Store
Store

Laveren in zwaar weer

Laveren in zwaar weer

De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO 

In dit proefschrift staat de wisselwerking, ingebed in de politiek-maatschappelijke context, tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO, in de periode van begin jaren ’60 van de vorige eeuw tot 2013, centraal. Primair is de vraag onderzocht op welke wijze en in welke mate het HBO-onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten mede vorm en inhoud heeft gegeven aan het bestuurlijk optreden door het College van Bestuur van NHTV Breda. Deze instelling is als casus genomen, zodat de typering van deze studie als ‘intrinsic case study’ op zijn plaats is. Ook is onderzocht in hoeverre de succes- en faalfactoren van NHTV generaliseerbaar zijn naar het hele HBO, waardoor een leerzame en interessante doorkijk is verkregen naar het bestuurlijk optreden van alle hogescholen. Dit maakt deze studie ook tot een 'instrumental case study', dus een combinatie van twee typen case studies.

Deze case study behandelt de historiografie van één instelling, namelijk van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Deze hogeschool is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) te Breda en de Verkeersakademie (VAT) te Tilburg. Het onderzoek richt zich primair op de vraag op welke wijze en in welke mate het HBO onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten – ingebed in de politiek-maatschappelijke context – mede vorm en inhoud heeft gegeven aan het optreden en de besluitvorming door de bestuurders van NHTV Breda. Tevens wordt in dit onderzoek de vraag gesteld in hoeverre de (huidige) profilering van NHTV, door het benutten van de speelruimte in het overheidsbeleid door de achtereenvolgende bestuurders, specifiek in het HBO is. Zijn de succes- en faalfactoren bij NHTV uit het verleden generaliseerbaar naar het hele HBO, of zijn deze toch door bijzondere interne en externe omstandigheden als uniek te bestempelen? Hierdoor wordt antwoord verkregen op de vraag in hoeverre het bestuurlijk optreden bij NHTV, door het maken van eigen keuzes, bijzonder is in vergelijking met het hele HBO. Twee onderwerpen komen expliciet aan de orde, namelijk het binaire stelsel en de ontwikkeling van de hogescholen tot kennisinstellingen. Tevens is opgenomen een pleidooi waarom het gewenst is, dat de afkorting HBO ook komt te staan voor 'Hoog Betrouwbare Organisaties' . Gepresenteerd wordt een levenscyclusmodel dat goed bruikbaar is als denkkader en model voor onderwijsinstellingen.
23,54 (excl. btw)
Toevoegen aan mandje

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/01/18
Exclusief voor leden
Miljoen Nederlanders op wintersport, welke skigebieden zijn het goedkoopst?
Het skiseizoen is begonnen en ook dit jaar gaan naar verwachting weer een miljoen Nederlanders op w...
23/01/18
Motel One opent tweede hotel op toplocatie Waterlooplein
De Duitse hotelketen Motel Oneopent een tweede Nederlandse vestiging en wel aan het Waterlooplein i...
23/01/18
Exclusief voor leden
Tool voor bewustwording milieubewust reizen
Milieu Centraal brengt de nieuw ontwikkelde tool Klimaatwijs op Reis uit. De vakantiekeuze maakt v...
23/01/18
ANVR controleert websites leden op aangescherpte regels
Alle ANVR-reisondernemingen voldoen per 1 januari 2018 aan de door de brancheorganisatie aangescher...
23/01/18
Exclusief voor leden
easyJet werkt aan grote stap vooruit bij Berlijn
easyJet gaat een belangrijk jaar in. Het luchtvaartbedrijf heeft net het eerste kwartaal van het g...
23/01/18
Nibud: Koopkracht blijft achter
Dit jaar gaat de koopkracht er voor de meeste Nederlanders nauwelijks op vooruit. Voor mensen met e...
23/01/18
Exclusief voor leden
Vakdag Het nieuwe dagje uit op 22 maart 2018
Pleisureworld organiseert op 22 maart aanstaande de Vakdag ‘Het nieuwe dagje uit’. Aanleiding is de...
23/01/18
Culturele hoofdstad Leeuwarden pleit voor innovatie via cultuur
Het jaar als Culturele Hoofdstad van Europa moet nog beginnen voor Leeuwarden maar nu al pleiten b...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk