Geplaatst op: 11-05-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Geen herstelplan voor toerisme, wel veel steun voor sector

Geen herstelplan voor toerisme, wel veel steun voor sector

Er komt vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geen specifiek herstelplan voor de toeristische sector. Ondernemers en brancheorganisaties kunnen een beroep doen op generieke steunmaatregelen die wel beter toegankelijk worden gemaakt. Dat zei minister Micky Adriaansens van EZK vandaag in de Tweede Kamer. Ze vindt dat er in de Taskforce Gastvrijheidssector -met de Actieagenda Perspectief 2030 als werkprogramma- voldoende gebeurt. Er komt wel een landelijke datastrategie om meer datagedreven werken te stimuleren. De Kamerleden waren positief kritisch op het eerste optreden van deze kersverse minister op het dossier toerisme. 

Alles op alles zetten voor herstel

De Kamerleden maakten zich evenwel grote zorgen over het voortbestaan van ondernemers in deze zwaar getroffen sector. Hawre Rahimi van de VVD vindt dat we alles op alles moeten zetten voor het herstel van de gastvrijheidssector. "Het lijkt wel koek en ei maar een bezettingspercentage van 60% en weinig intercontinentale bezoekers die ook in de steden minder besteden, is er voor ondernemers nog altijd een groot probleem.” De VVD pleitte voor een herstelplan voor de sector. "We geven de toeristische sector graag een vliegende start en daarin is een herstelplan essentieel. Ondernemers moeten weer vlees op de botten krijgen.” Ook minister Micky Adriaansens van EZK ziet dat de effecten van de pandemie voor de sector nog niet voorbij zijn. "We hebben heel veel gedaan als overheid maar niet alles kunnen oplossen. Ik zie een hele weerbare sector en aantrekkende toeristische activiteiten.” Maar ze moest ook erkennen dat de sector nog lang niet op het niveau van voor de crisis is. "Wat we zien is dat het aantrekt maar het is niet zoals voor corona. Bovendien zijn we allemaal gehavend."

Geen herstelplan

De minister voelde evenwel niets voor een herstelplan: "Ik ben van mening dat we op veel niveaus en plekken verbeteringen aanbrengen die je als een herstelplan kunt zien. Ze kaatste de bal behendig naar de Taskforce: "In de Actieagenda Perspectief 2030 staan maar liefst 30 acties rond drie thema’s: human capital, verduurzaming en het managen van bestemmingen. De Taskforce Gastvrijheidssector houdt die agenda actueel.” 

Hoe gaan we het personeelstekort oplossen?

VVD-er Rahimi wilde van de minister weten hoe ze het tekort aan goed personeel in de sector gaat oplossen, vroeg om een activering van de publiekscampagnes en een spreiding van toerisme naar minder bekende gebieden. "Als we nu geen actie ondernemen, komen de toeristen niet terug en dat is slecht voor de leefbaarheid en sociale voorzieningen.” Rahimi sloot af met flinke woorden: "Als we nu de goede dingen niet doen, is er binnenkort geen sector meer." Voor wat betreft financiële steun verwees de minister naar meer generieke maatregelen: "We doen in de brede zin veel voor het MKB. Maar we hebben wel een grote uitdaging om die regelingen beter toegankelijk te maken voor ondernemers.” Ook voor het personeelsprobleem verwees ze een deurtje verder: "Daar werkt de Taskforce Gastvrijheidssector aan en die komt voor de zomer met een plan. Het is wel de vraag of je zo’n groot probleem dat in de hele economie speelt, kunt oplossen.” 

Belastingschuld omzetten naar achtergestelde lening

Wybren van Haga van BV NL ziet een ongelofelijk uitgeklede sector door de pandmie. "Het is maar de vraag of de miljardenschulden kunnen worden terugbetaald.” Daar komen de hoge brandstofprijzen en inflatie nog eens bovenop. Hij wilde weten wat de minister gaat doen om de sector weer lucht te geven: "Door bijvoorbeeld het oprekken van betaaltermijnen of het omzetten van belastingschuld in een achtergestelde lening.” De minister was daar in haar antwoord duidelijk over en verwees naar de staatssecretaris van Financiën. Ze merkte ook nog fijntjes op dat de  terugvorderingstermijn is verruimd naar 5 jaar.

Directie Schiphol heeft ethisch gefaald

Van Haga maakte zich ook druk over de chaos op Schiphol. "De beloning van bagage-afhandelaars is stuitend”, stelde hij en ging nog een stapje verder. "De directie van Schiphol heeft ethisch gefaald en moet worden ontslagen.” Adriaansens liet zich in haar beantwoording ontvallen dat er bij het kabinet beslist zorgen zijn over het functioneren van Schiphol in de afgelopen periode. Van Haga is overigens niet voor het verhogen van het minimumloon waar Sandra Beckerman van de SP wel voor pleitte. "Een goede beloning is primair een taak voor ondernemers”, vond Van Haga die zich afvroeg of er wel bedienend personeel is als de toeristen weer terugkomen. "Wat gaat de minister doen om het personeelstekort aan te pakken?”, wilde hij weten. 

Toerisme heeft volwaardige plek

Romke de Jong van D66 zag het rooskleuriger in met vooral veerkrachtige toeristische ondernemers en een sector die eindelijk meer aandacht krijgt. "Het is fijn dat het kabinet het toerisme een volwaardige plek geeft in het economisch beleid.” Toch waren er bij hem ook zorgen: "Is de Nederlandse toerismesector na de pandemie erop toegerust om weer de aantallen toeristen van voor de pandemie te ontvangen”, wilde hij van de minister weten. Ook was het voor hem de vraag of de sector wel voldoende kan  inspelen op de uitdagingen rond digitalisering en duurzaamheid en de impact van de oorlog in Oekraïne. In haar reactie memoreerde minister Adriaansens nog eens de mooie pre-coronacijfers met een aandeel in het bbp van 4,4% en 800.00 banen. "Mooie economische cijfers maar toerisme is meer dan economische groei. Ook voor het instandhouden van het voorzieningenniveau is toerisme op veel plekken belangrijk.” De minister zet daarom vol in op het spreiding van toerisme. "Iedere Nederlander moet de meerwaarde van toerisme kunnen ervaren.” Die lusten moeten wel in balans met de lasten zijn. Bestemmingsontwikkeling is daarbij voor de minister heel erg belangrijk. "Daar heeft NBTC een rol in maar ook de DMO’s. Dat is een hele belangrijke rol die daar ligt om te zorgen voor de spreiding en te ontwikkelen in gebieden waar dat nog niet volledig het geval is.” Lichtelijk pijnlijk was de vraag van Romke de Jong waarom de afgelopen jaren de bereidheid van provincies en steden om te investeren in de Holland Citystrategie is afgenomen. De minister zegde toe dat te gaan onderzoeken maar bleef wel 100% achter de strategie staan. 

Opkopen vakantieparken

Sandra Beckerman van de SP maakte een flink punt van het opkopen van vakantieparken waardoor vaste gasten gedwongen worden te vertrekken. Recreëren wordt hierdoor volgens Beckerman vooral iets voor mensen met een hoger inkomen. "Wijken voor de Rijken’, vatte ze het kernachtig samen en wilde van de minister weten of er al actie is ondernomen op de moties die de Kamer heeft aangenomen. "Waar is de politieke aandacht voor dit probleem?” Volgens de minister loopt er op dit moment een onderzoek naar het opkopen van vakantieparken dat in juni wordt afgerond. Ze zegde Beckerman toe nog voor het reces dit onderzoek naar de Tweede Kamer te sturen.

Waarom blijft toerisme ondergeschoven kindje?

Inge van Dijk van het CDA kwam met een dubbele boodschap. "Het doet ons goed dat de minister het belang van de sector groot vindt”, had ze in de Kamerbrief gelezen. "Maar we vragen ons wel af waarom toerisme dan een ondergeschoven kindje blijft.” In de optiek van het CDA zijn toerisme en recreatie belangrijke sectoren voor de regionale economie. "Steun voor het spreiden van toerisme over de toeristische regio’s is dan ook van groot belang.” Van Dijk wilde van de minister vooral concrete acties. "Wij willen van de minister weten wat ze gaat doen om de sector te versterken.” Het Kamerlid kwam nog met een creatief idee: ”Wij zouden het mooi vinden als agrarische ondernemers -als ze dat willen- de overstap naar recreatie en toerisme kunnen maken.” Ze wilde heel concreet weten wat de minister van EZK daarvoor gaat doen. Die vond het een heel goed idee en gaf gelijk boter bij de vis. "Ik heb even ruggespraak gehouden met mij collega van LNV en in juni komt er een perspectiefbrief voor de agrarische sector waar dit waarschijnlijk wordt meegenomen. 

Steun voor Landelijke Datastrategie

Van Dijk vroeg ook nadrukkelijk aandacht voor datagedreven werken. Volgens Adriaansens  gebeurt er al veel op dat gebied. "Het ministerie steunt het CBS en NBTC daarin met budgetten. Die acties worden afgestemd in de Landelijke Data Alliantie en we gaan nu kijken of we tot een Landelijke Datastrategie kunnen komen.”

Bruine vloot

Net als diverse andere Kamerleden vroeg Van Dijk aandacht voor de positie van de Bruine Vloot die door corona hard is geraakt.  De minister memoreerde dat deze sector als een van de weinigen een sectorspecifieke regeling heeft gekregen. "We hebben daarvoor 15 miljoen euro aan extra budget beschikbaar gesteld. Daarvan is 7,2 miljoen euro gebruikt.”  

Cofinanciering campagnes nog van deze tijd?

Diverse Kamerleden hadden ook vragen over de cofinanciering van internationale marketingcampagnes met het bedrijfsleven die NBTC verplicht moet aangaan: "Geeft dat geen ongewenste prikkels die niet in lijn zijn met de branding van Nederland.” Voor Adriaansens is cofinanciering een heel geschikt middel voor het commitment van de sector. "We staan in beginsel achter cofinanciering maar het mag de strategie niet ondergraven.” Ze gaat wel de cofinanciering aan het eind van de beschikking aan NBTC in 2023 evalueren. 

Link: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/toerisme-7
Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, toerisme

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

30/06/22
Noord-Holland heeft Handreiking Informatiegericht Handelen Vakantieparken
De provincie Noord-Holland heeft een ‘Handreiking Informatiegericht Handelen Vakantieparken’ beschikbaar. Deze handreiking heeft tot doel om gemeenten een laagdrempelig, relatief eenvoudig instrument te bieden om haar zicht en inzichten op de vakantieparken in de gemeente te vergroten.
27/06/22
Wisselend beeld bij Nederlandse verblijfsrecreatie
Hoe hebben de Nederlandse vakantieparken het in het voorjaar gedaan en wat zijn de vooruitzichten voor de zomer? Stratecht geeft uit haar boekingsmonitor de antwoorden.
24/06/22
EuroParcs schenkt huuropbrengsten vakantiehuis aan Esther Vergeer Foundation
Met de overhandiging van de symbolische sleutel aan Lotte, gezinslid van de eerste gasten, werd door...
24/06/22
Center Parcs, Van de Valk en Hutten samen met Summa College in nieuwe hospitality-opleiding
Het Summa College in Eindhoven gaat intensief met het bedrijfsleven samenwerken bij het opleiden van...
23/06/22
Martin Maassen aan de slag bij FACET
Martin Maassen, oud-directeur van RECRON, leek van de radar verdwenen maar is helemaal terug.
20/06/22
Exclusief voor leden
Avonturenhuis Zeewolde officieel open
Zaterdagmiddag 18 juni opende Scouting op spectaculaire wijze het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde. Een lintje knippen past niet zo bij Scouting. Daarom werd er met zo’n 170 scouts uit het hele land en vele partners een enorme kettingreactie gebouwd op het terrein.
17/06/22
Exclusief voor leden
Recreatiesector Wijdemeren strijdt met succes over toeristenbelasting- en beleidsverandering
De Wijdemeerse recreatiesector en de gemeente gaan een nieuw convenant (water)toeristenbelasting sluiten. Het convenant komt na protest van HISWA-RECRON, Watersportverbond en Ondernemend Wijdemeren over eerdere plannen om tot een verhoging van de belasting.
16/06/22
De Telegraaf heeft foute vakantieparken in het vizier
Geen verrassing voor de sector maar wel een vervelende bevestiging deze week in de Telegraaf die uit een nog vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland berichtte: De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken.