. Keynote Mathijs Schouten inspireerde de zaal met een bijzonder perspectief op de natuur. Die we overigens geen natuur meer mogen noemen.
18/10/23   ·
Jan Brands-Leever van Cultuurconnectie naar Idea
Jan Brands-Leever vertrekt op 1 december 2023 als directeur van brancheorganisatie Cultuurconnectie. Hij bekleedde deze functie sinds juni 2010 bij rechtsvoorganger Kunstconnectie, dat in 2015 onder zijn leiding fuseerde met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, resulterend in Cultuurconnectie.
18/10/23 · Beleid · Cultuur | Lees meer
13/10/23   ·
Opening Wijenburgsepad
Rond het Gelderse Echteld heeft een groep vrijwilligers samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland het Klompenpad ontwikkeld: het Wijenburgsepad. Zaterdag 28 oktober vindt de feestelijke opening plaats.
13/10/23 · Beleid · Cultuur · Natuur | Lees meer

Blogs

28/06/16
‘Distinctive Dutch story’ voor kastelen en buitenplaatsen
Eén van de speerpunten van NBTC Holland Marketing is het stimuleren van de regionale spreidi...
01/06/16
Wat vind jij van Toeristenbelasting? Afschaffen of goed toepassen?
Op vrijdag 28 mei hielden CELTH en NRIT Media in Hoevelaken een ontbijtsessie over de toekomst van...
06/05/16
Buitengebied heeft meer kansen dat men denkt!
Al eeuwenlang is er wereldwijd sprake van urbanisatie: mensen trekken van het platteland naar de (g...
30/06/15
Wie heeft het Groene Hart lief?
Momenteel ben ik betrokken bij twee adviestrajecten in het Groene Hart. Met meer dan gewone belangs...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...
22/05/15
Managing visitor pressure in urban tourism
The discussion around the balance between visitors and inhabitants is discussed frequently in the ...
24/03/15
Afschaffing van het lage btw-tarief: de antigastvrijheidsbelasting in schaapskleren
Nederland wordt klaargemaakt voor een hervorming van het belastingstelsel. In de verkiezingsstrijd ...
05/01/15
Trends & Hypes december 2014
De vrijetijdssector is een enorm dynamische sector waar de ontwikkelingen en innovaties elkaar snel...
07/12/14
Trends & Hypes november 2014
De vrijetijdssector is een enorm dynamische sector waar de ontwikkelingen en innovaties elkaar snel...
10/11/14
Trends & Hypes oktober 2014
De vrijetijdssector is een enorm dynamische sector waar de ontwikkelingen en innovaties elkaar snel...

Agenda

Momenteel geen berichten aanwezig.

||| Nieuws |||

09/11/23
Amersfoort is City of the Year 2023
Amersfoort is door the Academy of Urbanism uitgeroepen tot European City of the Year 2023. In Londen nam wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke ordening) de Urbanism Award in ontvangst.
09/11/23
Exclusief voor leden
Zijn ondernemers aan de kust veilig?
Zijn recreatiebedrijven aan de kust veilig? Technisch gezien wel. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat het een zeespiegelstijging tot 3 meter aankan. Als de sector R&T aan tafel zit, levert het ook een kansen op.
07/11/23
Regenerative tourism. Hoe doe je dat?
Waarschijnlijk heb je er vast wel van gehoord, de term ‘regenerative tourism’. Het is een manier om toerisme op allerlei vlakken meerwaarde te laten bieden voor de samenleving. Eindelijk is de sector dan geen last meer maar een lust. Maar hoe doe je dat?
03/11/23
Nieuw kabinet moet norm 3-30-300 invoeren
Veel organisaties laten zich horen in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november. IVN zet een praktische norm in, 3-30-300 en dat biedt kansen voor recreatie dichtbij huis.
03/11/23
Exclusief voor leden
20 miljoen voor ingenieus, groen en Gezond Zuid-Limburg
Op 1 november ondertekenden het Rijk en 10 samenwerkende gemeenten in centraal westelijk Zuid-Limburg de Regio Deal ‘Ingenieus, Groen en Gezond: Zuid-Limburg maakt Nederland groter’. Een deel van het geld gaat naar het landschap. Dat kan recreatie en natuurbeleving versterken. Parkstad krijgt 25 miljoen euro.
02/11/23
Mens centraal in Regio Deal Midden-Brabant
De regio Midden-Brabant gaat 30 miljoen euro in het gebied investeren. In de plannen staat ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal. Het project ‘Leisure for a better Society’ maakt ook onderdeel uit van deze Regio Deal.
02/11/23
Stijging havengelden Schiphol hoger dan verwacht
Luchthaven Schiphol maakt de inhaalslag voor de financieel moeilijke covid-jaren. De havengelden voor de vliegtuigen gaan niet met 12 maar met 14,8% omhoog. Dat betekent ook een forse kostenpost voor de airlines.
01/11/23
Provincies en gemeenten tekenen voor realisatie F27 doorfietsroute
Provincies Noord-Holland en Utrecht en drie gemeenten ondertekenden op 31 oktober, in het oude seinwachtershuis bij station Overvecht, een overeenkomst voor de realisatie van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum, de F27.