Geplaatst op: 13-06-2024
Auteur: Marc Gerlings

Den Haag ziet oprichting anti-corruptie rechtbank als kans

Uitbreiding positie vrede en recht

Den Haag ziet oprichting anti-corruptie rechtbank als kans
Den Haag krijgt weer een instituut dat positie vrede en recht versterkt.
Integrity Initiatives International (III) is gestart met de uitbreiding van haar activiteiten in Europa met als doel de oprichting van een International Anti-Corruption Court (IACC) in Den Haag. Dat ziet dmo The Hague & Partners als een nieuwe kans voor de bestemming Den Haag.

Het IACC heeft als doel handhaving van de bestaande internationale wetgeving te versterken. Zodat corruptie, gepleegd door overheidsfunctionarissen, omkopers, witwassers en hun medesamenzweerders, wordt ontmoedigd en bestraft. Tegelijkertijd worden illegaal verkregen gelden en bezittingen teruggevorderd. De 190 partijen van het VN-verdrag tegen corruptie (UNCAC) zijn verplicht om corrupte handelingen strafbaar te stellen. 

Voor de oprichting van IACC is een multilateraal verdrag nodig. III Europa leidt het initiatief voor het opstellen van een verdrag en het aansluiten van verdragspartners en landen.

Meer dan 300 wereldleiders?- waaronder voormalige staatshoofden en regeringsleiders, Nobelprijswinnaars, hoge rechters, ministers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en geloofsgemeenschappen - uit meer dan 80 landen hebben opgeroepen tot de oprichting van het IACC.

"De oprichting van een International Anti-Corruption Court is een belangrijk antwoord op de dringende behoefte aan een internationaal mechanisme ter bestrijding van corruptie, illegale internationale geldstromen en de context waarin deze kunnen floreren. Dergelijke corruptie vormt een ernstige bedreiging voor de stabiliteit van landen, ondermijnt democratische instellingen, belemmert economische en sociale ontwikkeling en tast het vertrouwen van het publiek in regeringen aan. Door het mondiale karakter van dit probleem te erkennen, hebben leiders uit verschillende landen zich verenigd om een instelling op te richten die landsgrens-overschrijdende corruptie kan aanpakken." Maja Groff, senior verdragsadviseur voor Integrity Initiatives International Europe. 

III Europe is een zusterorganisatie van Integrity Initiatives International, dat in 2016 in de VS werd opgericht. III Europe betekent een aanzienlijke toename in bereik en capaciteit voor het initiatief voor de oprichting van een International Anti-Corruption Court. De eerste financiering is ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Gemeente Den Haag. 

"Met trots verwelkomt de stad Den Haag III Europe, een waardevolle aanvulling op ons ecosysteem van vrede en recht. Het initiatief om een Internationaal Hof voor Corruptiebestrijding op te richten onderstreept onze gezamenlijke inzet voor een veiliger, betere en rechtvaardige wereld." Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag.
Trefwoorden: Den Haag, anti corruptie, rechtbank, vrede en recht, dmo

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/07/24
Hoe Strava voor beleidsmakers werkt
Nederlanders zijn fervente wandelaars, maar waar wandelen ze precies? Dankzij Strava Metro, een app die fiets-, hardloop- en wandelprestaties bijhoudt, is het nu mogelijk om dit te achterhalen. Wandelnet heeft samen met Track-landscapes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden van Strava’s wandel- en hardloopdata onderzocht.
15/07/24
Utrecht zet eigen adviesraad voor leefomgeving op
Nu Gedeputeerde Staten vijf leden hebben benoemd voor de adviesraad, kan deze van start gaan. Op 28 mei 2024 werd Klaas Verschuure al benoemd als voorzitter van de adviesraad. De overige leden zijn: Hugo Hegeman, Thessa Fonds, Els van Grol, Jan van Kuijk en Alexander van der Vooren.
12/07/24
Exclusief voor leden
7 ton voor extra brandveiligheid in Gelderse natuur
Provincie Gelderland stelt €700.000 extra beschikbaar om de aanpak van natuurbrandveiligheid sneller te verbeteren. Dat ia ook nodig om risicovolle locatie zoals vakantieparken te beschermen.
12/07/24
Spoorpark in Amsterdam officieel geopend
De Amsterdammers krijgen er een nieuw buurtpark bij in stadsdeel West. Het park ligt naast het spoor van metro 51, en heeft daarom de toepasselijke naam Spoorpark. Meer recreatiegroen was nodig door nieuwe woningbouw.
11/07/24
Exclusief voor leden
Robert Simons “Horeca is hét visitekaartje van Rotterdam
Met de vaststelling van de nieuwe horecagebiedsplannen zet Rotterdam een stap richting een nog bruisendere stad. Op 2 juli jl. heeft het college van B&W de nieuwe horecagebiedsplannen voor Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en de Centraal Aangestuurde Gebieden vastgesteld.
11/07/24
HISWA-RECRON start petitie tegen BTW-verhoging
HISWA-RECON is een petitie gestart om het nieuwe kabinet te bewegen de aanstaande btw-verhoging op de verblijfsrecreatie terug te draaien. Die petitie is inmiddels al 1.200 keer ondertekend. Er staat voor ondernemers in de verblijfsrecreatie heel wat op het spel. Uit onderzoek blijkt dat een als gevolg van de btw-verhoging verwachtte prijsstijging kan leiden tot een 10% lagere bezetting.
09/07/24
Rli: Overheid stuur ook op kwaliteit leefomgeving
Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs, meldt adviesorgaan van de overheid Rli.
05/07/24
Ook na coronajaren blijven we wandelen
In 2023 liepen Nederlanders in totaal 6,9 miljard kilometer buitenshuis. Dat is 5 procent minder dan in 2022, maar bijna een derde meer dan in pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.