04-07-2023: Inspiratiesessie Natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein

Inspiratiesessie Natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein

Natuur is de basis voor een bloeiende vrijetijdseconomie. Op dinsdagmiddag 4 juli 2023 is er een inspiratiesessie ‘Natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein’. Beleidsmakers, ondernemers, recreatie- en natuurorganisaties van binnen en buiten de sector gaan samen in gesprek over drie thema’s:


  1. Ruimte voor recreatie in een duurzaam beleefbaar landschap. Er is in Nederland grote behoefte aan meer recreatieruimte in een toegankelijk, aantrekkelijk en beleefbaar landschap. Centrale vraag: hoe komen we via de ruimtelijke planvorming tegemoet aan deze behoefte?
  2. Natuurinclusieve recreatieterreinen. Terreinen voor dag- en verblijfsrecreatie beslaan ca. 5% van ons landoppervlak. Centrale vraag: hoe zorgen we voor een structurele bijdrage aan de biodiversiteit op die terreinen?
  3. Natuurinclusief vrijetijdsgedrag. De recreant en toerist zijn cruciaal in de transitie naar een natuurinclusieve vrijetijdssector. Centrale vraag: op welke wijze kunnen recreanten bijdragen aan natuurinclusiviteit?

Programma

In een inspirerend plenair programma en interactieve themasessies delen we kennis, ervaringen en goede voorbeelden. We verkennen wat nodig is om de komende jaren op te schalen, te verbreden, te stimuleren en te delen. De oogst van de middag is input voor de Agenda 2.0 en de Investeringsagenda voor de komende jaren.


Save the date

De dag vindt plaats bij Congrescentrum Antropia op 2 minuten lopen vanaf NS Station Driebergen-Zeist. Binnenkort volgt de uitnodiging met het programma en de mogelijkheid om te registreren. (Deelname is gratis maar gaat op uitnodiging vanuit de organisatie) Reserveer nu alvast 4 juli vanaf 12.00 uur in je agenda!


Dit is een initiatief van het domein Vrijetijdseconomie, o.l.v. Geert Dijks directeur HISWA-RECRON

 

||| Nieuws |||

21/09/23
Exclusief voor leden
Zorgen om lager sportgedrag tijdens Nationale Sportweek
Meestal is de Nationale Sportweek het feest voor gemeenten om de sportinitiatieven te vieren maar nu zijn er zorgen over de terugval in het sportgedrag van de Nederlanders. Het lijkt een lastig te keren trend.
19/09/23
R&T magazine september 2023 – interview Rob van Gijzel
We moesten met het redactieteam van R&T magazine de hoogste vorm van flexibiliteit opzoeken voor een bijzonder interview. We kregen Rob van Gijzel voor de microfoon. Van Gijzel is de voorzitter van de Taskforce Gastvrijheidssector. We hebben nog meer grote dossiers tegen het licht gehouden. Dinsdag en woensdag ontvangen de R&T-abonnees hun magazine.
18/09/23
Overheid investeert in cyberveiligheid mkb
In juni peilde R&T magazine hoe het stond met de cyberveiligheid in de gastvrijheidssector. Een veilige digitale omgeving is een vast onderdeel geworden in de gastvrijheid. De overheid investeert nu in onderzoek en kennisontwikkeling voor een veilig mkb.
15/09/23
Exclusief voor leden
Europese Commissie stuurt aan op behoud cash geld
In toerisme en recreatie wordt het steeds normaler dat je digitaal afrekent en niet meer met cash geld. De Europese Commissie wil die trend ombuigen, cash moet een wettelijk vastgelegd betaalmogelijkheid blijven.
15/09/23
Peter Drenth bestuurslid stuurgroep Vitale Vakantieparken
Peter Drenth heeft als gedeputeerde van de provincie Gelderland het programma Vitale Vakantieparken in zijn portefeuille en is daarmee ook het nieuwe lid van de stuurgroep VVP. Op 7 september ondernam hij een werkbezoek om kennis te maken met het programma.
15/09/23
Waterschap De Dommel wil niet opdraaien voor zuiveren festivaldrugs
Het is een bekend probleem: na een festival blijven er vaak resten van drugs achter in het afvalwater. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de waterkwaliteit. Waterschap De Dommel wil af van de festivaldrugs.
11/09/23
Doorfietsroute Utrecht – IJsselstein ligt stil door kabels en wortels
Een fietsverbinding lijkt eenvoudig aan te leggen maar dat is bij IJsselstein toch net anders. De doorfietsroute die aangelegd wordt, ligt tijdelijk stil. Eerst moeten andere partijen aan de slag met kabels.
06/09/23
Strand Scheveningen is wél open
Met het mooie weer deze week haast DMO The Hague & Partners dat het strand wel degelijk open is voor bezoekers. Waarom moet de DMO snel bijsturen?