Geplaatst op: 21-09-2022
Auteur: Marc Gerlings en Ton Vermeulen

Reacties op de Miljoenennota 2022: blij met reparaties maar onrust over stijgende kosten

Reacties op de Miljoenennota 2022: blij met reparaties maar onrust over stijgende kosten
Door renovatiewerkzaamheden was de monumentale Ridderzaal niet beschikbaar en werd de troonrede uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg.
Terwijl vandaag in de Tweede Kamer het politieke vuurwerk losbarst, verzamelde de redactie van NRIT de reacties bij de diverse branches op de Miljoenennota 2022. De koopkracht staat onder druk en de ondernemers in de vrijetijdseconomie voelen de harde waarheid van de stijgende kosten.  De onrust over te weinig reparatiemaatregelen door het kabinet neemt toe.

RAI: Mobiliteit staat onder druk

De branchevereniging in de mobiliteit RAI ziet een ontwikkeling die het reizen van consumenten raakt. Maar het kijkt daarbij door de ogen van de aanbieder. "De betaalbaarheid van mobiliteit staat steeds meer onder druk". Dit stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck in reactie op de Prinsjesdagstukken voor 2023. Niet alleen consumenten worden hard getroffen door de sterk gestegen prijzen, ook ondernemers hebben het hierdoor steeds moeilijker. Tot frustratie van veel ondernemers gaan de kosten komende jaren nog verder omhoog, onder meer door het afschaffen van de belastingvrijstelling op een nieuwe conventionele bestelwagen. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck dringt er bij het kabinet op aan om duurzame mobiliteit voor iedereen betaalbaar te houden. Dat kan door naast elektrisch, meer ruimte te bieden voor betaalbare alternatieve zuinige vervoersmiddelen en brandstoffen. Goed voor de portemonnee én goed voor de leefomgeving.

Mobiliteit wordt echter voor een steeds grotere groep reizigers en ondernemers onbetaalbaar, waardoor mobiliteitsarmoede toeneemt. Onder meer de sterk stijgende energiekosten, hoge inflatie en eenzijdige focus van het kabinet op elektrificatie van mobiliteit zorgen ervoor dat ondernemers en reizigers gebukt gaan onder snel stijgende kosten en beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.

Brede focus

"De enige manier om vast te houden aan de klimaatdoelen en mobiliteit komende jaren betaalbaar te houden, is door een techniek neutraal mobiliteitsbeleid”, aldus Van Eijck. "Zet in op meerdere technologieën, zoals waterstof, (plug-in) hybride en alternatieve duurzame brandstoffen. Stimuleer ook het gebruik van de fiets en scooter voor korte tot middellange afstanden. Zo neemt de keuzevrijheid toe, kunnen meer consumenten en ondernemers direct CO?  besparen en dalen de kosten.”

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: inflatie en energieprijzen naar beneden

"De kunst is in deze ingewikkelde tijd om de koopkracht van burgers te waarborgen, de inflatie niet verder op te laten lopen, het investeringsvermogen van kleine en grote ondernemingen in stand te houden en hun verduurzaming te versnellen. Het is daarom goed dat het kabinet omvangrijke maatregelen neemt om de koopkrachtcrisis te lijf te gaan en daarmee ook kleine mkb’ers helpt. We zullen bovendien de effecten van de hoge energieprijzen voor energie-intensieve bedrijven moeten dempen, net als in omringende landen. Het is verstandig dat het kabinet hier nu serieus naar kijkt."  

MKB-Nederland: veel doen aan de koopkracht

Jacco Vonhof: "Het is verstandig dat het kabinet al het mogelijke wil doen voor de koopkracht van burgers. Tegelijk hebben ook veel mkb-ondernemers het ongelooflijk zwaar doordat ál hun kosten stijgen. En daar komen de lastenverzwaringen die het kabinet heeft aangekondigd nog bovenop. Goed is wel dat dat het kabinet op ons aandringen iets terugdoet met een pakket van zo’n 600 miljoen euro. We zijn in gesprek over hoe dat verstandig in te zetten. Verder is het belangrijk dat mkb-ondernemers goed worden ondersteund bij de versnelling van de energietransitie. Er gebeurt al veel, maar veel bedrijven missen de financiële ruimte om die investeringen te doen."

De ondernemingsorganisaties zijn blij met de maatregelen voor burgers en hele kleine bedrijven om de energieprijs te drukken, maar wijzen erop dat dit met name de energie-intensieve bedrijven nog onvoldoende helpt. Vonhof: "Het is daarom goed dat het kabinet kijkt naar extra maatregelen, zoals vandaag aangekondigd. Die zijn echt heel hard nodig, omdat bedrijven die we niet willen missen, anders dreigen om te vallen."

Inflatie niet aanjagen

De ondernemingsorganisaties zijn bevreesd dat de versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari aanstaande averechts uitpakt voor de inflatie en die verder aan kan jagen. Per 1 januari 2024 gaat het WML door een stapeling van maatregelen voor bepaalde groepen ondernemers bovendien nog eens met ruim 11 procent omhoog. ‘Dit hakt er flink in, bovenop alles wat zij al voor de kiezen krijgen. Dit gevaar is te ondervangen met een loonkostencompensatie voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door werkgevers en vakbonden vanuit de SER.’

Lastenverzwaringen ondernemers

Niet blij zijn de ondernemingsorganisaties verder met alle lastenverzwaringen in de winstbelasting en Box-2. Die beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers. Voor het vierde jaar op rij wordt bovendien hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Ook komt er niets voor in de plaats. Vonhof: "Deze maatregel heeft direct effect op hun financiële ruimte om te investeren, reserveren en consumeren."

KHN: te weinig lastenverlichting

Op dit moment is er voor ondernemers -zeker de kleinere- geen reële lastenverlichting of compensatie. Dit terwijl het juist van belang is om het ondernemersklimaat te bewaken door het investeringsvermogen van ondernemers in stand te houden en samen te werken aan een duurzame toekomst.

Het kabinet wil via de inkomenskant de koopkracht van burgers versterken. Het wettelijke minimumloon stijgt daarom per 1 januari 2023 in één klap met 10%. De werkgeverslasten 2023 liggen qua percentages net weer hoger dan in 2022. De werkkostenregeling wordt enigszins verruimd. De SER adviseerde eerder om de sterk stijgende werkgeverslasten deels te compenseren, maar hier is vooralsnog geen sprake van.

Om de koopkrachtondersteuning van burgers te kunnen bekostigen, worden ondernemers zwaarder belast. In de VPB (winstbelasting) wordt voor kleinere bv’s de eerste schijf VPB korter en tegelijk wordt het tarief over die eerste schijf hoger. Het tarief aanmerkelijk belang van box 2 wordt ook hoger. De leningen van de bv aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden boven de 7 ton belast in box 2. Het gebruikelijk loon voor de DGA mag minder worden verlaagd. Voor de ondernemer zonder bv en de zzp’er wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd.

KHN vindt dat het kabinet met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV) het hogere minimumloon in 2023 voor die werkgevers moet compenseren. Ook vindt de organisatie dat de vrije ruimte in de Werkkostenregeling voor kleine werkgevers flink moet worden opgehoogd om eenmalige of tijdelijke inflatievergoedingen onbelast uit te kunnen keren.
De opbrengst van de lastenverzwaringen wordt deels teruggesluisd in structurele maatregelen waar het midden- en kleinbedrijf (mkb) van profiteert. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode 500 miljoen euro per jaar voor uit; vanaf 2028 is dit 600 miljoen euro structureel. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten een klein beetje verlaagd. Ook komen er extra investeringsaftrekmogelijkheden, zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen. Maar KHN vindt deze tegemoetkoming beneden de maat en bovendien vooruitgeschoven. KHN zet daarom in op lastenverlichting voor ondernemers.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een prijsplafond voor gas en elektriciteit tot eind 2023 afgekondigd. Het plafond komt te liggen bij een verbruik voor gas tot 1200 m3 en voor elektriciteit tot 2400kWh per jaar. Boven deze grens blijft de marktprijs van toepassing, waardoor de prikkel tot energiebesparing boven de grens blijft. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari 2023, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november 2022 omlaag (de termijnbedragen worden vanaf november dit jaar al verlaagd). De precieze vormgeving van het tijdelijke prijsplafond wordt momenteel verder uitgewerkt met de energiesector. Deze plafondmaatregel geldt voor iedereen in Nederland, dus ook voor bedrijven. Voor veel horecaondernemers is dit echter een druppel op een gloeiende plaat. 

Trefwoorden: Miljoenennota 2022, branche, reacties, beleid, vrijetijdseconomie

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/09/22
Exclusief voor leden
Beste steden voor generatie Z
DMO's opgelet, de gangbare generaties hebben allemaal hun eigen wensen. Generatie Z kijkt heel anders naar vrijetijd doorbrengen in een stad dan de babyboomers.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
28/09/22
Bodemprocedure volledige vergoeding voor horeca na coronamaatregelen
Vandaag diende de zitting in de bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) namens acht individuele horecaondernemers tegen de Staat heeft aangespannen. Zij vorderen volledige compensatie van het door hen onevenredig geleden nadeel als gevolg van de coronamaatregelen.
28/09/22
De dagrecreatie in Overijssel is vitale sector
Het gaat goed met de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van het ...
27/09/22
Datatool Limburg Marketing geeft uniek inzicht in bezoeker regio
Limburg Marketing heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een unieke datatool ontwikkel...
27/09/22
Bekende Haagse locaties opnieuw beleven met blow up art
Vaak lopen we bijna achteloos langs de vele monumentale plekken die de Haagse binnenstad rijk is. Maar dat gaat de komende weken veranderen.
26/09/22
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert bezoekersinformatie monitor
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag de Bezoekers Informatie Monitor. Het is de eerste t...
26/09/22
Twentse campings enorm gestegen in populariteit
Uit onderzoek van de RekreaVakkrant (augustus 2022) blijkt dat de regio Twente een bovengemiddelde g...