Geplaatst op: 26-04-2022
Auteur: Redactie
NRIT
Uitgever: NRIT Media

Nieuw rapport van WTTC en JLL schetst de paraatheid van steden in de wereld voor duurzame groei van reizen en toerisme

WTTC en JLL brengen nieuwste ‘Destination 2030: Global cities’ readiness for sustainable tourism growth’ uit

Nieuw rapport van WTTC en JLL schetst de paraatheid van steden in de wereld voor duurzame groei van reizen en toerisme

In Manilla op de Filipijnen hebben De World Travel & Tourism Council (WTTC) en JLL vandaag het rapport 'Destination 2030: Global cities' readiness for sustainable tourism growth' uitgebracht waarin wordt ingegaan op wat een stad beter voorbereidt op de groei van Travel & Tourism. Voorafgaand aan de pandemie groeide de reis- en toerismesector al bijna tien jaar sneller dan de wereldeconomie, met een jaarlijkse gemiddelde groei van 4,3% vergeleken met 2,9% tot 2019, en een bijdrage van bijna 9,2 biljoen dollar aan de wereldeconomie in de hetzelfde jaar.


Na de de pandemie, ziet de wereldwijde reis- en toerismesector eindelijk tekenen van herstel. Terwijl de sector zich blijft ontwikkelen, zorgde de stopzetting van het internationale reizen niet alleen voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor beleidsmakers, leiders van bestemmingen en belanghebbenden om de sector paraat te houden. Het rapport, ook wel ‘Destination 2030’ genoemd, gaat in op wat een stad klaar maakt voor duurzaam reizen en toerisme. 63 steden in de wereld werden gemeten en gecategoriseerd in een van de vijf niveaus van "gereedheid", terwijl ze haalbare oplossingen boden om duurzame groei in toeristische activiteiten op elke bestemming te bevorderen.


Julia Simpson, WTTC President & CEO, zei: "Reizen en toerisme spelen een ongelooflijk belangrijke rol in de economie van een stad, niet alleen om het BBP te stimuleren, maar ook om banen te creëren en het levensonderhoud te verbeteren van degenen die afhankelijk zijn van onze sector."  Om een stad echt te laten bloeien en om reizen en toerisme op een duurzame manier te ontwikkelen, moeten volgens WTTC belanghebbenden begrijpen hoe voorbereid de stad is op de verwachte groei in toerisme en de daaruit voortvloeiende uitdagingen en kansen die voor ons liggen. "Het collectieve onderzoek dat de gereedheidsindex heeft opgeleverd, onderstreept het belang en de brede betrokkenheid die nodig is van de toeristische sector", zegt Dan Fenton, directeur van Global Tourism and Destination Development Services, JLL Hotels & Hospitality toe. "Onze industrie moet een leidende rol spelen in vrijwel alle indicatoren die deel uitmaken van de index."


Volgens het innovatieve rapport variëren de niveaus van "gereedheid" op een schaal van opkomende tot gevestigde toeristische centra met verschillende infrastructuurniveaus. Het gaat verder met het uitleggen van de huidige kansen en uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd en biedt aanbevelingen voor het opbouwen en onderhouden van toeristische activiteiten. Hoewel de vijf typologieën verschillende benaderingen van ontwikkeling zullen vereisen, is geen enkele typologie beter dan de andere, en ze zullen allemaal proactiviteit vereisen bij strategische planning en implementatie op bestemmingsniveau:

  • Dawning Developers, zoals New Delhi en Riyadh, zijn steden met een opkomende toeristische infrastructuur, een tragere groei van het toerisme en een lagere bezoekersconcentratie. Dergelijke bestemmingen hebben vaak een schone lei bij het plannen van toeristische ontwikkeling op de lange termijn met veel kansen in het verschiet.
  • Opkomende Performers, zoals Dubrovnik en Buenos Aires, zijn steden die een groeiend toeristisch momentum ervaren, mogelijk gemaakt door een opkomende toeristische infrastructuur, en die enorme kansen bieden voor strategische ontwikkeling. Bestemmingen in deze categorie kunnen echter te maken krijgen met druk en uitdagingen, zoals overbevolking.
  • Balanced Dynamics, zoals Auckland en Vancouver, zijn steden met een gevestigde toeristische infrastructuur en potentieel voor verdere groei van reizen en toerisme, zowel in het vrijetijds- als het zakelijke segment, terwijl schaal en concentratie in evenwicht zijn.
  • Mature Performers, zoals Miami, Berlijn en Hong Kong, zijn steden met een sterke dynamiek van vrijetijds- en/of zakenreizen en een gevestigde toeristische infrastructuur. Aangezien deze bestemmingen de groei van Travel & Tourism verder willen stimuleren, moeten ze proactief rekening houden met potentiële druk en mogelijkheden voor diversificatie om spanningen die verband houden met bezoekersvolumes te voorkomen.
  • Managing Momentum, zoals Amsterdam, Londen en Las Vegas, zijn steden met een historisch hoog groeimomentum, ondersteund door een gevestigde toeristische infrastructuur. Bestemmingen binnen deze typologie hebben meer kans dan 'Mature Performers' om al het stadium te hebben bereikt waarin ze de druk voelen om schaal en concentratie in evenwicht te brengen terwijl ze blijven profiteren van reizen en toerisme.

De paraatheidscategorieën zijn bepaald door het analyseren van gegevens over 79 indicatoren binnen acht pijlers. Naast de zes pijlers die in het vorige rapport waren opgenomen, ¬– schaal, concentratie, vrije tijd, bedrijvigheid, stedelijke paraatheid en beleidsprioritering – zijn er twee nieuwe pijlers toegevoegd: milieugereedheid en veiligheid en beveiliging.

Deze toevoegingen zorgden voor een betere focus op duurzaamheid, sociale impact en veiligheid en beveiliging in combinatie met de meer conventionele indicatoren die de sector blijven aansturen.


De pandemie heeft aangetoond dat er dringend behoefte is aan een holistische kijk op de planning en het beheer van bestemmingen. Het belang van steden als aanjagers van succes kan niet worden onderschat, waardoor het een prioriteit is om ons opnieuw in te zetten voor de toekomst van bestemmingen.

Link: https://research.wttc.org/destination-2030-jll-wttc-report
Trefwoorden: Rapport destiantions 2030, wereldsteden, groei toerisme

||| Blogs |||

01/12/22
Drie “misverstanden” op weg naar klimaatneutraal toerisme
Dat de toeristische sector voor een enorme verduurzamingsopgave staat moge inmiddels duidelijk zijn ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/03/23
Klimaatdoelen verder uit zicht
Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen moet de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk verminderen. Dat is de ongemakkelijke boodschap van het klimaatrapport van het IPCC.
16/03/23
Terugkijken naar de online inspiratiesessie over toeristische ontwikkelingen in de regio
We hadden een mooie online uitzending over toeristische ontwikkelingen in de regio en de stapsteen naar het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd van 2023 op 20 april.
14/03/23
Exclusief voor leden
Aanvullend klimaatbeleid raakt ook Nederlandse luchtvaart
Het Nederlandse kabinet gaat met de huidige maatregelen de klimaatdoelen niet halen. Dat blijk uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat dat het kabinet door een kennisconsortium heeft laten uitvoeren. Er is aanvullend beleid nodig dat is gericht op vraagreductie en de vervanging van fossiele energie door schone energiebronnen. Dat raakt ook de luchtvaart.
10/03/23
Veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU duurzaamheidsrapportage
Veel grote en middelgrote bedrijven in Europa zijn nog lang niet klaar voor de Europese richtlijn die hen verplicht vanaf 2024 of 2025 te rapporteren over hun impact op mens en milieu, de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
07/03/23
Exclusief voor leden
Je auto delen op weg naar het festival
Een app om die halflege auto op weg naar een festival of evenement te vullen, dat is de gedachte van Marvin Pupping. Dat werd Slinger Match.
01/03/23
Maak de sprong naar energiezuinig en klimaatvriendelijk toerisme
De provincie Noord-Holland verstrekt een ton aan subsidie voor vitale vakantieparken. ‘Omdat ondernemers niet altijd in staat zijn een verduurzamingsslag te maken’. Hoe kan het wel? Op 16 maart zie je dat in de 2e LOTM uitzending.
28/02/23
Eerste Week Duurzame Waterrecreatie 1 tot en met 7 april
Het watersportseizoen 2023 start dit jaar met veel aandacht voor duurzaamheid. Van 1 tot en met 7 april wordt voor de eerste keer de ‘Week van de Duurzame Waterrecreatie’ georganiseerd. Tijdens deze actieweek zal er iedere dag aandacht voor een specifiek duurzaam thema op het gebied van waterrecreatie zijn.
27/02/23
EuroVelo 5 in ontwikkeling
De grote fietsroute EuroVelo 5 van Engeland, België, Luxemburg, Duitsland tot aan Rome is volop in ontwikkeling. Afgelopen vrijdag won het Belgische deel de prijs voor fietsroute van 2023. Maar hoe loopt die route? En bij de Belgen is er vaak tweestrijd tussen Vlaanderen en Wallonië maar deze fietsroute loopt slingerend door beide delen.