Geplaatst op: 07-06-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Maas­tricht Aachen Air­port blijft open

Maas­tricht Aachen Air­port blijft open

De Limburgse luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) blijft open. Dat hebben de Limburgse Staten besloten. Gedeputeerde staten moeten nog wel aan het werk met een nieuw voorstel voor een omgevingsbewuste, innovatieve en duurzame luchthaven. 

De Gedeputeerde Staten (GS) hadden aan Provinciale Staten (PS) vier scenario’s voorgeschoteld variërend van het benutten van de groeiruimte tot het sluiten van de luchthaven met een alternatieve gebiedsontwikkeling. Voor geen van de scenario’s is gekozen. GS hebben opdracht gekregen een plan te maken rond scenario’s 2 (Omgevingsbewuste luchthaven) en 3 (Innovatief en duurzaam vliegen). 

Limburgers positief

Uit onderzoek onder 1.036 Limburgers blijkt dat een kleine meerderheid (53%) een positieve basishouding heeft ten aanzien van de luchthaven. Slechte 8% denkt er negatief over. Limburgers (78%) zijn vooral positief over het belang van MAA. De meeste Limburgers zijn voor een gematigde groei (53%), een ruime meerderheid (63%) vindt sluiting onacceptabel en voor 49% is krimp onacceptabel. Aan de andere kant staat slechts 26% negatief tegenover een alternatieve gebiedsontwikkeling. Als voor verdere ontwikkeling wordt gekozen wil 65% van de Limburgers dat MMA een duurzame en innovatieve luchthaven wordt. 

Luchthaven niet goed voor toerisme

Visit Zuid-Limburg staat niet heel erg positief tegenover de luchthaven die slecht samengaat met de kernwaarden van Zuid-Limburg. Uit eerder onderzoek bleek dat een groei van de luchthaven tot het maximaal aantal vergunde vluchten het toerisme een forse klap toe kan toebrengen. Dat kan de regio 70 miljoen euro per jaar kosten waardoor 230 tot 420 banen verloren kunnen gaan. Het toerisme ondervindt vooral schade omdat recreanten zeggen dat ze na ervaren hinder niet meer terugkeren naar het gebied. Het sluiten van de luchthaven zal de provincie 240 miljoen euro kosten. Daar staat tegenover dat het openhouden van MAA ook niet goedkoop is. Voor scenario 2 is dat 120 miljoen euro en voor scenario 3 zelfs 164 miljoen euro. 

Flinke kaders

Provinciale Staten geven duidelijke kaders mee waardoor de hinder die de luchthaven veroorzaakt op de omgeving in de toekomst zal moeten afnemen door het verminderen van het aantal ernstig gehinderden. Voor de noodzakelijke renovatie van de start- en landingsbaan stellen Provinciale Staten de benodigde middelen ter beschikking. Voor het eind van 2022 moet er een uitgewerkte business case liggen en er dient een samenwerkingspartner gevonden te worden voor de exploitatie van de luchthaven. 

Omgevingsfonds

Verder is in het amendement opgenomen dat er een royaal omgevingsfonds ingesteld moet worden ter vermindering van hinder in de directe omgeving. Tevens is aangegeven dat de meest vervuilende en geluidproducerende toestellen moeten worden uitgefaseerd.

Baanrenovatie gaat door

De voorbereidingen voor de baanrenovatie worden conform planning voortgezet. Gedeputeerde Staten zullen in december de uitkomst van de gesprekken met een samenwerkingspartner en de uitgewerkte business case voorleggen aan Provinciale Staten.

Link: https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/juni/maastricht-aachen-airport-blijft-open/
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, limburg

||| Blogs |||

12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

12/08/22
Exclusief voor leden
Ryanair biedt niet langer tientjesvluchten aan
Voor een tientje met de Ierse lowbudgetluchtvaartmaatschappij Ryanair vliegen naar bestemmingen als Praag of Kreta is verleden tijd. De voornaamste reden daarvoor is de stijgende brandstofprijs. Dat meldde Michael O’Leary 11 augustus in een interview met de BBC.
12/08/22
R&T 3 is uit – Waarom staat die trotse kaasmaker op de voorkant?
Het is in de zomervakantie van 2022 maar dat betekent niet dat de lezers van vakblad R&T in sandalen gestoken wandelen over een zonnig strand. In augustus en de rest van de zomer zijn veel vaklezers actief. In de derde week van juli viel R&T in de brievenbus met voorop een trotse maker van kaas op de voorkant.
12/08/22
Jubilerend Adventure Valley biedt nachtklimmen aan
Klimmen tussen het licht van de sterren? Dat kan voor een keer bij Adventure Valley op vrijdag 19 augustus als deze leisure locatie tien jaar bestaat.
12/08/22
Prima junimaand voor Nederlands toerisme
Toeristisch Nederland heeft een prima junimaand achter de rug. Zowel het aantal gasten als overnachtingen groeide sterk ten opzichte van 2021 en het verlies van de pandemie is bijna ingelopen. Maar het herstel is op de diverse deelmarkten niet overal even goed. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers uit de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS.
12/08/22
VisitVeluwe sluit zomerseizoen af met gratis koninklijke portretjes
VisitVeluwe zet een leuke actie op om bezoekers een mooie herinnering te bezorgen aan het einde van de zomermaand augustus. Het is onderdeel van het themajaar koninklijk.
12/08/22
Compensatieregeling voor reizigers die vlucht hebben gemist
Schiphol komt met een compensatieregeling voor reizigers die door de drukte op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. Het aanbod van de luchthaven komt na druk van de Consumentenbond en de MAX Ombudsman die een proefproces aankondigden.
12/08/22
Exclusief voor leden
Succesvol lichtverhaal weer terug op muren Princessehof
Museum Princesshof gebruikt weer zijn buitenmuren om er een lichtverhaal op te vertellen. De productie Maria Louise was here keert terug en deze keer is het gratis voor het publiek. Een mooie combinatie van museum, erfgoed en het vertellen van een historisch verhaal.
12/08/22
Exclusief voor leden
Zuiderpark vist naar verhalen en ook naar verbeteringen
In het voorjaar van 2023 is het 100 jaar geleden dat officieel het plan voor het Zuiderpark werd goedgekeurd. Dat wordt onder meer gevierd met het verzamelen van verhalen over het park. Tegelijkertijd wil de organisatie horen wat het publiek nog meer wil in het park.