Geplaatst op: 12-04-2022
Auteur: Marc Gerlings

Verkeersslachtoffer met ernstig letsel is vaak fietser en ouder

Verkeersslachtoffer met ernstig letsel is vaak fietser en ouder
Fietshelm kan veel voorkomen.
Het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is in tien jaar tijd (2012-2021) met 18 procent gestegen, blijkt uit recent onderzoek van VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie. In 2021 zijn 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling, waarvan 66.600 met ernstig letsel. Een derde van de slachtoffers met ernstig letsel is een fietser van 55 jaar of ouder. De snelle elektrische fiets lijkt soms té snel maar onderzoek moet dat nog uitwijzen.

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid hebben de verschillende overheden zich geschaard achter een hoog ambitieniveau: nul verkeersslachtoffers in 2050. Maar zonder adequaat ingrijpen is de prognose dat het aantal verkeersslachtoffers in de komende jaren alleen maar toeneemt, resulterend in meer dan 75 duizend SEH-bezoeken van verkeersslachtoffers met ernstig letsel in 2050. VeiligheidNL roept dan ook op tot gezamenlijke actie om verkeersongevallen te voorkomen. 

Hoe aanpakken?

Dit kan door betere monitoring van ongevalslocaties en oorzaken van ongevallen op regionaal niveau door het ontsluiten van SEH- en ambulancedata in aanvulling op bestaande bronnen. Ook het inzetten van effectieve interventies om gedrag te verbeteren is nodig.

Stijgende trend vooral veroorzaakt door enkelvoudige fietsongevallen

Twee derde van de verkeersslachtoffers die in 2021 op de SEH-afdeling werden behandeld was een fietser. Binnen de groep fietsers vallen de meeste slachtoffers in de leeftijd van 55 jaar en ouder (44%) en van 12 tot en met 24 jaar (19%). Bij fietsers met ernstig letsel is in de periode 2012-2021 sprake van een stijgende trend (+29%). Deze stijgende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal enkelvoudige fietsongevallen (+26%).  Dat zijn ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Onder fietsers van 55 jaar en ouder steeg het aantal enkelvoudige fietsongevallen zelfs met 42 procent.

Vaker letsels na een ongeval met de elektrische fiets

In het vervolgonderzoek fietsongevallen 2021 zien we in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar meer SEH-bezoeken als gevolg van een ongeval met een elektrische fiets ten opzichte van 2016 (22% versus 4%). Tevens laat ons onderzoek zien dat slachtoffers die op een elektrische fiets reden een verhoogd risico lopen op een letsel waarvoor een SEH-behandeling nodig was dan slachtoffers die op een gewone fiets reden. 

Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL: "Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud. Verdiepend onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is en moeten duiden welke oorzaken hier ten grondslag aan liggen.”

Kwart van de fietsslachtoffers met ernstig letsel had hersenletsel

Van de bijna vijftigduizend fietsslachtoffers die in 2021 met ernstig letsel de SEH-afdeling bezochten, had ruim twee derde een fractuur en een op de vier hersenletsel. In een jaar tijd ruim elfduizend fietsslachtoffers met hersenletsel, waarvan ruim de helft 55 jaar of ouder was. Preventie is essentieel om het tij te keren, meent VeiligheidNL.

Fietshelm dragen

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat het dragen van een fietshelm de kans op hersenletsel met een derde vermindert. Van de fietsslachtoffers op een gewone fiets droeg 3 procent een helm en op een elektrische fiets 2 procent.

Nodig voor een daling van het aantal fietsslachtoffers?

De belangrijkste oorzaken van fietsongevallen zijn eigen gedrag (44%), ongeacht leeftijd, en de toestand van de weg (32%). Om de daling van het aantal fietsslachtoffers te realiseren zet VeiligheidNL in op:

  • Ontsluiten van SEH- en ambulancedata om beter zicht te krijgen op locaties en oorzaken van ongevallen;
  • Ontwikkeling en inzet van effectieve verkeerseducatie;
  • Onderzoeken hoe bestaande valpreventie activiteiten en programma's doorontwikkeld kunnen worden tot effectieve programma's voor oudere fietsers;
  • Stimuleren van het dragen van een fietshelm bij kwetsbare verkeersdeelnemers.

Tot slot benadrukt Martijntje Bakker; "Fietsen houdt jong en oud in beweging en draagt bij aan een gezond leven. Vooral blijven doen, maar neem geen onnodige risico's.”
Trefwoorden: fietsen, ongeval, letsel, veilig, fietshelm e-bike, elektrische fiets

||| Blogs |||

13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/06/22
Meer Nederlanders met financiële zorgen
Nederlanders zijn steeds pessimistischer over hun financiële situatie en meer Nederlanders komen slecht rond. Dat is zorgelijk nieuws voor de vrijetijdssector omdat zo de vrijetijdsbestedingen van meer Nederlanders onder druk komen te staan.
28/06/22
Vlaanderen ontwikkelt Bestemmingsbarometer
Hoe meet je een florerende bestemming? In Vlaanderen hebben ze al een idee en presenteren dat in een Bestemmingsbarometer.
23/06/22
Exclusief voor leden
Vakantie dichterbij door hoge benzineprijs
Vakantiegangers blijven deze zomer dichter bij huis vanwege het coronavirus, de hoge brandstofprijzen en de inflatie. Deze invloeden zijn groot op de beslissingen van vakantiegangers.
22/06/22
Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant beste fietsprovincies
Het Fietsplatform presenteert de nieuwe Kwaliteitsmonitor. Welke provincies scoren het best?
13/06/22
Aantal faillissementen stijgt maar weinig faillissementen in gastvrijheidssector
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in mei van dit jaar 71 bedrijven meer failliet verklaard dan in april, meldt het CBS. In de vrijetijdssector is het aantal faillissementen laag.
10/06/22
Schok bij Inholland door overlijden Karel Werdler
Karel Werdler had een geweldig talent om verbindingen te leggen tussen mensen. Hij had een groot hart voor de reiswereld en toerisme. Na een kort ziekbed overleed Karel op maandag 7 juni.
07/06/22
Vernieuwd platform voor evenementen
Respons lanceert Events Insights als nieuw online platform met gedetailleerde informatie over evenementensector. Eigenlijk gaat het om een vernieuwing van de Respons databaseproducten, maar met uitzondering van de data is alles nieuw. Respons directeur Lex Kruijver: "De vernieuwing stond al lang op onze planning en door de coronacrisis konden we deze versneld doorvoeren."
01/06/22
Eindelijk harde cijfers over de particuliere verhuur in Nederland
Eindelijk. Harde cijfers over de particuliere verhuur in Nederland. Een nieuwe sector met veel aandacht en impact maar op het totaal aantal overnachtingen blijkt het erg mee te vallen.