Geplaatst op: 11-07-2022
Auteur: Marc Gerlings

Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van

Gastvrij Nederland: voorbereidingen voor grotere groep bedrijven in de gastvrijheidseconomie

Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van
Minister Adriaansens. Foto: Martijn Beekman / Rijksoverheid

Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. Onder meer 'hotels met restaurant' gaan dan merken, belooft het Kabinet.

Deze maatregel is één van de onderdelen van het nieuwe programma waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, akkoord is gegaan. De bedrijfstakaanpak start in zes sectoren: kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, bouw- of onderhoudsbedrijven en kledingwinkels. 

Dit gebeurt op basis van zogenoemde mkb-indicatorbedrijven waarin vrijwel alle wettelijke verplichtingen voor mkb-bedrijven zich voordoen. Zo brengt het kabinet op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart. Dat leidt daarna tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen.

In de aanloop naar dit besluit van de ministerraad zijn in een jaar tijd meer dan twee derde van de knelpunten in wet- en regelgeving, die ondernemersvertegenwoordigers in juni 2021 aandroegen bij het kabinet, opgelost of opgepakt.

Minister Adriaansens: "Ondernemers willen minder regels. De overheidsaanpak van regeldruk was te ongericht en leidde daardoor nog niet tot het optimale resultaat. Daarom gaan we dus nu gedetailleerder per sector te werk. En we hebben besloten om actiever de ontwikkeling van regeldruk(kosten) bij te houden. Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen. En kunnen bedrijven zich gaan richten op waar ze goed in zijn: ondernemen.”

MKB-toets wordt verbeterd

Het nieuwe programma bestaat naast de sectoraanpak uit diverse andere maatregelen. De toepassing van de MKB-toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal verder worden verbeterd. Bijvoorbeeld door ná de invoering van regels ook terug te gaan kijken naar de werking. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt daarnaast een permanent adviesorgaan van de overheid. Er wordt nog gekeken hoe de taken van het ATR verder worden uitgebreid.

Resultaten in dashboard

Met een online dashboard gaat het kabinet actiever dan voorheen communiceren over de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. Het dashboard geeft bovendien inzage in de feitelijke ontwikkeling van de totale regeldrukkosten in Nederland. Inzage in die kosten zal vooral worden gebruikt om te kijken in welke sectoren of domeinen de regeldruk het hoogst oploopt en te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

Eerlijk speelveld en bescherming consument

De minister moet schaken op meerdere velden. Naast belangen voor ondernemers speelt ook de bescherming van de consument. Met regelgeving creëert de overheid een eerlijker speelveld voor alle ondernemers, nationaal en internationaal, en beschermt het consumenten en werknemers. Veel ondernemers zien regelgeving nog te vaak als lastig, complex en kostbaar, meldt EZK. Tegelijkertijd zijn ze er ook bij gebaat, omdat regelgeving houvast en bescherming biedt tegen marktmacht. Het doel is om de balans te vinden tussen regels die werken en tegelijkertijd de regeldruk beperken.

2023 voortangsrapportages

De Tweede Kamer krijgt vanaf begin 2023 reguliere voortgangsrapportages met informatie over de resultaten van het programma.

Reactie Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland reageert positief op het nieuws. De brancheorganisatie meldt aan NRIT dat het blij is omdat hiermee de minister de mkb-voorstellen volgt. Specifiek de stappen in de groep 'hotel met restaurant' is goed nieuws. Als in deze groep verbeteringen worden aangebracht zijn deze indirect al een voorbereiding voor een grotere groep bedrijven in de gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland herhaalt nog eens dat minder regels meer ruimte geeft om te ondernemen. De boodschap die ook in mei van dit jaar werd afgegeven richting het Kabinet.

 
Trefwoorden: regeldruk, beleid, hotel, restaurant, horeca

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

05/08/22
Surprise! Je customer experience verhogen met extraatjes
Customer experience wordt groeit en groeit. Klanten willen niet alleen waarde, maar ze willen een beleving. Gelukkig is de Leisure branche daar ideaal voor. Denk eens aan het plaatsnemen op het terras, samen met de hond. Bij sommige terrassen moet je vragen om een bak water. Je kunt daar als bedrijf op inspelen. Geef honden een bak water, nog voordat je de klant de bestelling kunt geven. Of nog beter: geef grote honden een grote bak en kleine honden een kleine bak. Personaliseer de extraatjes!
05/08/22
ECG wil Vacanceselect overnemen
De European Camping Group (ECG) wil Vacanceselect overnemen. Door de overname ontstaat een combinatie die met ongeveer 10 procent marktaandeel de nummer 3 van Europa wordt en de nummer 1 van Frankrijk.
01/08/22
Exclusief voor leden
Verschil uitzendkracht en zzp wordt kleiner
Begin juli werden de eerste plannen voor de modernisering van de arbeidsmarkt door het kabinet bekendgemaakt. Daarmee wordt het verschil tussen een zzp'er en een uitzendkracht kleiner, verwacht bank ING. Dat kan tot veranderingen leiden in de horeca, attracties en vakantieparken.
21/07/22
Nominaties ANWB Camping van het jaar 2023 bekend gemaakt
De ANWB heeft in drie categorieën – de fijnste familiecamping aan zee, de beste kleine camping en de meest bijzondere huuraccommodatie op de camping – de nominaties bekend gemaakt voor 2023. Wie gaat er winnen?
19/07/22
HISWA-RECRON en FNV Recreatie samen voor een betere arbeidsmarkt
Een bijzondere samenwerking tussen een werkgeversorganisatie en een vakbond. HISWA-RECRON en FNV Recreatie gaan samen het personeelsprobleem in de sector aanpakken. Doel is een imagocampagne maar het vertrekpunt een imago-onderzoek onder zowel werkgevers als medewerkers.
18/07/22
Drenthe begint zomer sterk maar ook zorgen over de toekomst
Hoe staan Drentse vrijetijdsondernemers er zo vlak voor de zomer voor en wat verwachten ze van de toekomst? Marketing Drenthe peilde de de feiten en de stemming.
14/07/22
Sterke groei transacties in leisure maar wel donkere wolken boven ondernemers
Rabobank ziet in alle leisuresectoren een sterke stijging van het aantal digitale transacties tot ver boven het niveau van 2019. . Maar er hangen ook donkere wolken boven de sector vanwege teruglopende koopkracht van de consumenten, hogere kosten, de belastingschuld en personeelsproblematiek.
14/07/22
Nieuw vakantiepark voor Dormio op Hondsrug
Dormio bouwt in Drenthe op de Hondsrug een nieuw vakantiepark met 70 luxe vrijstaande vakantiewoningen.