Geplaatst op: 21-04-2022
Auteur: Redactie
NRIT

NLsportraad: Overheid moet sporten en bewegen erkennen als 1e levensbehoefte

NLsportraad: Overheid moet sporten en bewegen erkennen als 1e levensbehoefte
Photo by Jenny Hill on Unsplash

De NLsportraad wil dat de overheid sporten en bewegen als eerste levensbehoefte erkent. Dat schrijven ze in een brief aan de bewindspersonen van het ministerie van VWS. Tegelijkertijd moet de overheid zich veel actiever opstellen omdat mensen niet altijd zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl.

"Sporten en bewegen is een van de voorwaarden voor betere bescherming tegen het ontstaan van ziektes en tegen ernstige gevolgen van infectieziektes, waaronder COVID-19”, stelt de NLsportraad. "Het is hoog tijd dat de overheid dat erkent, ertoe overgaat om de bewegingsarmoede aan te pakken en daarbij een switch maakt van gezondheidsbevordering naar gezondheidsbescherming. Bij gezondheidsbescherming beschermt de overheid burgers actief tegen ongezond leven.” 

Grootste gezondheidsprobleem van deze eeuw

Met twee pandemische ‘wake-up calls’ - bewegingsarmoede en COVID-19 - plus onderzoek dat aantoont dat bewegingsarmoede het grootste gezondheidsprobleem van de 21ste eeuw is, verbaasde het de raad enorm dat minister Helder al in haar eerste week aangaf dat sport en bewegen geen essentiële dienstverlening is. De NLsportraad roept de drie bewindspersonen van het ministerie van VWS daarom op om sporten en bewegen te beschouwen als eerste levensbehoefte en de Nederlandse bevolking tegen inactiviteit te beschermen. Zo kunnen zij het verschil maken voor de vitaliteit en gezondheid van Nederland. Maatregelen tegen roken hebben laten zien hoe succesvol de overstap is geweest van gezondheidsbevordering naar beschermende maatregelen zoals het verbieden van rookreclames en het roken op de werkplek en in de horeca.

Gezondheidsbescherming vs gezondheidsbevordering

Gezondheidsbescherming is iets anders dan gezondheidsbevordering. Bij gezondheidsbevordering wordt ervan uitgegaan dat burgers een individuele keuze kunnen maken voor een gezonde leefstijl. Het uitgangspunt bij gezondheidsbescherming is dat de overheid burgers moet beschermen. "Mensen kunnen niet altijd zelf de keuze maken om een actieve leefstijl te hebben. Kijk alleen al naar volgebouwde wijken zonder sportvoorzieningen. Of neem scholen, kantoren en zorginstellingen waar kinderen, volwassenen en ouderen ‘verplicht’ worden om te zitten. Maar denk ook aan groepen mensen die weinig te kiezen hebben, zoals mensen met een beperking of een laag inkomen. In dit soort situaties moeten mensen door de overheid beschermd worden tegen inactiviteit”, aldus raadslid Erik Scherder.

Overheid kan verschil maken

De overheid kan bij de aanpak van bewegingsarmoede een cruciale, beschermende rol spelen. Voorzitter Michael van Praag: "De Nederlandse Sportraad wil dat sport en bewegen een publieke voorziening wordt en dat de rol van de overheid vast komt te liggen in een sportwet. Dat staat in ons advies ‘De opstelling op het speelveld’ en daarmee wordt sport en bewegen toegankelijk voor iedereen. De urgentie van het vraagstuk van inactiviteit is zo groot dat we hier niet omheen kunnen. Tot het zover is, biedt de Wet Publieke Gezondheid het kabinet in ieder geval de mogelijkheid om sport en bewegen essentieel te verklaren, waardoor het huidige sport- en beweegaanbod onder alle omstandigheden open kan blijven”.

Link: https://www.nederlandse-sportraad.nl
Topics:Beleid, Sport
Trefwoorden: beleid, sporten, bewegen, gezondheid

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/05/22
Exclusief voor leden
Nederland bouwt paviljoen bij wereldtentoonstelling 2025 in Osaka
Nederland doet mee aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 in Osaka. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besloten.
20/05/22
Lichtplan Arnhem zet gevels beter in het licht
Bezoekers die 's avonds je stad binnenkomen wil je ook een aantrekkelijk stadbeeld bieden. Arnhem ma...
19/05/22
KHN kritisch over voorbereiding overheid op nieuwe coronacrisis
Horecaorganisatie KHN pleit ervoor dat de overheid concrete plannen maakt om een mogelijk nieuwe coronacrisis goed op te vangen. Het is van mening dat de overheid niet kan verwachten dat alleen bedrijven zich voorbereiden. Daarbij moet duidelijk zijn welke maatregelen effectief zijn.
19/05/22
Exclusief voor leden
Trend: langere fietsafstanden met pedelec
Om vlot, veilig en comfortabel in de provincie Utrecht en Zuid-Holland te kunnen fietsen, lanceren de Fietsersbond en provincie Utrecht vandaag op de Fiets naar je Werk-dag de uitbreiding van de Pedelecplanner.
18/05/22
Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld
Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een z...
18/05/22
Commissariaat voor de Media start toezicht op video-uploaders
Per 1 juli vallen invloedrijke YouTubers, TikTok-ers, Instagrammers onder toezicht van het Commissar...
17/05/22
Natuur heeft snel water nodig
De natuur, de basis van de buitenrecreatie, heeft snel water nodig. de natuur snakt naar neerslag. Juist in het voorjaar, nu alles wil gaan groeien en daarvoor water nodig heeft. Utrechts Landschap voert pr om consumenten bewust te maken wat zij kunnen doen. Het probeert ook beleidsmakers in actie te zetten.
13/05/22
Flevoland beloont tweejaarlijks landschappelijke projecten
Elke 2 jaar gaat provincie Flevoland op zoek naar plannen die bijdragen aan de waarde en ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland met ook aandacht voor recreatie.