Geplaatst op: 05-12-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

VVEM niet blij met advies Gezondheidsraad over geluidsnivau

VVEM niet blij met advies Gezondheidsraad over geluidsnivau
Photo by Danny Howe on Unsplash

De VVEM is niet heel erg blij met het nieuwe advies van de Gezondheidsraad om het maximale geluidsniveau in concertzalen, op festivals en in discotheken te verlagen. Volgens de belangenbehartiger van evenementenorganisatoren is er meer onderzoek nodig want het is nog maar de vraag of deze voorgestelde maatregel effectief is.

De door de Gezondheidsraad geadviseerde daling van het maximale volume betekent volgens de VVEM in essentie een halvering van het geluid van een optreden. "Dat levert artistieke beperkingen op, die wat ons betreft niet zomaar eenzijdig aan een branche opgelegd kunnen worden”, schrijft de VVEM in een verklaring. "Live optredens zijn artistieke prestaties die baat hebben bij dynamiek. Geen enkel professioneel optreden of festival heeft het volumeniveau continu op de nu toegestane 103dB staan, optredens bestaan nu eenmaal uit hardere en zachtere stukken. Wat ons betreft moeten hogere volumes tijdelijk (de gemiddelde waarde over een kwartier) zeker kunnen met het maximum dat momenteel geldt. Waardoor een gemiddelde – over een uur genomen – alsnog onder de 100dB uitkomt.” Overigens zijn er ook deskundigen die vinden dat er niet alleen moet worden gekeken naar het totaalvolume maar ook naar de volumes van bepaalde toonhoogten.

Focus op voorlichting, preventie en meten

De VVEM juicht maatregelen om gehoorschade te beperken toe en zet zich daar ook al jaren voor in. "De VVEM is niet voor niets een van de partijen die meer dan tien jaar deelneemt aan het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. Hierbinnen ligt de focus op voorlichting en stimulering van het gebruik van gehoorbescherming, meting en handhaving. Voortvloeiend hieruit zijn we een van de partijen achter campagnes als I Love My Ears. Vanuit die professionaliteit erkennen we het belang van goed omgaan met versterkt geluid.”

Sector in een hoek geduwd

VVEM-woordvoerder Willem Westermann: "Het is inmiddels duidelijk dat bij mogelijke andere maatregelen om schade aan het gehoor te beperken niet helder is of die maatregelen daadwerkelijk effect hebben. Eenzijdig een branche in een bepaalde hoek duwen terwijl er nog vele andere variabelen te onderzoeken zijn, vinden wij niet eerlijk. Het lijkt de coronaperiode wel… Wat de VVEM betreft is er dan ook meer en beter onderzoek nodig naar oorzaak van langdurige gehoorschade en mogelijke maatregelen. Maatschappijbreed en conform het advies van de Gezondheidsraad.”  

Werken met ‘coalition of the willing’

Dat betekent voor de VVEM niet echter niet dat er niets hoeft et gebeuren: "Wat de VVEM betreft is het goed te blijven werken met wat wij de ‘coalition of the willing’ noemen, de partijen die het belang inzien van het tegengaan van gehoorschade en daartoe weloverwogen stappen blijven nemen, zoals wij dat doen met de partijen in het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. De mogelijkheid om daar meer partijen bij te laten aansluiten, zien wij ook als goede kans en verbetering voor de komende jaren.”

Trefwoorden: evenementen, festivals, geluid, gehoorbeschadiging

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
06/09/19
Drie misvattingen bij het opzetten van een actie
Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een totale beleving en willen hun vrije tijd optimaal be...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

27/01/23
La Vuelta Holanda op alle fronten succesvol
De Spaanse wielerronde La Vuelta ging op 19 augustus 2022 van start in Nederland. De provincies Utre...
26/01/23
Kampeerauto van het jaar 2023 bekend!
Nederlandse camperaars hebben als Kampeerauto’s van het jaar 2023 gekozen voor de Tonke EQV, de Affinity Duo, de Knaus Tourer Van 500 MQ en de Frankia Neo-i. Dat zijn respectievelijk een camperbusje, een buscamper, een half integraal en een integraalcamper.
25/01/23
VVEM presenteert documentaire 'pandemie in evenementenland'
In opdracht van de Vereniging Van Evenementenmakers (VVEM) is de documentaire ‘Pandemie in het evenementenland’ geproduceerd. Aan de hand van interviews en sfeerbeelden wordt hierin de impact van de COVID-19 pandemie op de Nederlandse evenementenbranche inzichtelijk gemaakt.
24/01/23
Museumnacht Groningen hoopt op herhaling succes 2022
Vorig jaar was het een opsteker voor de Groningse musea die net de zware coronatijd achter de rug hadden. Het succes van 2022 willen de samenwerkende musea op zijn minst herhalen. Op zaterdag 9 september openen zes musea in Groningen ’s avonds hun deuren.
20/01/23
Recordaantal festivals en concerten in 2022
In 2022 vonden er fors meer festivals en concerten plaats dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Festivals en concerten trokken in 2022 gezamenlijk 32,5 miljoen bezoeken, 2,4 miljoen bezoeken meer dan in 2019.
20/01/23
Exclusief voor leden
Festivals en concerten in de versnelling
Regelmatig worden cijfers in toerisme en recreatie vergeleken met het jaar voor de Covid-periode, 2019. Dat levert vaak een beeld van herstel op maar met een klein gat ten opzichte van dat jaar in vergelijking met 2022. Anders gaat het met de festivals en concerten, daar is een versnelling ingezet. De andere type evenementen zijn in aantal nog niet hersteld.
16/01/23
Nieuw inzicht in de arbeidsmarkt van de gastvrijheidssector
Inzicht start met kennis en kennis stoelt op data. Voor inzicht in de arbeidsmarkt van de gastvrijheidssector staat nu de nieuwste Arbeidsmonitor Gastvrijheidssector online met de nieuwste data.
12/01/23
Exclusief voor leden
Waarom is Provincie Noord-Holland sponsor Sail Den Helder 2023?
De provincie Noord-Holland verbindt zich aan Sail Den Helder en Pre-Sail Texel 2023. Ook deze editie is de provincie sponsor van dit grote nautische spektakel, dat eind juni honderdduizenden bezoekers trekt. Waarom stopt de provincie publiek geld in dit evenement. De motivatie loopt breed uiteen.