Geplaatst op: 30-05-2022
Auteur: Marc Gerlings

KLM reageert op kritische punten Staatsagent: coronasteun zo snel mogelijk terugbetalen

KLM reageert op kritische punten Staatsagent: coronasteun zo snel mogelijk terugbetalen

De Staatsagent die toezicht houdt op de afspraken voor coronasteun van KLM komt met enkele kritische punten. Onder meer zijn de kostenverlagingen nog niet structureel genoeg doorgevoerd en zou het bedrijf belastingontduiking mogelijk maken voor personeel dat in het buitenland woont. KLM reageert dat het de steun zo snel mogelijk wil afbetalen.

"KLM wil nogmaals benadrukken de overheid zeer erkentelijk te zijn voor de steun die we hebben ontvangen in 2020. Wij zien het als onze plicht om het toegekende leningenpakket zo snel mogelijk terug te betalen.  KLM heeft in totaal 942 miljoen euro van het pakket getrokken, waarvan 311 miljoen euro inmiddels is terugbetaald. KLM heeft zich bij het verstrekken van de steun in 2020 gecommitteerd aan de voorwaarden, die nog steeds staan."

De Staatsagent stelde vast dat KLM in de beginfase voldeed aan het verlagen van de kosten maar de afspraak ging over een kostenverlaging op de lange termijn. Daar zou KLM nog niet aan voldoen. KLM over de kostendiscussie: "Een van de voorwaarden die de Nederlandse overheid aan het leningenpakket heeft gesteld is dat KLM haar beïnvloedbare kosten met 15% reduceert. KLM heeft hieraan ruimschoots voldaan en zelfs het afgelopen jaar 30% van haar beïnvloedbare kosten weten te reduceren. Door deze snelle kostenreductie, in combinatie met de inmiddels sterk verlaagde NOW-regeling, behoorde KLM de laatste drie kwartalen tot een van de best presterende luchtvaartmaatschappijen in Europa."

Onder meer door stijgende loonkosten aan piloten haalt KLM de eis niet. KLM geeft een er een andere invulling aan. "Onderdeel daarvan is de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die door vrijwel alle KLM’ers is geleverd. Afhankelijk van inkomensgroep levert het personeel tot 20% in. Daarover zijn met de vakbonden afspraken gemaakt. In alle cao’s is aan de gestelde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voldaan. De cao van het cockpitpersoneel liep tot 1 maart jl., de cao’s met Grond en Cabine lopen tot eind 2022.  De nieuwe cao voor cockpit personeel is vertraagd door het ILO rapport dat kritisch is over de door de Staat opgelegde voorwaarden. Over de cao van de piloten wordt de komende weken verder gesproken."

Eis voor de coronasteun is dat er forse stappen komen op het gebied van duurzaamheid. De Staatsagent meldt dat het proces weinig vooruitgang boekt. KLM: "KLM heeft ook verdere invulling gegeven aan de duurzaamheidsagenda in lijn met de voorwaarden van de overheid. Hierover zijn constructieve gesprekken gevoerd met het ministerie van I&W in de afgelopen maanden en is een implementatieplan opgesteld dat beantwoordt aan de wens van de overheid KLM’s inspanningen op dit gebied beter volgbaar te maken. KLM is on track als het gaat om duurzaamheid en vliegt met elke vlucht op een klein percentage duurzame brandstof. Ook heeft KLM zich gecommitteerd aan Science Based Targets initiative dat bedrijven helpt in lijn te komen met het klimaatakkoord van Parijs."

KLM onderzoekt het punt over mogelijke belastingontduiking van werknemers in het buitenland. "KLM is een internationaal bedrijf met in totaal circa 25.000 medewerkers, bestaand uit personeel van verschillende nationaliteiten. Een kleine groep (2,9% van het totale personeelsbestand) van het vliegend personeel woont in het buitenland en maakt gebruik van de woon-werkregeling van KLM. KLM, VNV, FNV Cabine en VNC erkennen dat altijd gehandeld dient te worden conform bestaande wet- en regelgeving. KLM heeft met de drie betrokken vakbonden een werkgroep geïnstalleerd. Zaak is om snel tot een oplossing te komen die ook door de bonden wordt gedragen."

Hieronder de download van de brief van de Staatsagent over de voortgang op de voorwaarden voor de coronasteun aan KLM.
Trefwoorden: KLM, steun, staatsagent

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
14/10/21
Varkens in nood op Lisboa Airport
Claustrofobie. Je vraag er niet om. Dat heb je, of niet. En fijn is het geenszins. Hele kleine liften? Ik neem de trap wel. Al is die 10 verdiepingen hoog. Grote mensenmassa’s? Ik vermijd ze liever. - Marcel Baltus komt terecht in terminal 2 van Lisbon Airport en krijgt veel waardering voor Schiphol.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

30/09/22
Topdrukte bij ECC door vluchtannuleringen
Het Europees Consumenten Centrum (ECC) kijkt terug op recorddrukte in de zomerperiode. De consumentenorganisatie ontving in de zomermaanden van dit jaar 63 procent meer hulpvragen van Nederlandse vliegpassagiers dan in dezelfde periode vorig jaar.
26/09/22
Exclusief voor leden
Lastige campagneboodschap: stuur geen app naar bestuurder
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert vandaag de campagne ‘Mij Nie Appen!’. Die moet het aantal verkeersslachtoffers en ongelukken tijdens het reizen door smartphonegebruik verminderen.
21/09/22
Transavia voegt vluchten Eindhoven - Bordeaux toe aan zomerprogramma 2023
Transavia vliegt in zomerseizoen 2023 tussen Eindhoven en de Franse stad Bordeaux.
21/09/22
TUI bijna weer op niveau van voor de pandemie, Nederland presteert prima
Hoe heeft TUI de afgelopen zomer gepresteerd? Het bedrijf komt met tussentijdse cijfers.
19/09/22
Exclusief voor leden
Gratis OV voor 66-jarige inwoners Utrecht met laag inkomen
Reizen naar een leuk uitje of familie kost geld. Door het koopkrachtverlies ontvlamt het debat om he...
19/09/22
Toeristische economie in 2021 nog lang niet op niveau
Hoe heeft in 2021, toen het herstel van de pandemie al inzette, de toeristische economie gepresteerd? Het CBS zocht het uit.
16/09/22
Consumentenbond vraagt verlenging compensatie van Schiphol
Er lag een regeling voor de compensatie van reizigers die door lange wachtrijen hun vlucht mistten. Die regeling hield op na 11 augustus. Consumentenbond wil de regeling verlengen.
16/09/22
Dick Benschop stelt functie ter beschikking
Dick Benschop heeft gisteravond bij de raad van commissarissen zijn functie als President-Directeur & CEO van Royal Schiphol Group ter beschikking gesteld. De raad van commissarissen heeft daarmee ingestemd. Dit gebeurt na een zomer vol chaos op Schiphol. Vooral toen na de zomer de extra toeslag voor de beveiligers ophield werd het personeelstekort nog groter. Weer ontstonden afgelopen week lange wachtrijen en moesten vluchten geschrapt worden.