Geplaatst op: 23-03-2022
Auteur: Marc Gerlings

Verminder regels, versnel herstel

Verminder regels, versnel herstel
Kees van Wijk: “Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing,\

"Verminder regels, creëer ruimte en versnel herstel," deze eenvoudige en actuele oproep doet Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, aan de Kamerleden op de dag waarop het de minister van Economische Zaken debatteert met de Tweede Kamer over regeldruk.

Ondernemers in de gastvrijheidssector zijn keihard geraakt door de Coronacrisis. Voor de bedrijven in deze sector is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk hun verdienvermogen weer op peil kunnen brengen. Enerzijds omdat er bijvoorbeeld nog een belastingschuld moet worden afgelost of de lege pensioenpot moet worden aangevuld. Anderzijds omdat ze de komende jaren fors zullen moeten investeren in de ontwikkeling en innovatie van het toeristische zakelijke/recreatieve aanbod. De hoge regeldruk zit dat in de weg is de mening van Gastvrij Nederland.

"Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing”, aldus Van Wijk. En die is broodnodig om zowel de benodigde investeringen alsook de nog uitstaande belastingschulden te kunnen opbrengen.

Regeldruk? Eerst meetbaar maken

Gastvrij Nederland juicht daarom de afspraak uit het regeerakkoord toe, waarbij ingezet wordt op een meetbare aanpak van de regeldruk voor het mkb. Wij ondersteunen het voorstel van MKB-Nederland voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor het mkb, waarbij gekozen wordt voor een selectie van indicatorbedrijven (zie download 'Meetbare aanpak regeldruk').

"Laat het kabinet zich nu echt inzetten voor het ondernemerschap in de sector”, besluit Van Wijk, "dan zorgen wij wel voor de recreatie, ontspanning, ontmoeting, cultuur, sport en educatie.”

Op woensdag 23 maart verdwijnen zo goed als alle coronamaatregelen. De samenleving kan weer open en genieten van uitgaan, evenementen en attractieparken. Nu maken Gastvrij Nederland en MKB-Nederland een groot punt van de regeldruk voor ondernemers. "Geef de gehalveerde gastvrijheidssector een gezond verdienmodel en verlaag de regeldruk."

Gastvrijheidssector en de spaghetti aan regels

Wat is er zo moeilijk aan? Generieke regelgeving – denk aan AVG, sociale domein en Wet Milieubeheer – is voor het mkb al behoorlijk belastend en ingewikkeld. In de gastvrijheidssector komen daar nog een heleboel gedetailleerde regels bij: alcohol, brandveiligheid en BHV, voedselveiligheid, attractietoestellen, legionella, beveiliging, geluid en zo zijn er nog veel meer regels. Die moeten ondernemers opvolgen, in de gaten houden en vaak ook administreren. Tel dat op en het zijn heel veel arbeidsuren. Dat zijn de regels vanuit de landelijke overheid. Daarbij komen gemeentelijke regels. In de gastvrijheidssector zijn meerdere lokale vergunningen verplicht en worden de meeste lokale belastingen betaald zoals precariorechten, reclamebelasting, vermakelijkhedenretributie, toeristenbelasting, OZB op vakantiehuisjes. De behoefte aan forse verlichting op tal van terreinen voor deze ondernemers is nog nooit zo groot geweest. 

Hoofdpijn van bijschrijvingsdossier

Het steekt bij ondernemersorganisaties dat initiatieven om de regeldruk te verlagen niet slagen. De afschaffing van de verplichte bijschrijving van leidinggevende op de Alcoholvergunning – ondanks een amendement – wordt niet opgepakt. Vóór corona wisselden zo’n 30.000 horecabedrijven gemiddeld twee keer en slijtersbedrijven gemiddeld ruim drie keer van dagleidinggevende. Totale kosten: ruim 12 miljoen euro per jaar (bron: Doelmatigheid bijschrijven dagleidinggevende op de Alcholwetvergunning – Sira Consulting, 1 oktober 2021). Uit hetzelfde onderzoek van Sira Consulting blijkt dat regels leiden tot een kostenpost van 5 miljard euro per jaar bij alle bedrijven in Nederland. De 12 miljoen euro is een voorzichtige inschatting want er zijn door de coronacrisis enorme mutaties geweest en vanwege de huidige arbeidsmarktkrapte verwacht de brancheorganisatie meer wisselingen van dagleidinggevenden dan gemiddeld twee keer per jaar.

De stap naar meten

Vermindering van regeldruk versnelt de weg naar herstel van een sector die bijdraagt aan geluk en gezondheid. Dit vergt wil en ambitie van een kabinet en een meetbaar programma, mét meetbare reductiedoelstellingen. De uitdagingen voor de sector zijn enorm. De sector wil graag werken aan een duurzaam herstel zodat ontspanning, reizen, ontmoeten, congressen, beurzen en recreëren weer mogelijk worden. Vermindering van regeldruk van de zijde van de overheid is daarvoor een essentiële randvoorwaarde. Waar gesproken wordt over regeldruk, willen beleidsmakers en ondernemers ook weten hoe hoog die druk is. Meten is weten.

Waar pleit Gastvrij Nederland voor?

Pleidooi aanpak regeldruk gastvrijheidssector:
- Gastvrij Nederland steunt het voorstel van MKB-Nederland om met indicatorbedrijven te werken, waaronder het indicatorbedrijf hotel met restaurant.

- Dit houdt concreet in: 1. een nulmeting, 2. een reductietarget van -20% regeldruk en 3. van elke nieuwe (potentiële) regelgeving wordt de werkbaarheid/proportionaliteit in kaart gebracht voor het indicatorbedrijf hotel met restaurant.

- Bijschrijfverplichting Alcoholwetvergunning wordt op korte termijn zonder uitzonderingen geschrapt.
Trefwoorden: Gastvrij Nederland, regels, regeldruk, beleid

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/06/22
Kabinet beperkt Schiphol
Schiphol mag in de nabije toekomst niet meer dan 440.000 vluchten per jaar afhandelen. Het kabinet wil daarmee de geluidsoverlast aanpakken maar tegelijkertijd de economische functie van Schiphol behouden. De beslissing over de opening van Lelystad Airport wordt niet eerder dan in de zomer van 2024 verwacht.
24/06/22
EuroParcs schenkt huuropbrengsten vakantiehuis aan Esther Vergeer Foundation
Met de overhandiging van de symbolische sleutel aan Lotte, gezinslid van de eerste gasten, werd door...
24/06/22
Center Parcs, Van de Valk en Hutten samen met Summa College in nieuwe hospitality-opleiding
Het Summa College in Eindhoven gaat intensief met het bedrijfsleven samenwerken bij het opleiden van...
23/06/22
ZKA en Seinpost treden naar buiten als één merk: Ginder
De afgelopen tien jaar waren ze ‘achter de schermen’ eigenlijk al één organisatie, bureau ZKA en Seinpost. Nu worden de expertises van de twee gespecialiseerde bureaus officieel gebundeld tot één merk.
23/06/22
Exclusief voor leden
 Bezoek aan Floriade valt enorm tegen
Het bezoek aan de Floriade valt enorm tegen. De bezoekersprognose wordt zowat gehalveerd. Dat kost de gemeente Almere weer miljoenen.
23/06/22
Exclusief voor leden
Sunweb kan alle vakanties door laten gaan
Touroperators die normaliter in de zomer via Schiphol hun gasten laten vertrekken, zijn gedwongen om op andere manieren het reisaanbod aan te bieden. Touroperator Sunweb zegt dat het 99% van de geboekte vakanties door kan laten gaan voor 1% wordt een alternatief gezocht. Ook toekomstig aanbod is verzekerd van vertrek.
23/06/22
Martin Maassen aan de slag bij FACET
Martin Maassen, oud-directeur van RECRON, leek van de radar verdwenen maar is helemaal terug.
23/06/22
MarkertingOost lanceert De Hanze Podcast
Podacasts zijn hot. Dat ziet ook MarketingOost die een korte cursus Hanzesteden in een vierdelige podcast heef gegoten.