Geplaatst op: 08-12-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Toeristisch imago Groningen sterk verbeterd

Toeristisch imago Groningen sterk verbeterd
Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Tussen 2019 en 2021 is de waardering van het toeristisch aanbod van de provincie Groningen sterk gestegen. Wel zijn er grote verschillen in beeldvorming tussen bezoekers en niet-bezoekers. Het blijft daarom een uitdaging voor Groningen om ervoor te zorgen dat mensen een bezoek aan de provincie brengen. Dat blijkt uit onderzoek naar het toeristisch-recreatieve imago van provincie Groningen door ingenieursadviesbureau Sweco.

Positief is dat meer bezoekers en niet-bezoekers Groningen beschouwen als interessante toeristische bestemming en de associaties met onder meer de landschappelijke waarden is behoorlijk sterker geworden. Daar staat tegenover dat de – meer negatieve – associatie met aardbevingen duidelijk minder sterk is. Grote uitdaging is dat nog steeds veel Nederlanders Groningen te ver weg vinden  liggen en krijgen andere regio’s de voorkeur. Is men echter eenmaal in Groningen geweest, dan is de kans zeer groot dat men terug komt. 

Bezoekers veel positiever dan niet-bezoekers

De provincie Groningen wordt door bezoekers veel hoger (7,8) gewaardeerd dan door niet-bezoekers (6,4). Dat verschil wordt nog groter als wordt gevraagd of Groningen een aantrekkelijke vakantiebestemming is. Waar driekwart van de bezoekers aangeeft het eens te zijn met deze stelling, is bij niet-bezoekers slechts een derde het hiermee eens. Bezoekers associëren Groningen eerder met rust en ruimte, natuur en landschap en gezelligheid. Niet-bezoekers denken bij provincie Groningen snel aan een verre, noordelijke provincie, aardbevingen en aardgas en de Martinitoren. Overigens groeide tussen 2019 en 2021 het aandeel bezoekers dat Groningen een interessante vakantiebestemming vond van 64% naar 74%. 

Het imago-onderzoek

De provincie Groningen laat sinds 2004 onderzoek uitvoeren naar het toeristisch imago van de provincie. Voor dit onderzoek worden twee groepen bevraagd: Nederlanders die de afgelopen drie jaar in de provincie Groningen zijn geweest voor vakantie of een weekendje weg (de bezoekers) en Nederlanders die Groningen de voorbije drie jaar niet bezochten (de niet-bezoekers). Het laatste onderzoek is uitgevoerd in september 2021. Er deden iets meer dan duizend Nederlanders mee via een internetpanel. Sweco deed vergelijkbare onderzoeken in 2004, 2011, 2016 en 2019. Hierdoor zijn de trends in de ontwikkeling van het toeristisch imago goed te zien.

Groningen interessante vakantiebestemming

Conclusie van het recente onderzoek: er is sprake van een hogere waardering. Het toeristisch aanbod wordt hoger gewaardeerd dan in de voorgaande jaren. Zowel onder bezoekers als niet-bezoekers. Vooral het aanbod van cultuur, dorpen, natuur en landschap worden veel hoger gewaardeerd. Ook de fiets- en wandelroutes in de provincie zijn nog meer in trek. Daarnaast noemt bijna driekwart van de bezoekers (74%) Groningen als interessante vakantiebestemming, tegenover 64% in 2019 en 59% in 2016. Van de ondervraagden die Groningen de voorbije drie jaar niet bezochten vindt 35% Groningen een interessante optie, tegenover 24% in 2019 en 22% in 2016.

Hoge waardering voor ruimte

Er zijn geen specifieke vragen over corona opgenomen in het onderzoek. Toch is de impact van de coronapandemie en de maatregelen terug te zien in de resultaten. Evenementen worden minder aangedragen als reden om naar Groningen te komen, terwijl de associatie met Groningen in combinatie met rust en ruimte, fietsen, natuur en landschap een hogere waardering krijgt. Dit aanbod past goed in de anderhalvemetersamenleving. Ook valt een grotere spreiding van bezoekers over de provincie op. De meeste bezoekers overnachtten in de stad Groningen, maar meer dan voorheen verspreidden de toeristen zich over het Ommeland. 

Stad Groningen belangrijkste bezoekreden

De belangrijkste (potentie?le) bezoekreden blijft voor zowel voor bezoekers als niet- bezoekers de stad Groningen. Deze bezoekreden wordt door circa twee derde van beide groepen aangekruist. Redenen die bezoekers belangrijker vinden dan niet-bezoekers, zijn onder andere wandelen en fietsen. De grootste verschillen in het voordeel van de niet- bezoekers, zijn de Waddenzee (22%), natuur en landschap (19%) en nieuwsgierigheid (9%).

Grote toeristische potentie

De provincie ziet kansen voor de Groningse vrijetijdseconomie. Met name als belangrijke toeristische bestemming voor bezoekers met bovengemiddelde interesse voor de combinatie van cultuur, erfgoed en bijzondere landschappen. Gedeputeerde Mirjam Wulfse: "De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat ons toeristisch aanbod in 2021 beter aansluit bij de wensen en behoeften dan in de voorgaande jaren. En dat Groningen steeds meer wordt gezien als een aantrekkelijke bestemming. Deze onderzoeksresultaten zijn een mooie opsteker en aanmoediging voor onze vrijetijdseconomie. Het is tijd om de toeristische potentie van onze prachtige provincie te gaan verzilveren."

Link: https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Werken_en_ondernemen/Toerisme/Het_imago_van_toeristisch_Groningen_2021.pdf
Trefwoorden: onderzoek, imago, provincies, Groningen

||| Blogs |||

13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/01/22
Beekdaelen-fietsroute het populairst in 2021
In januari is het traditiegetrouw tijd om terug te kijken naar de resultaten van het afgelopen jaar....
17/01/22
Vroegboekpiek: vijf keer zoveel vroegboekingen dan in 2021
Met de Omikron-variant en een hoog aantal besmettingen in Nederland is het vroegboekseizoen nog niet...
17/01/22
Exclusief voor leden
Leisurelands beleeft relatief goed jaar 2021
In 2021 bezochten ruim 3,6 miljoen bezoekers de recreatiegebieden van beheerder Leisurelands. Iets minder dan in 2020, toen de teller 4 miljoen bezoekers uitkwam. De daling in bezoekersaantallen is het gevolg van een zomer met aanzienlijk minder zonnige dagen dan in 2020. Toch is Leisurelands blij dat ze in deze tijd van veel binnen zitten een veilige uitvlucht kan bieden aan bezoekers uit de regio.
16/01/22
Onderzoek naar belevingswaarde van bomen met Virtual Reality
Wat is volgens de Nederlander de meest attractieve boom voor de leefomgeving? Wageningen Universiteit onderzocht dat met Virtual Reality.
13/01/22
Aantal faillissementen in 2021 historisch laag
In december 2021 zijn er voor zittingsdagen gecorrigeerd 30 bedrijven, exclusief eenmanszaken, minder failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor hele jaar bekend. In 2021 zijn volgens voorlopige cijfers 1.536 bedrijven failliet verklaard. Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981.
05/01/22
LDA pilot: realtime inzicht in vrijetijdsgedrag mogelijk
Het is mogelijk om realtime inzicht te krijgen in het vrijetijdsgedrag van de Nederlanders. Dat blijkt uit een pilot van de Landelijke Data Alliantie (LDA) met het Nederlands Verplaatsingspanel.
03/01/22
Goede zomer lichtpuntje voor recreatiesector Utrechtse Heuvelrug
Net als vorig jaar beleefde de toeristische sector op de Heuvelrug in 2021 een moeilijk jaar. Dat bl...
21/12/21
Leefstijlvinder brengt verschillen in natuurbeleving in kaart
Niet alle natuurbezoekers zijn gelijk. Het natuurbelevingsonderzoek, dat online werd uitgevoerd onder 1.500 respondenten, laat zien dat de zeven doelgroepen die binnen de Leefstijlvinder worden onderscheiden, verschillende motieven en wensen hebben ten aanzien van het bezoeken van natuurgebieden. Om op die diverse wensen in te spelen is een toolkit ontwikkeld.