Geplaatst op: 20-09-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Ginder: Trendbreuk nodig in aanpak vitale vakantieparken

Ginder: Trendbreuk nodig in aanpak vitale vakantieparken
Foto: Roompot

Voor de zomer werd het landelijk congres vitale vakantieparken georganiseerd. NRIT deed verslag van het congres in een serie artikelen. Adviesbureau Ginder (voorheen ZKA) heeft deze zomer alle input uit het congres laten bezinken en stelt in een openbaar advies dat er een trendbreuk nodig is in de aanpak vitale vakantieparken. 

Dat advies start met de constatering dat ondanks alle positieve energie, aandacht en kennisontwikkeling het niet lukt om de doelen van de landelijke actieagenda te behalen. 

Strijd om marktaandeel

Volgens Merlijn Pietersma van Ginder bevindt de verblijfsrecreatie zich in de volwassenheidsfase van de productlevenscyclus. Dat betekent dat er een hevige strijd woedt om het marktaandeel én veel parken het contact met hun oorspronkelijke markt verliezen. Dit leidt tot maatschappelijke problemen. 

Aandacht vasthouden

Helaas zijn er geen simpele oplossingen: "Structurele problemen en jarenlang wegkijken kun je niet snel en eenvoudig volgens bestaande werkwijzen oplossen”, schrijven de onderzoekers van Ginder. Alleen al daarom is het belangrijk om de komende jaren de aandacht voor vitale vakantieparken vast te houden. "Blijf de kansen en problemen recht in de ogen kijken en blijf maatwerk hanteren. Stimuleer ondernemerschap en verbind overheidsdomeinen.”

Radicale keuzes maken

Om meer snelheid te maken in het halen van doelen, moeten programma’s Vitale Vakantieparken een trendbreuk forceren door radicalere keuzes te maken: inhoudelijk en organisatorisch. Volgens Pietersma zijn daarom bestaande werkwijzen niet meer toereikend. Daartoe moeten de mogelijkheden worden verkend om uitponding tegen te gaan en moeten de rechten van jaarplaatshouders tegen het licht worden gehouden. Overheden moeten meer ruimtelijke regie voeren, hun kennis over recreatieve project- en gebiedsontwikkeling versterken en de samenleving moet meer grip nemen op strategische grondposities. Verder moeten nieuwe ontwikkelingen natuurinclusies plaatsvinden. Ook bedrijven moeten aan de slag met nieuwe kampeerformules en alternatieven voor overname door private equity. 

Vrijetijdslandschappen en andere functies

Verder moeten we erkennen dat er tenminste 500 problematische parken zijn het contact met de markt zijn verloren en feitelijk geen vakantiepark meer zijn. Die parken zullen op een andere manier een bijdrage aan de maatschappij moeten gaan leveren. Dat kan door scherpere keuzes te maken. Op welke doelgroep focust een park? Arbeidsmigranten, flexwoners, statushouders, pensionado’s die deeltijdwonen, toeristische of zakelijke verhuur? Dat kan door enerzijds vrijetijdslandschappen aan te leggen waar toerisme belangrijk is en anderzijds in niet-toeristische gebieden nieuwe functies op vakantieparken versneld mogelijk te maken. 

Andere aanpak Vitale Vakantieparken

Dat alles vergt een andere aanpak van het programma Vitale Vakantieparken. De overheidsorganisatie moet niet worden ingericht volgens beleidsexpertise maar rond de opgave of de case. Dit betekent het neerhalen van schotten tussen overheidsafdelingen zodat er in multifunctionele teams écht gewerkt wordt aan oplossingen. Die moeten wel voldoende capaciteit krijgen. Verder moet ruimte worden geboden aan creatieve experimenten. Daartoe moeten bestuurders en ambtenaren lef en leiderschap tonen. Tenslotte moeten raads, staten- en kamerleden worden geïnformeerd over de complexiteit van vakantieparken

Link: https://wijzijnginder.nl/kennisbank/trendbreuk-nodig-in-aanpak-vitale-vakantieparken
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, vakantieparken, campings, kampeerterreinen, bungalowparken, beleid

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

06/12/22
Schiphol Group koopt boeren uit om stikstofruimte
Schiphol Group bevestigde gister aan krant NRC dat het boeren uitkoopt zodat het meer stikstofruimte krijgt.
05/12/22
Exclusief voor leden
Amsterdam grijpt in op toerisme
Amsterdam gaat ingrijpen om volgend jaar de bezoekersstroom te verleggen en de overlast te beperken. De gemeente ziet het toerisme razendsnel herstellen en in 2023 de vastgestelde grenswaarden zal overschrijden. Wat gaat de stad doen om de overlast te beperken?
02/12/22
Meer subsidie voor agrarisch en religieus erfgoed Zuid-Holland
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is vanaf 1 december 2022 op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd.
02/12/22
Exclusief voor leden
Economie gestut maar wie betaalt de gewerkte uren
  Bank ING komt met waarschuwende woorden. Voorlopig doet de economie het goed met een arbe...
30/11/22
Oekraïne wordt focusland in culturele samenwerking
Het kabinet maakt van Oekraïne een focusland op het gebied van internationaal cultuurbeleid. Door samenwerking kan vernietiging van cultureel erfgoed worden voorkomen.
28/11/22
Stationsgebied Helmond maakt schaalsprong met placemaking
Het Stationskwartier moet dé ontmoetingsplek worden van Helmond en de regio. Met veel groen en een mooie mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Dat is de ambitie van de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant.
28/11/22
Exclusief voor leden
Schoon water en gezonde bodem leidend bij beleid gebiedsontwikkeling
Voldoende en schoon water en een gezonde bodem wordt het uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Dat beleid is van invloed op de recreatiegebieden en recreatiebedrijven.
25/11/22
Exclusief voor leden
Groningen bestelt waterstoftreinen
Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en Arriva-directeur Anne Hettinga ondertekenden donderdag 24 november de overeenkomst voor de aanschaf van vier nieuwe waterstoftreinen.