Store
Store

Laveren in zwaar weer

Laveren in zwaar weer

De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO 

In dit proefschrift staat de wisselwerking, ingebed in de politiek-maatschappelijke context, tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO, in de periode van begin jaren ’60 van de vorige eeuw tot 2013, centraal. Primair is de vraag onderzocht op welke wijze en in welke mate het HBO-onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten mede vorm en inhoud heeft gegeven aan het bestuurlijk optreden door het College van Bestuur van NHTV Breda. Deze instelling is als casus genomen, zodat de typering van deze studie als ‘intrinsic case study’ op zijn plaats is. Ook is onderzocht in hoeverre de succes- en faalfactoren van NHTV generaliseerbaar zijn naar het hele HBO, waardoor een leerzame en interessante doorkijk is verkregen naar het bestuurlijk optreden van alle hogescholen. Dit maakt deze studie ook tot een 'instrumental case study', dus een combinatie van twee typen case studies.

Deze case study behandelt de historiografie van één instelling, namelijk van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Deze hogeschool is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) te Breda en de Verkeersakademie (VAT) te Tilburg. Het onderzoek richt zich primair op de vraag op welke wijze en in welke mate het HBO onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten – ingebed in de politiek-maatschappelijke context – mede vorm en inhoud heeft gegeven aan het optreden en de besluitvorming door de bestuurders van NHTV Breda. Tevens wordt in dit onderzoek de vraag gesteld in hoeverre de (huidige) profilering van NHTV, door het benutten van de speelruimte in het overheidsbeleid door de achtereenvolgende bestuurders, specifiek in het HBO is. Zijn de succes- en faalfactoren bij NHTV uit het verleden generaliseerbaar naar het hele HBO, of zijn deze toch door bijzondere interne en externe omstandigheden als uniek te bestempelen? Hierdoor wordt antwoord verkregen op de vraag in hoeverre het bestuurlijk optreden bij NHTV, door het maken van eigen keuzes, bijzonder is in vergelijking met het hele HBO. Twee onderwerpen komen expliciet aan de orde, namelijk het binaire stelsel en de ontwikkeling van de hogescholen tot kennisinstellingen. Tevens is opgenomen een pleidooi waarom het gewenst is, dat de afkorting HBO ook komt te staan voor 'Hoog Betrouwbare Organisaties' . Gepresenteerd wordt een levenscyclusmodel dat goed bruikbaar is als denkkader en model voor onderwijsinstellingen.
23,54 (excl. btw)
Toevoegen aan mandje


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/04/18
Exclusief voor leden
Landal duurzaamste merk volgens Sustainable Brand Index van 2018
Via interviews met consumenten maakt het adviesbedrijf SB Insight jaarlijks de Sustainable Brand In...
20/04/18
Sterke groei toerisme in januari 2018
Ook in de winter blijft het Nederlands toerisme als kool groeien. CBS heeft de voorlopige cijfers ov...
20/04/18
Exclusief voor leden
Utrechts bedrijf levert autonoom vervoer bij Brussels Airport
De raad van bestuur van De Lijn en het directiecomité van Brussels Airport Company hebben he...
20/04/18
Exclusief voor leden
Sterke cijfers RAI ondanks wegvallen autobeurzen
Met 123,3 miljoen euro omzet en een bedrijfsresultaat van 9,6 miljoen euro, heeft RAI Amsterdam de ...
20/04/18
Exclusief voor leden
Recordcijfers voor Vlaams toerisme in 2017
De Vlaamse toeristische sector heeft zich helemaal hersteld van de harde klappen uit 2016. Het aant...
19/04/18
CBS, NBTC en CELTH starten Data & Development Lab Bestemming Nederland
Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum C...
19/04/18
Exclusief voor leden
Nieuwe wing coaster Toverland bereikt hoogste punt (+ video)
Op 18 april werd het hoogste punt van de gloednieuwe wing coaster Fēnix bereikt in attractiepa...
19/04/18
70.000 gedupeerde reizigers schadeloos gesteld
De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft in de afgelopen 7 jaar 70.000 reizigers, die gedu...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk