Geplaatst op: 29-03-2024
Auteur: Klaas van Erp

La, la, la geld!

Waarom kost het financieringstraject van recreatiebedrijven veel tijd?

La, la, la geld!
In de 45 jaren dat Maas recreatie bedrijfsmakelaardij actief is in het taxeren en aan- en verkopen van recreatie- en watersportbedrijven, heeft deze markt van allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Wat de laatste tijd opvalt is de houding van de banken in financieringstrajecten. 

Door Klaas van Erp

Vroeger

Tot medio 2005 was het verkrijgen van een financiering een substantieel onderdeel van een aan- of verkoopproces. Met name de inbreng van zo’n 40% tot 50% eigen vermogen zorgde ervoor dat het kopers potentieel veelal beperkt bleef tot ondernemers die al een recreatie- of watersportbedrijf hadden. In die tijd werd dan ook de kiem gelegd voor de concernvorming. Starters op de markt, tenzij ze over substantiële bedragen aan eigen vermogen beschikten, kwam je minder tegen.

Vanaf medio 2005 werd daar een kentering in waargenomen. Banken werden makkelijker in het verstrekken van financieringen en ook de inbreng van eigenvermogen werd beperkt. Dit duurde voort tot ergens medio 2009. In de zomer van 2007 was weliswaar de start van de kredietcrisis, maar de wereld werd pas echt wakker toen Lehman Brothers in september 2008 failliet ging. Terwijl in de woningmarkt direct de gevolgen van de kredietcrisis waren waar te nemen, kwam dat in de markt van recreatie- en watersportbedrijven beduidend later.

De kredietcrisis toonde dat de huidige kapitaaleisen, gesteld onder Basel II, onvoldoende bleken te zijn. Op voordracht van de vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthouders van de 27 grootste economieën ter wereld, werd in juli 2009 de eerste aanvulling op Basel II gepresenteerd. De extra regels moesten er onder andere voor zorgen dat er meer kapitaal aangehouden diende te worden als buffer. Deze nieuwe eisen werden op 31 december 2010 van kracht.
Dat zorgde ervoor dat de banken weer meer eisen gingen stellen bij het beoordelen van financieringen. In die zin leek die tijd weer meer op de periode 2001 tot en met 2005. De focus lag echter anders. Waar "vroeger” met name werd gekeken naar de waarde van het recreatie-/watersportbedrijf en de inbreng van het eigen vermogen, ligt nu de focus meer op de verhouding van de financiering opzichte van de kasstromen (EBITDA). Verder wordt er veel meer dan voorheen gekeken naar de huidige exploitatie, de ondernemer, zijn ervaring, zijn plannen, de mogelijkheden tot verbetering van de exploitatie en nog veel meer zakelijke ontwikkelingen. 

Know your client

De rol van de banken is afgelopen jaren alleen nog maar intenser geworden. Banken hebben immers te maken met de wettelijke plicht om witwassen te voorkomen. Zij moeten zich houden aan de regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor de verplichtingen uit de Wwft staan banken onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en moeten zij verdachte transacties herkennen en deze melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU)
Onderdeel van deze regels is onder meer het zogenaamde KYC (know your client). Dit is een proces waarbij de bank informatie verzamelt over een (potentiële) klant om te bepalen of het een klant is met wie zij zaken kan (blijven) doen. 

Advies voor recreatieondernemer

Dit impliceert dat een financieringstraject veel tijd in beslag neemt. Of eigenlijk neemt alles bij de bank thans veel tijd in beslag. Als is het maar het openen van een nieuwe bankrekening. De (nieuwe) klant van de bank zal veel informatie moeten aanleveren en geduld moeten hebben. De processen zijn tijdrovend en frustrerend. Zonder opgaaf van redenen kan een bank een klant of een financiering weigeren. Wat dat betreft is er maar één advies als je een recreatie- of watersportbedrijf wilt aankopen: begin tijdig met je bankzaken (aanvraag financiering, nieuwe bankrekening, etc.). Gok nooit op 1 bank, dat kan kostbare tijd schelen en geeft je wellicht de gelegenheid om uit twee banken te kiezen. 

Ook eens praten over de markt?

Mail of bel ons: info@maasrbm.nl/ Klaas van Erp 06-53424147 
Maas recreatie bedrijfsmakelaardij 
Trefwoorden: Maas, makelaar, financiering, trends, regelgeving, markt, Klaas van Erp

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/05/24
Exclusief voor leden
Grote zorgen bij natuur en cultuur over coalitieakkoord
De trein die Nederland, Blegië en Duitsland verbindt, zal vanaf zondag 9 juni officieel gaan rijden voor reizigers conform dienstregeling.
17/05/24
Exclusief voor leden
Eerste doorfietsroute Utrecht is meteen ook aantrekkelijk voor toerisme
Staatssecretaris Fleur Gräper, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam een kleine replica van een ijzeren Romeins masker in ontvangst tijdens een bezoek aan Gelderland. Ze kreeg het masker van gedeputeerde Peter Drenth. Gemeente Ede stond centraal, met de aansluiting op cultuur en erfgoed in de Foodvalley.
17/05/24
Exclusief voor leden
Eerste doorfietsroute Utrecht is meteen ook aantrekkelijk voor toerisme
Veiliger en prettiger fietsen over een breed fietspad met zoveel mogelijk voorrang op kruisingen: dat is het idee achter het concept doorfietsroutes. De doorfietsroute F199 tussen Amersfoort en Bunschoten is de eerste in de provincie Utrecht die volledig gerealiseerd is.
16/05/24
Minister benoemt bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken
Vooralsnog komen zo’n 85 vakantieparken in aanmerking voor transformatie naar wonen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer die ook een bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken benoemd.
15/05/24
Brede welvaart hoog maar minder goed voor volgende generaties
De brede welvaart is op dit moment heel hoog maar gaat al jarenlang steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Vooral natuurlijk kapitaal daalt in omvang en kwaliteit, meldt CBS.
14/05/24
Exclusief voor leden
Rekening mobiliteit en reizen niet makkelijk bij gebruiker te leggen
Mobiliteit leidt naast het voordeel van bereikbaarheid ook tot negatieve gevolgen voor de samenleving, zoals luchtvervuiling, geluidshinder, files en klimaatverandering. De (rijks)overheid kan de kosten van deze negatieve gevolgen doorberekenen aan de reiziger en goederenvervoerders, waardoor ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet zo makkelijk te bepalen.
13/05/24
Exclusief voor leden
Hilversum openingsstad Open Monumentendag 2024
Mediastad Hilversum is dit jaar de openingsstad van de VriendenLoterij Open Monumentendag. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle (openingsstad van vorig jaar) overhandigde daarom de Open Monumentendag sleutel aan burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum.
26/04/24
Provincie Groningen investeert in veilig en aantrekkelijk lopen
In de loopagenda 2024-2027 staat hoe de provincie de komende vier jaar met onderzoek, samenwerking en subsidies gaat bijdragen aan een veilige en aantrekkelijke provincie voor de voetganger.

||| Agenda |||

06/06/24
06/06/24 t/m 06-06-24: Nationaal Congres Citymarketing
Het Nationaal Congres Citymarketing heeft dit jaar als thema: Talent & Impacts. Gaststad is dit ...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...