Geplaatst op: 16-01-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

ING: 2022 nog zwaar jaar voor de horeca

ING: 2022 nog zwaar jaar voor de horeca
Afbeelding van Nenad Maric via Pixabay

Het volume in Nederlandse horeca groeit in 2022 tussen de 25% en 30%. Dat lijkt goed nieuws daarmee is de sector nog lang niet op het niveau dat voor corona werd behaald. Dat verwachten de experts van ING die aandringen op perspectief voor de sector. 

De aanhoudende dreiging van beperkende maatregelen hangt ook in 2022 nog als een zwaard van Damocles boven de sector, wat zorgt voor onzekerheid. De grootste uitdaging is het gebrek aan een helder perspectief. De sector heeft behoefte aan een duidelijke koers met betrekking tot het bestrijden van Covid-19, zodat horecabedrijven weten waar ze in de toekomst aan toe zijn. 

Hoe heeft de horeca min 2021 gepresteerd?

Van alle sectoren werden de reisbranche, de luchtvaart en de horeca het zwaarst geraakt door de verschillende lockdowns en beperkende maatregelen als gevolg van covid-19. Eind tweede kwartaal 2021 was de horeca nog altijd ver verwijderd van het pre-corona niveau eind 2019. De vooruitzichten voor de horeca waren in het derde kwartaal echter een stuk rooskleuriger dan de maanden daarvoor. Zo lag de horecaomzet in het derde kwartaal weer op het pre-coronaniveau van 2019. Vooral restaurants en fastservice deden goede zaken. Echter, met de nieuwe beperkingen die in november 2021 werden doorgevoerd, valt de volumegroei voor het hele jaar naar verwachting iets lager uit. Voor 2021 gaat ING uit van een volumegroei rond de 13%. Daarmee blijft de sector nog altijd circa 25% onder het niveau van eind 2019 steken.

OmzetHoreca2021

En de deelbranches?

Vooral bij hotels duurt het herstel lang doordat de terugkeer van zakenreizigers en gasten van buiten Europa ook in een deel van 2022 nog altijd op zich laat wachten. Bedrijven met veel afhaal- en bezorgomzet, zoals cafetaria’s en fastservice restaurants, hebben relatief minder last van de lockdowns dan andere horecazaken. Naar verwachting zijn de omzetten van deze bedrijven eind 2021, begin 2022 dan ook weer terug op het pre-coronaniveau. Dit geldt niet voor restaurants, cafés en hotels. it ING transactiedata blijkt dat na de invoering van de verplichte coronapas eind september de pinomzet in restaurants en cafés in oktober 2021 met 20% is gedaald. Overigens is de pinomzet bij restaurants en cafés zeer veerkrachtig zodra er versoepelingen worden doorgevoerd. Tijdens de lockdowns daalde de pinomzet, maar deze veerde evensnel weer terug richting ‘normaal’ zodra de beperkingen (deels) werden opgeheven. 

OmzetHoreca2021

Uitdaging 1: Krappe arbeidsmarkt

Mede door de coronapandemie staat de sector voor een aantal uitdagingen. Zo heeft ruim één op de drie horecabedrijven moeite met het vinden van personeel. Het tekort komt onder meer doordat personeel dat eerder werd ontslagen aan de slag is gegaan in andere sectoren, zoals op priklocaties bij de GGD, supermarkten en distributiecentra. Omdat de lonen daar gemiddeld genomen hoger liggen keren zij veelal niet terug naar de horeca. Ook de aanhoudende kans op invoering van nieuwe beperkende maatregelen maakt de sector er voor arbeidskrachten niet aantrekkelijker op omdat de mogelijkheid reëel is dat ze opnieuw zonder werk komen te zitten. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor hogere personeelskosten. Het gemiddelde uurtarief van zzp-ers in de horeca lag in oktober 2021 18% hoger ten opzichte van het pre-coronaniveau in december 2019.

Uitdaging 2: Hoge prijzen voor energie

Daarnaast heeft de horeca veel last van oplopende energieprijzen. Net als de agrarische sector en de industrie is de horeca één van de sectoren met een relatief hoog gasverbruik. Op het gebied van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, is dan ook nog een wereld te winnen. Een probleem hierbij is dat veel horecapanden worden gehuurd, waardoor het niet aan de horecaondernemer, maar aan de vastgoedeigenaar is om te verduurzamen. Ook zitten veel horecazaken in historische binnensteden, wat veelal lastige panden zijn om te verduurzamen.

Uitdaging 3: Schulden terugbetalen

Verder moeten bedrijven vanaf oktober 2022 beginnen met het terugbetalen van de belastingschuld. Deze is voor de horecabedrijven inmiddels opgelopen naar 1,3 miljard euro. Ondanks dat bedrijven vijf jaar de tijd krijgen om de belastingschuld af te lossen, zal dat voor een deel van de horecabedrijven tot financiële problemen leiden, met bedrijfsbeëindiging of faillissement tot gevolg. Op dit moment ligt het aantal faillissementen nog op een heel laag niveau. 

Uitdaging 4: Gewijzigd consumentengedrag

Ook is het de vraag of het door de maatregelen gedwongen consumentengedrag rond thuis werken, meer luxe thuis eten en afhalen na het afschalen van de maatregelen weer terugveert. 

Winstgevendheid onder druk en prijsstijgingen

Dat alles betekent dat de winstgevendheid van horecabedrijven onder druk staat. Gezien de kwetsbare financiële situatie van veel horecazaken zullen deze kosten direct aan de klant worden doorberekend. Naar verwachting stijgen de prijzen in de horeca in 2022 derhalve met 2,5% tot 3%. In 2021 zijn de prijzen in de horeca met 2,8% toegenomen, wat hoger is dan in voorgaande jaren.

Link: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/horeca.html
Topics:Horeca
Trefwoorden: horeca, hotels, restaurants, cafés, fast food, catering, omzet, prijzen, winstgevendheid, uitdagingen,

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/05/22
Exclusief voor leden
De schuldenberg is hoog bij horeca en recreatie
Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de corona-crisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de sector cultuur, sport en recreatie (41,7%) geven aan dat de schuldenlast hoger is dan voor de crisis. Er is ook uitgezocht hoeveel tijd de bedrijven nodig hebben om de schuld af te lossen.
19/05/22
KHN kritisch over voorbereiding overheid op nieuwe coronacrisis
Horecaorganisatie KHN pleit ervoor dat de overheid concrete plannen maakt om een mogelijk nieuwe coronacrisis goed op te vangen. Het is van mening dat de overheid niet kan verwachten dat alleen bedrijven zich voorbereiden. Daarbij moet duidelijk zijn welke maatregelen effectief zijn.
18/05/22
Ondernemersvertrouwen neemt toe maar ruim 46% heeft zorgen om prijsstijgingen
Het is een bijzondere tijd met aan de ene kant stijgend ondernemersvertrouwen maar er zijn grote zorgen om prijsstijgingen voor materialen en dienstverlening.
17/05/22
Krapte op de arbeidsmarkt met nationaal record vacaturegraad in horeca
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. De vacaturegraad in de horeca heeft het landelijk record te pakken. Voor het eerst is de vacaturgraad in de horeca op 112 uitgekomen in het eerste kwartaal van 2022.
12/05/22
Exclusief voor leden
Snel herstel horeca maar volledig herstel in 2023
Gedurende 2022 vindt er in de horeca een grote inhaalslag plaats met een verwachte volumegroei van 30% tot 35%. Ondanks de forse groei zal de horecasector naar verwachting pas in 2023 volledig zijn hersteld van de coronapandemie, verwacht bank ING. Deze bank legt ook het gunstige verband tussen evenementen en volumegroei van de horeca.
11/05/22
Feel the kick - passievideo over fietsen in Nederland
De vrijheid op de pedalen ervaren. Maar dan wel gefilmd dat je niet blijft kijken maar ook de trip naar Nederland boekt om het in de Lage landen mee te maken.
11/05/22
Dormio start huizenverkoop Resort De Hondsrug
De verkoop van vakantiewoningen op het nieuwe Dormio Resort De Hondsrug is gestart. Het gaat om een 70-tal vakantiewoningen. Dormio bouwt verschillende woningen voor specifieke doelgroepen.
10/05/22
Flinke prijsstijgingen in vrijetijdssector
Het inflatiespook is weer helemaal terug. Wat betekent dat voor prijzen in de vrijetijdssector?