Geplaatst op: 25-06-2024
Auteur: redactie
Uitgever: NRIT Media

VVEM: ‘Brief aan burgemeesters onhandig en onnodig’

VVEM: ‘Brief aan burgemeesters onhandig en onnodig’

In een brief aan de burgemeesters heeft de politie gevraagd om volgend jaar zo min mogelijk evenementen te laten plaatsvinden rond de NAVO-top in Den Haag, die van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 juni gepland staat. Dit met het argument dat er rond de top dusdanig veel politie-inzet wordt gevraagd, dat er geen capaciteit meer is om agenten te leveren voor andere evenementen. De Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) vindt dit verzoek onhandig en onnodig.

 

Het is geweldig dat Nederland een prestigieus evenement als deze NAVO-top mag organiseren. Wij begrijpen als branchevereniging uiteraard dat de veiligheid bij evenementen en al helemaal van dergelijke internationale bijeenkomsten van het grootste belang is. Desalniettemin willen de VVEM-leden ook hun grote bezorgdheid uiten over de impact van deze maatregelen voor de evenementenindustrie. Het kan namelijk niet zo zijn dat de komst van een bepaald evenement, in dit geval de NAVO-top, ervoor zorgt dat anderen midden in de piek van het evenementenseizoen helemaal niets meer kunnen.

 

We merken dat de brief onnodig voor bezorgdheid zorgt bij de burgemeesters die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen van de diverse evenementen. De meeste grootschalige evenementen leunen namelijk niet of minimaal op politiebeschikbaarheid, maar werken met particuliere beveiligingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in evenementenbeveiliging, van muziekfestivals en sportevenementen tot bedrijfsbijeenkomsten of stadsfestivals. Deze beveiligingsbedrijven beschikken stuk voor stuk over goed opgeleide en gecertificeerde beveiligingsmedewerkers, getraind in de omgang met grote menigten, noodsituaties en specifieke veiligheidsuitdagingen. Deze partijen zijn door de jarenlange specialisatie vaak zelfs beter dan de politie in staat om de evenementenveiligheid te borgen.

 

Deze situatie is er een waar we als branche jarenlang naartoe hebben gewerkt. Zodat ook tijdens een evenement, in welke gemeente dan ook, de politie naast haar reguliere inzet niet te veel belast wordt en er ruimte blijft voor andere taken. De manier van werken zorgt voor een grotere veiligheid op evenementen en tegelijk een betere algehele toewijzing van middelen. Met een bewezen trackrecord, want de afgelopen jaren zijn er nagenoeg geen noemenswaardige incidenten geweest op evenementen waar politie-inzet voor noodzakelijk was. De VVEM is dus van mening – en onze leden hebben dit door jarenlange ervaring al ruimschoots bewezen – dat de beschikbaarheid van politie geen impact hoeft te hebben op de veiligheid van evenementen.

 

Dit is precies de reden dat wij nu onze bezorgdheid uitspreken. Onze sector heeft al aanzienlijke uitdagingen doorstaan, met name tijdens de pandemie, en het beperken van onze bedrijfsvoering voor een eenmalige politieke bijeenkomst zou een zware klap zijn voor onze herstelinspanningen, onze economische bijdrage en voor het gevoel van welzijn van onze bezoekers. Evenementen zoals door onze leden worden georganiseerd dragen niet alleen bij aan de lokale economie, maar bieden ook sociale en culturele waarde voor de gemeenschap en zijn daar, mede door hun terugkerende karakter, een onlosmakelijk onderdeel van. Het kan niet zo zijn dat we als branche wederom een speelbal van willekeur worden en andermaal onnodig ‘uitgezet’ worden.

 

We hopen dan ook dat burgemeesters niet nodeloos ongerust zijn gemaakt en dat zij bij het verstrekken van de vergunningen de juiste afweging zullen maken. Zoals altijd zijn wij als branche ten volle bereid op dit gebied mee te denken. De kennis en expertise die we op het gebied van veiligheid hebben is dusdanig, dat we graag samenwerken aan veilige oplossingen die recht doen aan zowel de veiligheidsoverwegingen van de NAVO-top als de ondernemersbelangen van de evenementenindustrie.

Trefwoorden: Navo-top, politie-inzet, brief, burgemeesters

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/07/24
Hoe Strava voor beleidsmakers werkt
Nederlanders zijn fervente wandelaars, maar waar wandelen ze precies? Dankzij Strava Metro, een app die fiets-, hardloop- en wandelprestaties bijhoudt, is het nu mogelijk om dit te achterhalen. Wandelnet heeft samen met Track-landscapes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden van Strava’s wandel- en hardloopdata onderzocht.
15/07/24
Utrecht zet eigen adviesraad voor leefomgeving op
Nu Gedeputeerde Staten vijf leden hebben benoemd voor de adviesraad, kan deze van start gaan. Op 28 mei 2024 werd Klaas Verschuure al benoemd als voorzitter van de adviesraad. De overige leden zijn: Hugo Hegeman, Thessa Fonds, Els van Grol, Jan van Kuijk en Alexander van der Vooren.
12/07/24
Exclusief voor leden
7 ton voor extra brandveiligheid in Gelderse natuur
Provincie Gelderland stelt €700.000 extra beschikbaar om de aanpak van natuurbrandveiligheid sneller te verbeteren. Dat ia ook nodig om risicovolle locatie zoals vakantieparken te beschermen.
12/07/24
Spoorpark in Amsterdam officieel geopend
De Amsterdammers krijgen er een nieuw buurtpark bij in stadsdeel West. Het park ligt naast het spoor van metro 51, en heeft daarom de toepasselijke naam Spoorpark. Meer recreatiegroen was nodig door nieuwe woningbouw.
11/07/24
Exclusief voor leden
Robert Simons “Horeca is hét visitekaartje van Rotterdam
Met de vaststelling van de nieuwe horecagebiedsplannen zet Rotterdam een stap richting een nog bruisendere stad. Op 2 juli jl. heeft het college van B&W de nieuwe horecagebiedsplannen voor Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en de Centraal Aangestuurde Gebieden vastgesteld.
11/07/24
HISWA-RECRON start petitie tegen BTW-verhoging
HISWA-RECON is een petitie gestart om het nieuwe kabinet te bewegen de aanstaande btw-verhoging op de verblijfsrecreatie terug te draaien. Die petitie is inmiddels al 1.200 keer ondertekend. Er staat voor ondernemers in de verblijfsrecreatie heel wat op het spel. Uit onderzoek blijkt dat een als gevolg van de btw-verhoging verwachtte prijsstijging kan leiden tot een 10% lagere bezetting.
09/07/24
Rli: Overheid stuur ook op kwaliteit leefomgeving
Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs, meldt adviesorgaan van de overheid Rli.
05/07/24
Ook na coronajaren blijven we wandelen
In 2023 liepen Nederlanders in totaal 6,9 miljard kilometer buitenshuis. Dat is 5 procent minder dan in 2022, maar bijna een derde meer dan in pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.